Vad är gulsot hos spädbarn och hur behandlas det?

När en bebis får en gulaktig ton i hud, ögon eller slem kan det vara en indikation på gulsot.
Vad är gulsot hos spädbarn och hur behandlas det?

Senaste uppdateringen: 29 maj, 2018

Även om gulsot hos spädbarn inte vanligtvis uppvisar stora komplikationer kan det ändå vara bra för föräldrar att veta vad det är och varför det uppstår, för att kunna hantera det ordentligt.

Gulsot orsakas av ett överskott av bilirubin i blodet. Det leder till en gulaktig färg i hud, ögon och slem. Eftersom bilirubin finns i blodomloppet sprider det sig lätt och snabbt i hela kroppen.

Gulsot hos spädbarn inträffar när bilirubin (vilket är en hemoglobinutsöndring) inte kan transformeras i levern eller göras av med normalt i barnets avfall.

Det är orsaken till den gula pigmenteringen som är typisk för denna sjukdom.

Patientens gula färg indikerar att något inte fungerar som det ska i levern.

Många barn och småbarn lider av gulsot eftersom deras lever är inte har mognat klart än. Därför kan levern inte bortarbeta avfallet på rätt sätt.

Testa hemma

För att se om ditt spädbarn har gulsot, tryck försiktigt på dess näsa och panna med ditt finger.

Om huden håller sin gula färg när du lyfter fingret kan ditt barn ha fått en liten släng av gulsot.

Om inte bör huden bli ljusare än normalt en liten stund efter att ha pressats.

Nedan kommer vi att berätta om de olika typerna av gulsot hos spädbarn, liksom symtom och andra intressanta fakta.

Vilka olika slags gulsot kan uppkomma hos spädbarn?

Det finns två typer av gulsot hos spädbarn. Även om båda är ofarliga bör du ändå hålla koll på ditt barn.

 1. Gulsot baserat på näring. Den här typen av gulsot uppträder under en barns första veckor i livet och kan uppstå för att din bebis inte äter tillräckligt.
  a) Mamman kan uppleva en försening i mjölkproduktionen. Det är viktigt att nyfödda får tillräckligt med mjölk vid varje utfodring och ammar 10-12 gånger varje dag.
 2. Gulsot på grund av moderns mjölk. Vissa ämnen i bröstmjölk kan blockera vissa proteiner som ska bryta ner bilirubin.
  a) Ditt barns barnläkare kan rekommendera att du avbryter amningen under en dag eller två för att minska bilirubinnivåerna. Du bör bara avbryta amningen under läkarens order.
  b) Om du gör det kan du byta ut din egen mjölk med mjölkersättning. När den givna tiden är klar kan du gå tillbaka till amning av din bebis. För att hålla igång mjölkproduktionen medan ditt barn får flaska kan du använda en bröstpump.
gul hy hos bebis

Mer allvarliga tecken och symtom

När gulsot är allvarligt kan det finnas en inkompatibilitet mellan mammans och barnets blod. Det är dock väldigt ovanligt.

Det är anledningen till varför barnmorskan eller gynekologen kan fråga gravida mödrar om deras blodtyp. Att veta moderns blodtyp hjälper dem att förutse eventuella komplikationer för att kunna vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder.

Men om du märker något av följande symtom, ta din bebis till barnläkaren:

 1. Din bebis hud blir gulare och gulare, särskilt på magen, armar och ben.
 2. Din bebis ser sjuk ut och det är svårt att väcka honom.
 3. Din bebis har ett mycket gällt skrik.
 4. Blödningar.
 5. Hepatit.
 6. Feber och kräkningar.
 7. Din bebis tittar ständigt uppåt.
 8. Din bebis verkar väldigt orolig.
gul hud på spädbarn

Orsaker

Förutom inkompatibilitet mellan mammans och barnets blodtyper kan gulsot också bero på följande orsaker:

 • För tidig födsel
 • Användningen av förlossningstång under födseln
 • Onormalt formade blodkroppar
 • Brist på enzymer
 • Hypoxi
 • Medfödda infektioner, som mässlingen, syfilis, osv.
 • Blodinfektioner hos barnet, även känt som blodförgiftning

Behandling

Det finns olika behandlingar för att hjälpa barn att återhämta sig från gulsot. Vissa kan utföras i hemmet (på en barnläkares rekommendation), och andra görs på sjukhuset.

 • Solljus. Det innebär att barnet utsätts för solljus mellan 09:00 och 16:00. Du måste vara säker på att täcka ditt barns ögon och könsorgan och ständigt ändra dess position.
 • Kontrollera nivåerna av bilirubin i ditt barns blod regelbundet.
 • Ljusterapi. Ljusterapi innebär att rikta blått ljus på barnet medan han är i en inkubator med sina ögon täckta. Behandlingen innebär en sjukhusvistelse.
 • Matning. En annan metod innebär att barnet ska få i sig rikligt med bröstmjölk eller ersättning. Det gör att du får byta blöjan oftare, och barnet blir snabbare av med överskottsbilirubin.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.