Skolios hos barn: allt du behöver veta

Skolios hos barn: allt du behöver veta

Senaste uppdateringen: 22 juni, 2019

Skolios är en sjukdom som gör att ryggraden får en onaturlig kurva, i form av ett S eller C. Hur sjukdomen utvecklas beror på dess orsak och om man har fått en tidig diagnos. För skolios hos barn är den exakta orsaken vanligtvis okänd.

Bara i Spanien lider 900 000 barn av skolios. När barn börjar utveckla sjukdomen börjar ryggen luta åt sidan.

Skolios hos barn

Skolios är väldigt vanligt bland barn idag. Sjukdomen orsakar smärta och deformation av kroppen. Den  onormala kurvan går också ner genom hela ryggen och hindrar barnet från att kunna hålla kroppen rak

När sjukdomen inte har någon uppenbar orsak kallas den idiopatisk. Det här är den vanligaste typen, och den klassificeras efter ålder.

Typer av skolios hos barn

  • Hos barn upp till 3 års ålder kallas det infantil skolios.
  • Hos barn från 4 till 10 års ålder kallas det juvenil skolios.
  • Adolescent skolios kallas det hos tonåringar mellan 11 och 18 års ålder.

En annan klassificering av skolios hos barn

  • Kongenital skolios: Den här typen av skolios uppstår när ett barn föds. Det beror på att barnets revben inte har formats på ett korrekt sätt och det orsakar deformering av andra benvävnader.
  • Neuromuskulär skolios: Den här typen av skolios uppstår på grund av ett problem i nervsystemet som påverkar musklerna, till exempel muskeldystrofi, cerebral pares, polio och ryggmärgsbråck.

Vem påverkas mest av skolios?

Sjukdomen drabbar flickor oftare än pojkar. Vissa löper större risk att drabbas. Krökningen i ryggraden blir ofta värre när barnet växer.

Skolios orsakar stor smärta hos barn. Ibland är kirurgi enda sättet att korrigera ryggraden och bli fri från smärta.

Ett barn som gör yoga.

Externa orsaker

Ibland böjs ett barns ryggrad åt sidan, men utan att det beror på skolios. När det händer är det ofta under de första åren i livet.

Neuromuskulär skada

Den här typen av skolios kommer från ett problem i det centrala nervsystemet. Det kan orsaka många problem på lång sikt.

  1. Kongenitala missbildningar: Det här uppstår när barnets kotor eller revben inte har bildats på rätt sätt.
  2. Statiska skador: Det här uppstår när bäckenet blir obalanserat. Det har sitt ursprung i benen.

Möjliga behandlingar för skolios hos barn

Vissa typer av skolios kan botas, men det beror på vilken typ av skolios man har, och hur allvarlig den är.

  • Mild skolios. Den här typen av skolios är inte så märkbar, och den behandlas med sjukgymnastik. Målet med behandlingen är att musklerna ska bli starkare och att de sammanpressade delarna ska sträckas ut.
  • Skolios av mellangrad. När barn har den här typen av skolios måste de bära korsett. På så sätt kan deras ryggrad växa och utvecklas på rätt sätt. Den här behandlingen behöver också kompletteras med sjukgymnastik.
  • Allvarlig skolios. Det här uppstår när avvikelsen är väldigt uppenbar, och då det är nödvändigt att operera patienten. Operationen utförs oftast mellan 10 och 12 års ålder. Efter operationen behöver rehabilitering ske i form av sjukgymnastik.

Utvecklingen av skolios hos barn

Det här beror på flera faktorer. Åldern då den diagnosticeras, och sjukdomens ursprung, är två fundamentala aspekter för att avgöra dess utveckling. Dock har idiopatisk skolios en mer positiv prognos än kongenital skolios.

Kongenital och muskulär skolios kan gå över, beroende på deras utveckling. När man har gjort diagnosen måste behandlingen inledas. På så sätt kan man hålla sjukdomen under kontroll.

En bebis med skolios.

Sen diagnos

När skolios hos barn diagnosticeras sent uppstår ett stort antal komplikationer.

Om ryggraden har varit i fel position under en lång tid kan det orsaka orörlighet i andra delar av mellankotskivorna. Det här uppstår när barnets kropp utsätts för för tidigt slitage, till exempel slitage på knän och höfter.

Regelbunden ryggradsundersökning

Skolios hos barn orsakar ofta stor smärta. Ryggradens böjning sätter kotorna under press, och då ökar smärtan.

I de här fallen kan läkaren skriva ut smärtstillande läkemedel. Vissa av de här sjukdomarna förvärras av att inte diagnosticeras tillräckligt tidigt eller av dålig behandling.

Då och då behöver föräldrar undersöka sina barns ryggrad. Det är viktigt att utesluta tänkbara sjukdomar under tillväxttiden.

Om du upptäcker någonting onormalt är det viktigt att uppsöka läkare så snart som möjligt. Därför är det viktigt att föräldrar är uppmärksamma på sina barns hållning när de sitter och studerar eller när de går.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.