Myter om amning och medicinering

Myter om amning och medicinering
Nelton Ramos

Granskad och godkänd av läkaren Nelton Ramos.

Skriven av Naí Botello

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

För många mödrar är amning och medicinering två saker som inte kan förenas alls.

Utan tvekan är idealet för mödrar att åtnjuta utmärkt hälsa under tiden som de ammar, och inte ha några sjukdomar eller diagnoser. Men tyvärr så är ingenting perfekt.

Det finns många myter kring den här frågan, om det är möjligt att ta mediciner samtidigt som man ammar.

Det viktigaste är att man alltid följer sin läkares instruktioner.

Att skingra myterna kring amning och medicinering

Vår artikel idag handlar om att avmystifiera föreställningar som kan finnas kring amning. Vi vill också vara tydliga med att du bör ta dina frågor direkt med din barnläkare.

Information från internet ska aldrig betraktas som experthjälp i frågan.

Enligt flera studier bör cirka 80% av alla ammande mödrar ta någon form av medicin av olika anledningar.

Många kvinnor upphör med medicineringen eller med amningen av rädsla för bieffekter, allt baserat på felaktig information kring den här frågan.

Vad många mödrar inte vet om är att de flesta mediciner som läkare ordinerar inte kommer in i bröstmjölken som bebisen dricker. Eller att deras närvaro är försumbar och att det inte föreligger någon risk för barnet.

I de allra flesta fall är mängden kemikalier från medicin i mjölken så liten att den nästan är omöjlig att upptäcka, till och med vid tester.

Detsamma gäller lokalt applicerade läkemedel, som till exempel kortikosteroider eller ögondroppar.

Det är dock viktigt att bebisen inte har direkt kontakt med krämen genom att röra vid mamman.

En mamma ammar sin bebis.

Var kommer myterna om amning och medicinering ifrån?

Nästan alla läkemedel på marknaden har följande formulering på etiketten: “Om du ammar eller är gravid, konsultera läkare innan du använder den här produkten.”

Den här informationen är absolut relevant. En läkare är den enda som kan avgöra om du alls bör ta medicinen, och i så fall i vilka doser och enligt vilket schema.

Men om vi tänker efter så betyder varningen att vi ska konsultera läkare inte att läkemedlet måste undvikas helt.

Läkemedelsbolagen är enligt lag skyldiga att informera om produkten skall undvikas av ammande mödrar.

I de fallen måste varningstexten lyda: “Ta inte läkemedlet om du är gravid, kan bli gravid, eller ammar. Om dess användning är nödvändig och det inte finns några alternativ, ska man avstå ifrån amning under tiden för behandlingen.”

I den formuleringen finns det ett tydligt förbud. Men trots det är det också tydligt att man bara upphör med amningen temporärt.

Amning och medicinering är två fenomen som ofta är oförenliga, men så är inte alltid fallet.

Att läsa informationen på läkemedelsförpackningarna ska inte göra oss ängsliga eller få oss att tro att amningen måste upphöra för all framtid.

Mediciner som kan tas av ammande mödrar

Många vanliga mediciner har klarat alla tester. Det har också bevisats att om de tas på ett korrekt sätt så kommer de inte att skada barnet eller påverka mjölkproduktionen.

Dessa mediciner är:

En läkare skriver ut medicin.

Läkemedel med restriktioner vid amning

De läkemedel som är strikt förbjudna för ammande mödrar är de som är verksamma mot cancer samt de som är kopplade till AIDS.

Det finns också behandlingar som, även om de inte utgör någon fara för barnet, innebär att man måste följa vissa specifika instruktioner då de annars kan orsaka någon form av besvär.

Paracetamol, till exempel, finns med på listan över ofarliga läkemedel men bör tas efter amningen eller minst två timmar innan eftersom det anses orsaka dåsighet hos barnet.

Propranolol mot hypertoni (högt blodtryck) orsakar en minskning i mjölkproduktionen, även om det inte skadar bebisen.

Samma effekt orsakas av p-piller, som inte skadar barnets hälsa men hindrar mjölkproduktionen.

När du förstår att problemen ofta uppstår på grund av att man inte har läst de medicinska instruktionerna på rätt sätt, kan du känna dig lugnare när det kommer till att ta mediciner som din läkare har skrivit ut till dig.

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att man aldrig ska självmedicinera, oavsett orsak.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.