Färre vaccinationer och en ökad förekomst av mässling

Över 21 miljoner liv har räddats sedan år 2000 tack vare en vaccinationskampanj mot mässling. Men sedan 2016 har världen sett en ökning med 30% av mässlingfall, främst på grund av färre vaccinationer mot sjukdomen.
Färre vaccinationer och en ökad förekomst av mässling
Olga Carbajo

Skriven och verifierad av biologen Olga Carbajo.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Färre vaccinationer är en av de främsta anledningarna till den plötsliga återkomsten av mässling världen över. År 2000 var USA redo att tillkännage sjukdomen som utrotad där. Då fanns det mindre än 12 registrerade fall per år i landet.

Men på grund av invandring och anti-vaccinationsrörelsen är världen långt ifrån att nå det målet idag. Enligt UNICEF kan vi idag se en återkomst av mässling.

Vad är mässling?

Mässling är en mycket allvarlig och smittsam sjukdom som brukade orsaka cirka två miljoner dödsfall per år. Detta var innan massvaccineringen av världens befolkning.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) dödar mässling nu uppskattningsvis 11 000 människor om året. De flesta av dessa är barn mellan 2 och 3 år.

Sjukdomen orsakas av ett virus från familjen paramyxovirus. Det drabbar endast människor, inte djur, och sprider sig genom direktkontakt och via luften. Först påverkar viruset luftvägarna och sprider sig sedan till hela kroppen.

Effekterna av mässlingsviruset som ett resultat av färre vaccinationer

Mässlingviruset manifesterar sig huvudsakligen genom förhöjd kroppstemperatur, eller feber, 10 till 12 dagar efter infektionstillfället. Senare uppträder ett hudutslag bestående av röda prickar.

Utslaget börjar normalt i ansiktet och nacken och sprider sig sedan till resten av kroppen och når ända ut till händer och fötter. Efter fem dagar börjar symptomen avta och försvinna.

färre vaccinationer: handskakning med virus omkring

I vissa fall kan emellertid komplikationer uppstå under sjukdomsförloppet, och dessa kan ha allvarliga konsekvenser som blindhet, encefalit, lunginflammation och i värsta fall döden, om symptomen inte behandlas i tid.

Dessa mer allvarliga fall är vanligast bland barn under fem år som har ett försvagat immunsystem och bor i områden med undernäring eller där vaccinet inte finns tillgängligt.

Varför har vi nu färre vaccinationer?

Doktor Seth Berkley, generaldirektör för Gavi, The Vaccine Alliance, påpekar flera möjliga anledningar till denna återuppkomst:

Likgiltighet inför sjukdomen och spridningen av falsk information om vaccinet i Europa, ett kollapsande hälsosystem i Venezuela och sårbara flickor med låg immuniseringsgrad i Afrika har i kombination verkat för att åstadkomma en global återupplivning av mässling efter år av framsteg.

Länder som Guatemala, Nigeria och Pakistan är redan identifierade som extremt sårbara för eventuella mässlingutbrott på grund av färre vaccinationer. Detta är anmärkningsvärt med tanke på att vaccin mot mässling är mycket billigt. Läkemedelsföretag och UNICEF har satt ett fast pris.

Vaccinet kostar mindre än en dollar, men många barn får bara en av de två nödvändiga doserna. Det beror på krig och bristen på fungerande sjukvårdssystem i krigsdrabbade länder.

Motstånd mot vaccin i utvecklade länder

Dessa uppgifter, och det faktum att World Health Assembly 2012 godkände den globala vaccinhandlingsplanen för att utrota mässling, går stick i stäv med den epidemiologiska statistiken om mässling i utvecklade länder.

Att man inte längre vaccinerar mot mässling lika mycket som tidigare i dessa länder är oroande. Det har spridits mycket felaktig information till befolkningen genom antivaccinkampanjer. Dessa hävdar att vaccinationer inte är nödvändiga om symptomen kan behandlas. Dessutom påpekar de faran med potentiella biverkningar av vaccin.

bebis med mässling
Sanningen är dock precis den motsatta. Vårdpersonal överväger en möjlig vaccinationskampanj för kvinnor födda mellan åren 1971 och 1981 då konsekvenserna av att få mässling under graviditeten kan leda till missfall och allvarliga fosterskador.

Vaccin mot mässling har existerat i mer än 60 år och är säkert och effektivt. Så pass säkert är det att man vanligtvis administrerar det tillsammans med vaccin mot röda hund och påssjuka. Det är sant att en procentandel av befolkningen kan komma att känna av negativa biverkningar, men vi talar om miljoner vaccin per år.

Åtgärder för att undvika spridningen av mässling

År 2001 undertecknade föreningar som Röda korset, CDC, FN, UNICEF och WHO initiativet om mässling och rubella. Initiativets mål är att:

  • Bemöta felaktig och falsk information.
  • Garantera ett hållbart investeringssystem för att finansiera vaccinationer.
  • Öka det offentliga stödet för vaccin.
  • Arbeta för att genomföra vaccinationer i sårbara områden.
  • Utrota sjukdomen.

Hållbara investeringar behövs för att stärka leverans av vaccinationstjänster och för att kunna använda sig av alla möjligheter att leverera vaccin till de som behöver dem.

–Robert Linkins (CDC) –


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • OMS. (9 de mayo 2019). Sarampión: datos y cifras.[reseña el web]. Recuperado de: www.who.int
  • UNICEF. (29 noviembre 2018) . Los casos de sarampión aumentan en todo el mundo. [artículo en web]. Recuperado de: www.unicef.es

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.