Vikten av läsning under coronakrisen

Böcker är riktigt bra att ha när man behöver hålla sig hemma. I den här artikeln pratar vi om vikten av läsning under coronakrisen.
Vikten av läsning under coronakrisen
María Matilde

Skriven och verifierad av pedagogen María Matilde.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

I och med coronapandemin är det många som nu håller sig hemma, och för att undvika tristess, distrahera sig och glömma sin oro en stund är det många som vänder sig till böcker. Vi går här närmare in på vikten av läsning speciellt under coronakrisen.

Fördelarna med att läsa

Det är alltid oerhört viktigt att ta för vana att läsa. Men det är faktiskt ännu viktigare bnu när man måste sitta hemma mycket, då läsning har många fördelar samt kan göra dagarna i karantän lite mer uthärdliga.

Fördelarna med att läsa är som följer:

  • Ger kunskap, information och sprider kultur.
  • Tränar hjärnan och förhindrar kognitiv degenerering. Därför kan det förebygga neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers.
  • Främjar resonerande, koncentration och minne.
  • Stimulerar fantasin.
  • Utvecklar kommunikationsförmågan eftersom det förbättrar satslära och grammatik samt utvidgar ordförrådet.
  • Stimulerar iakttagelseförmågan.
  • Ökar nyfikenheten.
  • Utvecklar känslor och sociala färdigheter, som empati.

Vikten av att läsa under karantän

Läsning är mycket hälsosamt på ett kognitivt, psykologiskt och emotionellt plan. Psykologiskt hjälper det barn att utveckla sin personlighet då de får möjlighet att identifiera sig med andra människor (bokens karaktärer) och hur de agerar i olika sammanhang eller verkligheter. Dessutom hjälper läsning mot ensamhet.

På ett känslomässigt plan ger läsning barn chansen att simulera, och därigenom uppleva, andra människors liv. På samma sätt får det dem att lära känna, förstå och känna empati för andra. Det hjälper dem även att utveckla sina egna perspektiv och åsikter om olika känslor och humör.

Fördelarna med att läsa går således inte att förneka. Att ägna en eller några timmar om dagen åt att läsa i ett lugnt, väl upplyst hörn är positivt speciellt nu under coronakrisen, då vi ägnar mycket tid hemma. En bra bok är underhållande, får dig och dina barn att slappna av och hjälper er att komma undan från verkligheten en stund.

Läsning under coronakrisen för sällskap, som hobby och för att utveckla kritiskt tänkande

En bra bok, oavsett om det är en tryckt bok eller en e-bok, är den perfekta vännen under coronakrisen. Läsning tar dig till olika världar och introducerar dig för olika människor och upplevelser, och det kan vara speciellt lockande och lärorikt nu när vi inte har chansen att resa eller socialisera i verkligheten.

Vissa har kanske som mål med läsningen just nu att komma undan coronapandemin en stund. Men för andra kan målet också vara att läsa och lära sig mer om detta virus som nu hemsöker hela världen.

I detta avseende kan du ägna lite tid till att läsa för att utöka din kunskap om coronaviruset. Du kan läsa texter, studier och artiklar, så länge de kommer från pålitliga källor så att du undviker falska nyheter som cirkulerar i sociala medier och som, snarare än att informera och undervisa om COVID-19, bara förvirrar och felinformerar människor.

Glöm inte att vara tacksam för böcker i dessa dagar. De har många positiva effekter på hjärnan, utöver att vara trevliga och lojala vänner när vi inte kan träffa våra egna.

Så uppmuntra dina barn att läsa så mycket de kan, speciellt nu när de ändå måste sitta hemma. Det kan utvecklas till en livslång kärlek för böcker som har en positiv inverkan på dem livet ut.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.