Hur man identifierar blindtarmsinflammation hos barn

Det finns många symptom som associeras med blindtarmsinflammation hos barn, men de kanske inte alltid får dig att tänka på just blindtarmsinflammation. Att känna till de möjliga tecknen kommer hjälpa dig att reagera på rätt sätt.
Hur man identifierar blindtarmsinflammation hos barn

Senaste uppdateringen: 31 juli, 2018

För att identifiera blindtarmsinflammation hos barn kan du inte lita på de klassiska symptomen som vuxna får. Brist på aptit, illamående och kräkningar är inte de enda indikatorerna.

Det är inte lätt att diagnostisera blindtarmsinflammation hos barn. Symptomen liknar nämligen andra sjukdomar,  såsom gastroenterit, matförgiftning och andningssjukdomar.

Bara 33% av alla fall med barn uppvisar symptomen som beskrivs. Därför är det viktigt att läsa på om tillståndet för att känna igen varningstecknen när de dyker upp.

Vad är blindtarmsinflammation?

Blindtarmsinflammation, eller appendicit, är som namnet antyder en inflammation av blindtarmsbihanget som vanligtvis inträffar när det blockerats. Det kan orsakas av förhårdnad avföring, infektioner eller inflammation i lymfkörtlarna som finns i tarmarna.

Det är allvarligt om blindtarmen spricker. När det händer släpps bakterier ut i bukhålan, vilket kan leda till allvarliga infektioner.

Magsmärta är ett symptom

Eftersom symptomen är svåra att direkt associera med blindtarmsinflammation är medicinsk hjälp av yttersta vikt. Mellan 20-30% av alla fall med blindtarmsinflammation hos barn leder till ett brustet blindtarmsbihang.

Av fysiologiska anledningar går spridningen av infektioner efter bristningen snabbt och kan utvecklas till bukhinneinflammation, en mycket allvarlig sjukdom som i vissa fall kan vara dödlig.

Hur man identifierar blindtarmsinflammation hos barn

Appendicit är faktiskt inte särskilt vanligt hos barn. Det är den främsta anledningen till att tillståndet ofta blandas ihop med andra tillstånd. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på magsmärta, som är det tydligaste tecknet.

Blindtarmsinflammation börjar med smärta i navelområdet, som efter några timmar sträcker sig till den lägre och högra delen av buken. Det första du ska göra är att fastställa hur allvarlig smärtan är. Om barnet känner smärta men fortsätter att leka, äta och skratta är det förmodligen inte allvarligt.

Om barnet klagar över allvarlig smärta som begränsar vad det brukar göra är det nödvändigt att åka till akuten omedelbart. I vissa fall klagar barn med blindtarmsinflammation på obehag i det högra benet på grund av en smärtreflex.

“Appendicit är en inflammation av blindtarmsbihanget som vanligtvis inträffar när det blockerats. Det kan orsakas av förhårdnad avföring, infektioner eller inflammation i lymfkörtlarna.”

Varningstecken

Utöver magsmärta är det viktigt att vara uppmärksam på andra tecken, som:

  • Magsmärta: smärta i magen som kommer med kräkningar med blod. Avföringen kan också innehålla blodspår.
  • Kräkning av grön vätska: denna vätska kan vara galla – ett tecken på vridning eller blockering i magen eller tarmarna. Om barnet kräks grön vätska är det en riktig nödsituation.
  • Utspänd mage: det kan orsakas av appendicit, men även andra sjukdomar.
  • Smärta när du trycker på buken: speciellt om man trycker och plötsligt släpper. Smärtan innebär vanligtvis att bukhinnan är inflammerad.
  • Barnet ligger i fosterställning: barnet klagar på buksmärta och lägger sig ned med benen mot buken.
  • Svårigheter att bibehålla god hållning när det går: barnet klagar på buksmärta och går kutryggigt.
Barn med feber

Behandling av blindtarmsinflammation

För att behandla blindtarmsinflammation hos barn krävs kirurgisk borttagning av blindtarmsbihanget. Om barnets blindtarmsbihang inte spruckit får barnet antibiotika för att minska infektionen, varpå bihanget vanligtvis tas bort. När blindtarmsbihanget spruckit måste man inte bara operera bort det, utan även vara uppmärksam på bukhinnan.

När bakterierna från blindtarmsbihanget är borta kan en större operation behövas. Målet är att försäkra att bakterierna inte sprids till andra delar av buken och orsakar en allvarlig infektion.

Barn vars blindtarmsbihang har spruckit bör stanna längre på sjukhuset. Det är viktigt att få intravenös antibiotika eftersom risken för infektion är väldigt hög.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.