Allt du behöver veta om moderkaksavlossning

Moderkaksavlossning anses vara en av de allvarligaste komplikationerna som kan uppstå för gravida kvinnor. Ta reda på mer i den här artikeln.
Allt du behöver veta om moderkaksavlossning

Skriven av Naí Botello

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Moderkaksavlossning är ett allvarligt tillstånd där moderkakan lossnar från livmoderväggen innan förlossning.

Moderkakan ansvarar för tillförsel av näring och syre till barnet genom navelsträngen. Om tillförseln av näring och syre avbryts kan det finnas risk för fostrets liv.

Endast 5% av alla gravid kvinnor drabbas av moderkaksavlossning. Många som drabbas får bara symptom på delvis avlossning, vilket betyder att endast en liten del av moderkakan lossnar från livmoderväggen.

Moderkaksavlossning under graviditet  

Det är först och främst viktigt att förklara vad moderkakan är för något och vilken funktion den fyller. Moderkakan är en säck eller “påse” som omsluter fostret. Utöver att ge näring och syre till fostret  producerar moderkakan också en grupp hormoner som är viktiga för att graviditeten ska fullföljas såsom progesteron, östrogen och koriongonadotropin.

Moderkakan sitter fast vid livmodern via många blodkärl. När moderkakan lossnar uppstår vaginal blödning. Förutom blödning är det naturligtvis också smärtsamt när blodkärl brister.

Alla moderkaksavlossningar är dock inte likadana. Inom förlossningsvården finns det tre olika klassificeringar på moderkaksavlossning.

Klassificering av moderkaksavlossning

Moderkaksavlossning delas in i tre klasser:

Klass 1 – lätt avlossning

Symptom på klass 1 är: måttlig eller ingen blödning, inga sammandragningar.

Denna avlossning visar inte på någon fara för fostret men läkare råder till vila och behandling.

moderkaka

Klass 2 – Medelsvår avlossning

När en gravid kvinna har en medelsvår avlossning ökar symptomen, blödningen och även sammandragningarna. Symptomen börjar även påverka barnets hälsa genom att öka hjärtrytmen. Om dessa symptom uppkommer under vecka 24–34 behöver kvinnan läggas in på sjukhus.

Klass 3 – Svår avlossning

Klass 3 är mer känt som fullständig avlossning och då måste modern omgående opereras med kejsarsnitt.

På grund av den stora blodförlusten är det troligt att modern måste genomgå blodtransfusion. Det är också troligt att doktorn kommer att besluta om man behöver avlägsna livmodern helt.

Risk för moderkaksavlossning

Moderkaksavlossning är ovanligt och det finns ingen bra förklaring till orsaken. Naturligtvis kan moderkakan lossa vid olycka, men de vanligaste riskfaktorerna är följande:

  • Rökning
  • Flerbördsgraviditet
  • Moderkaksavlossning under tidigare graviditet
  • Diabetes
  • Gravid och äldre än 40 år
  • Infektion i livmodern
  • För mycket fostervatten
  • Kokainberoende
  • Högt blodtryck

Moderkakan sitter fast vid livmodern via många blodkärl. När moderkakan lossnar uppstår vaginal blödning. Förutom blödning är det naturligtvis också smärtsamt när blodkärl brister.”

 Konsekvenser av moderkaksavlossning – för modern

Modern drabbas av koaguleringsrubbning och blödningschock till följd av stor blodförlust vilket leder till blodtransfusion och njur- eller hjärtsvikt. I allvarliga fall behöver livmodern avlägsnas.

foster

Konsekvenser av moderkaksavlossning – för fostret

För fostret innebär moderkaksavlossning syrebrist, ökad hjärtrytm, tidig födsel och underutveckling på grund av otillräcklig näringstillförsel.

Tänk på att avlossning av moderkakan händer väldigt sällan. Du kan emellertid minska risken genom att leva ett hälsosamt liv och genomgå de nödvändiga undersökningarna på mödravårdscentralen.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.