Vad ska jag göra om mitt barn har angiom?

Angiom är rödaktiga märken på huden som kan vara ytliga eller djupgående. De ser ofta ut som röda upphöjningar på hudens yta. De kallas ibland även hemangiom, eldsmärke, jordgubbsmärke eller smultronmärke.
Vad ska jag göra om mitt barn har angiom?

Senaste uppdateringen: 14 oktober, 2019

Man hittar ofta angiom i ansiktet, hårbotten eller på ryggen. De kan dock förekomma på alla områden av kroppen. En del barn föds med dem och i sällsynta fall kan vuxna också utveckla dem.

Angiom påverkar uppskattningsvis 8 till 10% av alla barn, men det finns inga exakta siffror. En stor andel av de som finns försvinner under de första åren av livet på egen hand.

I medicinska termer är angiom godartade tumörer. Experter anser att de är en ärftlig missbildning. Dessa tumörer består av en onormalt tät grupp blodkärl. Dessa kan inbegripa kapillärer, vener eller artärer.

Angiomet är först som ett litet rött födelsemärke men kan växa till sig snabbt under barnets första år i livet. När vissa angiom växer blir de till rödaktiga svampiga utbuktningar. Angiom utvecklas aldrig till maligna tumörer.

Vissa studier har visat att angiom är vanligare bland för tidigt födda barn. Detsamma gäller för barn med låg födelsevikt.

Dessutom är flickor tre gånger mer benägna att utveckla dem än pojkar. Och medan de flesta fallen endast utvecklar ett angiom utvecklar några barn mer än ett – särskilt i fall med tvillingar.

angiom

Typer av angiom

Dessa hudförändringar kan vara ytliga eller djupa. Om du tror att ditt barns angiom orsakar skada ska du prata med din barnläkare. En medicinsk specialist kommer att kunna ställa en exakt diagnos och fastställa om det är allvarligt eller ej.

Angiomet faller i en av två olika kategorier beroende på var det sitter och hur det växer fram:

  1. Vaskulära tumörer. Den här typen av angiom växer upp från hudens yta. De utvecklas snabbt, i början, men försvinner sedan med tiden utan behandling. Med andra ord försvinner de spontant.
  2. Vaskulära missbildningar. Dessa angiom ser ut som platta fläckar på huden. Med tiden blir de mörkare, och de går inte bort på egen hand. De utvecklas nästan alltid i ansiktet och har att göra med kapillära missbildningar.

Den första kategorin – den med vaskulära tumörer – är mycket vanligare än den andra. Dess utveckling har två faser: en proliferativ fas och en involutiv fas.

Den proliferativa fasen är då tumören växer. Denna tillväxt är snabb och inträffar vanligtvis under de första 9 månaderna av ett barns liv.

Den involutiva fasen är den period då angiomet går tillbaka. Enligt forskare försvinner dessa tumörer efter hand enligt barnets ålder, enligt följande:

  • Vid 3 års ålder har 30% av barnen inte längre angiom.
  • 50% av angiomen försvinner innan 5 års ålder.
  • 70% av 7-åringar har inte längre sitt angiom.
  • Vid 9 års ålder har 90% av alla angiom försvunnit.

Behandling av angiom

De kräver ingen behandling eftersom märkena har en tendens att försvinna på egen hand. I allmänhet är de inte ett hot mot ditt barns hälsa.

Läkare rekommenderar helt enkelt att du ska låta det ta den tid det tar för märket att försvinna. Allt du behöver göra är att hålla det under observation.

Vissa fall av angiom kräver dock medicinsk behandling, som i följande fall:

  • Om angiomet är mycket aggressivt och/eller påverkar ditt barn psykologiskt.
  • När angiomet ger upphov till problem för ett annat organ, till exempel när tumören är nära ögat.
  • Om angiomet ligger i blöjområdet, eftersom det kan ge upphov till komplicerade sår.
angiom
Om angiomet ligger nära ögat kan det orsaka problem med synen för barnet. Ett angiom nära munnen är en vanlig orsak till svårigheter att svälja.

Som sagt ovan kan angiom som finns i blöjområdet orsaka sårbildning. Dessa är extremt smärtsamma och svåra att få att läka ut.

Om behandling krävs kan en läkare oftast administrera glukokortikoider (steroidhormoner) i olika mängder. Dosen tenderar att vara hög, och behandlingen varar oftast i flera veckor.

Eftersom glukokortikoider har biverkningar, som svårigheter att sova och gastrointestinala problem, rekommenderar läkare endast behandling i svårare fall.

Komplikationer

Ytliga angiom är de som är lättast att behandla, och de är också de vanligaste. Men som sagt kan de ibland vara djupare.

Faktum är att ett litet märke på huden kan vara ett symptom på en större tumör under ytan. I det här fallet måste du konsultera en specialist för att få en noggrann diagnos och veta hur du ska gå vidare.

Behandlingen av djupare kärlmissbildningar består vanligtvis av laserterapi. Det är ett mycket säkert förfarande och orsakar vanligtvis ingen smärta.

En annan fördel är att laserbehandling mycket sällan lämnar några ärr på huden.

Tänk på att endast 1% av vaskulära tumörer leder till några svårare komplikationer.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.