Att förebygga bronkiolit: är det möjligt?

Att förebygga bronkiolit: är det möjligt?

Senaste uppdateringen: 31 oktober, 2018

Bronkiolit är en luftvägsinfektion som har symptom liknande dem vid en vanlig förkylning. En av de vanligaste frågorna kring barns hälsa är om det är möjligt att förebygga bronkiolit.

Både akut bronkit och kronisk bronkiolit är ofta oundvikliga. Dock finns det vissa åtgärder som du kan vidta för att minska risken.

Hos spädbarn och andra känsliga personer, kan det leda till allvarliga komplikationer. Ett av fyra läkarbesök för bronkiolit resulterar i en sjukhusvistelse för bebisen. Därför rekommenderar experter att man uppsöker läkare när förkylningsliknande symptom blir värre.

Symptomen på bronkiolit hos barn är väldigt lika symptomen vid förkylning. Men det här är den sjukdom som svarar för det största antalet sjukhusvistelser för små barn.

Symptom på bronkiolit

Som tidigare nämnts, kan symptomen vid bronkiolit vara snarlika förkylningssymptom.

Om din bebis har förkylningsliknande symptom som verkar förvärras så är det mycket viktigt att uppsöka en läkare och ta de nödvändiga proverna.

Dessa är de huvudsakliga symptomen:

 • Bröstsmärtor.
 • En hosta som producerar slem. Om slemmet är gulaktigt så är det förmodligen en bakterieinfektion.
 • Trötthet.
 • Feber, ofta låg.
 • Andningssvårigheter.
 • Pipande andning.
En bebis med feber.

Andra symptom på kronisk bronkiolit är:

 • Inflammerade anklar, fötter och ben.
 • Blåaktiga läppar på grund av andningssvårigheter.
 • Återkommande sekundära luftvägsinfektioner, såsom förkylningar eller influensa.

Tips för att förebygga bronkiolit

För att reducera riskerna för att din bebis ska drabbas av bronkiolit, se över dess omgivande miljö.

Se upp när människor tar i din bebis och se till att upprätthålla en god hygien för att förhindra hälsoproblem.

De här tipsen är användbara för att förebygga bronkiolit:

 1. Innan du tar i barnet, se till att tvätta händerna, i synnerhet när du just har kommit hem.
 2. Tvätta tygleksaker och torka av leksaker och andra ytor som kommer i kontakt med ditt barns händer och mun.
 3. Undvik tobaksrökning till varje pris. Det är mycket viktigt att ingen röker i hemmet eller i närheten av ditt barn. Ämnen från tobaksröken blir kvar på ytor och i tyg.
 4. När du har varit ute, byt kläder om du har varit i en rökig miljö.
 5. Ett annat tips för att förebygga bronkiolit är att ventilera hemmet varje dag. Se också till att det inte är för varmt eller för kallt.
 6. Undvik miljöer där barnet utsätts för hög risk att drabbas av sjukdomen, som sjukhus, vårdcentraler, kollektivtrafik och andra offentliga platser.
 7. Använd alltid engångsnäsdukar, när det är möjligt, för att undvika smitta.
 8. När du hostar eller nyser, täck din mun med armvecket, inte handen. Lär dina barn att göra detsamma.
 9. Amning ger en bättre motståndskraft mot bronkiolit, så experter rekommenderar att man ammar upp till sex månaders ålder.
 10. Om ditt barn tillhör en högriskgrupp, kan du förebygga bronkiolit genom att vaccinera ditt barn. Ta i så fall upp det med din läkare.
Det finns vaccinering för att förebygga bronkiolit.

Behandling av bronkiolit

Det finns ingen specifik behandling för viral bronkiolit, men det finns några åtgärder vi kan vidta för att lindra symptomen.

Antibiotika är inte till någon hjälp i det här fallet; de behandlar infektioner som är orsakade av bakterier, inte virus. Några råd som du kan följa är:

 • Använd en nässpray som innehåller en saltlösning, om din barnläkare rekommenderar det.
 • Använd en nässug för att ta bort snor ifrån bebisens näsa. Det här fungerar bäst under de första 6 månaderna.
 • Paracetamol kan hjälpa till med att minska feber hos barn, men rådfråga alltid läkare innan du ger ditt barn den eller någon annan medicin.
 • Det är viktigt att ditt barn får tillräckligt att dricka. Kom också ihåg att det kan tappa aptiten på grund av andningssvårigheterna.

Om du lägger märke till någon form av förkylningsliknande symptom som håller i sig mer än några få dagar, är det viktigt att konsultera barnläkaren och ta prover för bronkiolit.

En av orsakerna till att den här sjukdomen kan bli så farlig är att den ofta går obemärkt förbi, ända tills det gått så långt att barnets hälsa är i allvarlig fara.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.