Vad är kolestas under graviditeten?

Vad är kolestas under graviditeten?
María José Roldán

Skriven och verifierad av pedagogikpsykologen María José Roldán.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Kolestas under graviditeten, även känt som intrahepatisk graviditetskolestas eller graviditetsklåda (tidigare hepatos), kan orsaka intensiv klåda, särskilt i händer och fötter.

Det uppstår vanligtvis under graviditetens tredje trimester. Vissa kvinnor kan inte identifiera symptomen själva, utan det är vanligare att läkare och barnmorskor upptäcker orsaken, vanligtvis med ett blodprov.

Tillståndet har inte några allvarliga långsiktiga hälsorisker för modern. Men det kan leda till allvarliga komplikationer för barnet, så det är viktigt att vara välinformerad.

Uttrycket “kolestas” kommer från de grekiska orden “chole” som betyder “galla” och “stasis” vilket betyder “stilla stadium”.

Kolestas uppstår när levern inte kan utsöndra gallan på lämpligt sätt. Galla är en vätska som hjälper kroppen att bearbeta fetter.

Symptom på kolestas under graviditeten

Det finns några karakteristiska symptom på graviditetskolestas som du bör vara medveten om.

Symptomen uppstår vanligen under graviditetens tredje trimester men kan ge sig till känna så tidigt som under sjunde graviditetsveckan. Klåda uppstår främst i händer och fötter på grund av möjlig vätskeretention. Men det kan också påverka andra delar av kroppen.

Symptomen kan förvärras när förlossningen närmar sig. När barnet är fött går dock klådan oftast bort inom några dagar.

Kolestas under graviditeten: trött kvinna

Följande tecken och symptom kan förekomma vid graviditetskolestas:

En gravid kvinna som har något av ovanstående tecken eller symptom bör informera sin barnmorska så snart som möjligt, eftersom det kan indikera en risk för hennes ofödda barn.

Sjukdomen kan leda till fosterskador, för tidig födsel eller fosterdöd i livmodern (på grund av att gallsyrorna tar sig till moderkakan och förgiftar barnet). Dessutom kan modern ha en inre blödning.

Orsaker till kolestas

Det är inte klart vad som orsakar kolestas under graviditeten. Det kan vara genetiskt. Graviditetshormoner kan också spela en roll.

Galla är en matsmältningsvätska som produceras i levern och hjälper matsmältningssystemet att bearbeta fetter.

Ökningen av hormoner under graviditeten kan öka det normala flödet av galla utanför levern.

Denna möjliga ackumulering av galla i levern gör att gallsyror kommer in i blodet. De gallsyror som kommer in i moderns vävnad kan orsaka klåda.

Galla är en gul eller grön vätska som hjälper dig att smälta fetter. Den består huvudsakligen av kolesterol, gallsalter och pigmentärt bilirubin. Den produceras av levern och lagras i gallblåsan.

Från gallblåsan passerar den genom gallkanalen till duodenum.

Emellanåt förhindrar en obstruktion utanför levern gallan från att lämna levern, vilket leder till ett tillstånd som kallas extrahepatisk kolestas.

Intrahepatisk kolestas uppstår när det finns ett problem med eliminering av gallarsalterna från levern. Detta är den kolestas som uppstår under graviditeten.

Man tror att graviditetshormoner, särskilt östrogen, kan påverka gallblåsans och leverns normala funktion.

Kolestas under graviditeten: trött kvinna

Riskfaktorer

Riskfaktorer som ökar sannolikheten för att utveckla kolestas under graviditeten är:

  • En personlig historia eller familjehistoria av graviditetskolestas. Med andra ord, att det finns liknande fall i familjen och att tillståndet har ärvts genetiskt.
  • En sjukdomshistoria med leversjukdom
  • Graviditet med tvillingar, trillingar eller fler
  • In vitro-fertilisering

Vissa av dessa faktorer har ha att göra med ärftlighet, och alla är förmodligen relaterade till ökningen av hormonnivåerna under graviditeten.

Efter att ha fått tillståndet en gång är risken att utveckla det igen vid senare graviditeter hög. Och man måste vidta åtgärder för att undvika komplikationer.

Nästan 20% av kvinnor kan drabbas av kolestas under graviditeten.

Din läkare kan utvärdera om du lider av det genom att ställa frågor om dina symptom och din familjehistoria. Ett blodprov kan visa om din lever fungerar ordentligt och det kan mäta hur mycket galla som finns i ditt blod.

Ultraljud kan också upptäcka avvikelser i moderns lever, men inte i fostrets. Om kolestasen är mild behövs ingen behandling, men normalt är målet att lindra symptom och förhindra komplikationer.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.