Vicks VapoRub rekommenderas inte för barn

Vicks VapoRub är ett läkemedel som vanligtvis används för att lindra förkylningssymtom. Men hos barn kan det orsaka komplikationer för hälsan. Fortsätt läsa för att lära dig mer.
Vicks VapoRub rekommenderas inte för barn
Leidy Mora Molina

Skriven och verifierad av sjuksköterskan Leidy Mora Molina.

Senaste uppdateringen: 19 oktober, 2022

Det är ett välkänt faktum att barn är mer känsliga än vuxna då det kommer till vissa livsmedel och mediciner. Av denna anledning måste man vara mycket försiktig med vad de erbjuds och hur man går till väga. En klassisk läkemedelsprodukt under vintern är Vicks VapoRub, en mentolsalva som ger lindring från förkylningssymptom. Dess användning på barn är dock kontroversiell eftersom många barnläkare avråder från den.

Vad är Vicks VapoRub, och när används det?

Som vi har nämnt är Vicks VapoRub en klassisk produkt som används i hemmen för att bekämpa förkylningssymtom och vissa andra åkommor. Salvan har producerats av Vicks sedan 1905 (då under företagsnamnet Richardson-Vicks), och även om Vicks i Sverige främst är kända för sina halstabletter så är VapoRub deras internationellt sett mest välkända produkt.

Det är ett utvärtes läkemedel som främst appliceras på bröstet eller halsen för att erbjuda muskelavslappning samt så att dess ångor kommer in genom luftvägarna. Den önskade effekten är att lindra hosta, främja upphostning av slem och motverka nästäppa. Vissa använder det också för att lindra muskelvärk.

Bland komponenterna i Vicks VapoRub sticker följande ut:

 • Kamfer
 • Eukalyptusolja
 • Mentol
 • Andra ingredienser: Cederbladsolja, muskotolja, vaselin, tymol och terpentinolja

På grund av de ämnen som salvan innehåller så rekommenderas inte användningen av denna produkt till barn under 2 år. Denna varning finns på förpackningen, men trots det ignoreras ibland denna text och salvan används på spädbarn och småbarn. Det bör noteras att många barnläkare inte rekommenderar dess användning för barn oavsett ålder.

Varför anses användningen av Vicks VapoRub vara farlig för barn?

Som vi har nämnt anses komponenterna i denna produkt inte vara säkra för användning varken hos spädbarn och barn.

Risk för förgiftning

Kamfer, mentol, eukalyptus och terpentin är giftiga komponenter för barn.

Vissa av dem är giftiga vid oavsiktlig förtäring, medan andra är skadliga om de andas in eller absorberas genom barnets hud. Detta är särskilt viktigt för spädbarn och små barn.

Det finns många registrerade fall av kamferförgiftning hos barn och några har fått ödesdigra konsekvenser.

Symtomen på förgiftning av komponenterna i Vicks VapoRub, både oralt eller inhalerat, är följande:

 • Kräkningar och diarré
 • Huvudvärk
 • Desorientering
 • Anfall
 • Sensoriska förändringar (skiftar hastigt mellan irritabilitet och sömn)
 • Andningssvikt
 • Koma

Dessutom avråds användningen av salvan under amning, eftersom kamfer och mentol kan orsaka toxiska effekter hos spädbarnet.

En hostande bebis.

Inflammation i luftvägarna och ökad slemproduktion

Även om Vicks VapoRub marknadsförs som ett avslappnande och hostdämpande läkemedel kan det hos barn orsaka motsatt effekt. Det beror på att dess komponenter har förmågan att utlösa en överkänslighetsreaktion i luftvägarna, vilket leder till att de blir ännu mer inflammerade och producerar en större mängd slem.

Denna effekt är vanligare hos barn under 2 år eller hos barn med en historia av astma eller bronkospasm.

Enligt en amerikansk studie publicerad i tidskriften Chest gäller att ju närmare näsan Vicks VapoRub appliceras hos barn, desto större är chansen att orsaka en sådana problem med andningen.

Forskarna framhöll att denna produkt kan framkalla inflammation i luftvägarna, vilket orsakar en försämring av det ursprungliga tillståndet.

Det påverkar huden och slemhinnorna hos spädbarn

Som vi väl vet har barn mycket känslig hud för yttre ämnen. Vid kontakt med komponenterna i Vicks VapoRub utlöses därför en markant rodnad av området vilket kan leda till allergier och dermatit.

Dessutom kan dess komponenter komma i kontakt med ögonen vilket orsakar irritation av slemhinnorna. Fall av hornhinneskador orsakade av direktkontakt med detta läkemedel har registrerats.

Vilka är säkra alternativ för att lindra förkylningssymtom hos barn?

Om ditt barn har hosta eller nästäppa kan du beakta följande rekommendationer:

 • Utför nässköljning med hjälp av en koksaltlösning eller sterilt havsvatten. Dessa procedurer kan utföras närhelst det är nödvändigt, och utfört med god teknik ger de vanligtvis inga biverkningar hos barnet.
 • Använd luftfuktare. Helst bör du dock inte lämna dem på under natten i barnens rum.
 • Erbjud ångbad för att lindra nästäppa.
 • Använd en nasal aspirator.
 • Upprätthåll en god vätskebalans hos barnet eftersom detta hjälper till med att tunna ut sekretet och eliminera det bättre.

Tillsammans med detta bör det noteras att United States Food and Drug Administration (FDA) inte rekommenderar användning av receptfri hostmedicin hos barn under fyra år. Detta beror på att komponenterna i dessa läkemedel kan vara giftiga vid en oavsiktlig överdos.

En kvinna som häller hostmedicin i en sked.

Innan du erbjuder Vicks VapoRub till ditt barn, kontrollera med din läkare!

Som du kan se är det inte en bra idé att använda någon medicin till barn utan att först få godkännande av din barnläkare, oavsett vilket hälsotillstånd de har.

Om du har frågor angående användning, dosering eller administrering av läkemedel eller naturläkemedel, tveka då inte att rådgöra med en läkare innan du administrerar det till ditt barn.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.