Vad är difteri? Symptom och behandling

Difteri är en mycket farlig sjukdom som är vanligare i tropiska regioner. Ta reda på hur du kan förebygga difteri och vad du ska vara uppmärksam på för att upptäcka difteri i ett tidigt skede.
Vad är difteri? Symptom och behandling

Senaste uppdateringen: 04 maj, 2021

Difteri är en infektionssjukdom orsakad av bakterien Corynebacterium diphtheriae. Även om det är en ganska smittsam sjukdom är den inte särskilt vanlig i utvecklade länder, eftersom det finns ett vaccin som effektivt förhindrar den.

Denna sjukdom har en tendens att sprida sig i områden där människor inte är vaccinerade.

Symptom på difteri

Många som smittas av difteri uppvisar inte starka symtom. I vissa fall kan sjukdomen dock leda till dödsfall.

Sjukdomen producerar en rad olika toxiner som tar sig in i blodomloppet. Därifrån tar de sig till hjärtat, hjärnan och andra organ och orsakar allvarliga organskador.

Dessa är några vanliga symtom på difteri:

 • Blockerade luftvägar
 • Svullen hals
 • Feber
 • Frossa
 • Ont i halsen
 • Hosta
 • Snarkningar
 • Svårt att andas
 • Svårt att svälja
 • Väsande andning
 • En gråaktig, tjock beläggning i svalget
 • Angrepp på slemhinnorna i näsan

Komplikationer relaterade till difteri

Sjukdomen har en inkubationsperiod på 2 till 5 dagar och påverkar vanligtvis patientens vitala organ. Därför är det oerhört viktigt att vara uppmärksam på symptom som kan tyda på att någon har blivit smittad.

Nedan följer en lista på vilka komplikationer som kan uppstå om man inte behandlar sjukdomen i tid.

Skador på nervsystemet

När en sjukdom påverkar nerverna kan detta leda till muskelförlamning, vilket kan ge svårigheter att gå, svälja och även tala.

I värsta fall dör man av difteri om man inte får läkarhjälp till följd av förlamningen av andningsorganen.

Difteri: barn som får spruta

Skador på hjärtat

Som sagt producerar sjukdomen toxiner som tar sig in i blodomloppet och påverkar de vitala organen, bland annat hjärtat.

Difteri kan inflammera hjärtmuskeln, vilket kan leda till hjärtattack. Trötthet och hjärtklappning är tecken på skador på hjärtat från toxinerna.

“I vissa fall kan difteri också påverka njurarna.”

Behandling av difteri

Så snart du misstänker sjukdomen är det viktigt att du söker omedelbar behandling. Det gäller även om diagnosen inte är definitiv. Behandling för difteri kräver sjukhusvistelse.

Samtidigt är det viktigt att isolera patienten med tanke på hur smittsam sjukdomen är. I mycket känsliga fall måste man vårda den drabbade på en intensivvårdsavdelning.

Behandling involverar följande:

Antibiotika

Antibiotika eliminerar de bakterier som finns i kroppen. Detta minskar sjukdomens förmåga att fortsätta sprida sig i kroppen och till andra människor lika lätt.

De vanligaste antibiotika som används för att behandla difteri är penicillin och erytromycin.

Antitoxiner

Läkarna administrerar ett intravenöst eller intramuskulärt antitoxin, eller motgift. Genom att göra detta neutraliserar de infektionens utveckling genom blodomloppet och hindrar den från att nå patientens organ.

Antitoxiner kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa individer, vilket betyder att läkare först måste göra ett hudallergitest innan de administrerar motgiftet.

Difteri: barn som är sjuk i säng

Hur man förhindrar difteri

Vaccin mot difteri ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Det består av ett inaktivt toxin som inte ger skador på organen. Det producerar antikroppar som kan neutralisera difteribakterierna. Detta vaccin förhindrar effektivt sjukdomen.

För att vaccinet ska fungera måste ett barn få 5 doser.

Vuxna måste dock få 10 doser av vaccinet för att det ska vara effektivt. Personer som ska resa till ett område med ökad risk för denna sjukdom bör också få en extra boosterdos. Detsamma gäller för personer som har haft kontakt med någon som har sjukdomen.

Denna extra försiktighetsåtgärd gäller inte de som har vaccinerats under de senaste fem åren.

Difteri i huden

Sjukdomen kan också påverka huden och ge reaktioner som inkluderar rodnad, smärta och svullnad. Samtidigt kan den leda till att sår täcks med en gråaktig hinna.

Precis som med difteri som påverkar luftvägarna är det också vanligare att få en infektion i huden i tropiska regioner. Det är vanligare att människor får huddifteri om de lever under trånga förhållanden.

Detta är en lågrisksjukdom med tanke på förekomsten av ett förebyggande vaccin. Trots detta är det viktigt att lära sig om sjukdomen eftersom den sprider sig lätt och är vanlig i tropiska områden. Förebyggande och tidig upptäckt är nyckeln till att undvika komplikationer.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Bush, L. Difteria. Manual MSD (Versión para público general). [En línea].
 • Surkis, W; Santoro, J. Vacuna contra el tétanos- difteria. Manual MSD (Versión para público general). [En línea]
 • Difteria: preguntas y respuestas en línea. 2017. Organización Mundial de la Salud (OMS). [En línea].

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.