Hypersexualitet hos barn: hur man förhindrar det

Hypersexualitet hos barn är ett fenomen som uppstår på grund av faktorer som barnets uppfostran, interaktion med dess miljö och medias påverkan. Vet du hur man förhindrar det?
Hypersexualitet hos barn: hur man förhindrar det
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 12 mars, 2019

Hypersexualitet hos barn refererar till ökningen av sexualitet hos mycket unga barn, speciellt flickor. Främsta orsaken till det är exponeringen för bilder och meddelanden som presenteras via media och internet.

Detta gör att föräldrar har att göra med oväntade situationer som inte bara chockar dem, utan också stör deras moraliska värden.

Faran med detta är omfattande. Genom att fokusera på sitt utseende lär sig barnen att jämföra sig med andra. De devalverar sin egen individualitet och börjar anpassa sig till vad de ser i andra i en tid där de bygger sin identitet.

Det är inte konstigt att se våra barn utveckla en besatthet med sin vikt i en mycket ung ålder. Det här medför naturligtvis inget annat än psykologiska och fysiska problem.

Vidare påverkar det också utvecklingsprocessen och takten när det kommer till igenkännande av deras egna sexualitet. Alla dessa faktorer påverkar deras psykiska hälsa negativt.

Hypersexualitet hos barn anses ofta vara kopplat till deras exponering för pornografiska bilder. När det gäller tjejer handlar det mer om deras utseende och kvinnornas roll i samhället. Faktum är att detta tryck även kan komma från föräldrarna själva eller från media.

Hypersexualitet hos barn – ett nytt fenomen

Detta sociala fenomen är ett resultat av utvecklingen av ett självcentrerat samhälle. Det används stereotyper för att uppmuntra vissa beteenden och de har en ung publik som är ett lätt mål för manipulerad marknadsföring.

Det är upprörande att hypersexualiteten hos tjejer börjar tidigare än hos pojkar. Det övergripande konceptet har förfalskats av vissa branscher såsom modebranschen och sociala medier, båda rätt angelägna att hitta nya konsumtionsanvändare.

Pojke med bärbar dator

Via internet, musik eller TV sänder de ut sina meddelanden om vikten av utseende och förförelse. Tyvärr är unga barn speciellt påverkbara av detta.

Både pojkar och flickor efterliknar ibland vissa beteenden som de ser i sina vuxna förebilder. Det är dock inte lätt att förklara för dina barn att några av deras referenser inte motsvarar deras åldrar och kan skada deras psykiska och fysiska hälsa.

Föräldrar måste vara ännu mer försiktiga och uppmärksamma för att upprätthålla jämställdhetens framsteg i samhället, speciellt när dessa beteenden och stereotyper uppstår.

Detta bekräftar behovet av bredare perspektiv inom utbildning och uppfostran, även utanför skolan.

“Barn bör leka mer med verktyg och leksaker, de borde bygga och rita; de borde känna mer känslor och mindre bekymmer om sina problem.”

– William Penn –

Hur kan du förhindra detta?

För att undvika fall av tidig hypersexualitet hos barn bör du ta hänsyn till följande förslag:

  • Var lite självkritisk och reflektera över om dina värderingar överensstämmer med vad du förväntar dig av dina barn.
  • Sätt dina egna gränser och lär dig att säga “nej”.
  • Prata öppet om sexualitet och om självrespekt.
  • Hjälp dina barn att utveckla sitt eget kritiska tänkande för vissa beteenden och bilder.
  • Uppmuntra dina barn att utveckla intressen som förstärker deras värderingar, som t.ex. sport eller estetisk verksamhet.
  • Se till att skolan tillhandahåller en etisk kod i sexualundervisning.
    Utseende

Kom ihåg att bortsett från tidigare råd, om du vill bemöta hypersexualitet hos dina barn, är det viktigaste att du ser till att de får det bästa ut ur varje ögonblick i sina liv.

Lär dem att det finns en tid för allt och att deras aktiviteter och rutiner ska vara lämpliga för deras ålder.

Slutligen, kom ihåg att du måste skydda dina barn från den ständigt närvarande erotiken. Som alltid rekommenderar vi att du upprätthåller god kommunikation med dem för att förhindra alla former av olämpligt beteende.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.