5 rekommendationer för att ta hand om barns hörsel

Det är viktigt att skydda barns hörsel för att säkerställa deras korrekta utveckling, kommunikation och språk.
5 rekommendationer för att ta hand om barns hörsel

Senaste uppdateringen: 05 juni, 2023

Som föräldrar är vi skyldiga att skydda våra barns välbefinnande genom kärlek och beskydd. Detta inkluderar inte bara att se till att de får en bra kost och frekventa hälsokontroller, utan också att använda strategier för att främja deras korrekta utveckling. Idag kommer vi att presentera några tips för att ta hand om barns hörsel.

Förmågan att höra och förstå ljud är avgörande för mänskligt lärande, kommunikation och socialisering. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) upplever idag cirka 32 miljoner barn världen över hörselproblem, vilket gör det till en av de vanligaste störningarna underbarndomen. Att vidta förebyggande åtgärder är nödvändigt för att undvika eventuella problem i framtiden

Ta hand om barns hörsel med dessa tips

Spanish Association of Pediatrics (AEP) rapporterar att tre av 1 000 nyfödda har någon typ av dövhet eller total eller partiell hörselnedsättning när det gäller att höra ljud i ett eller båda öronen. Tidig upptäckt av dessa hörselproblem, tillsammans med grundläggande vård, kan göra stor skillnad för att förbättra livskvaliteten hos de drabbade barnen.

Här följer några rekommendationer för att ta hand om barns hörsel.

1. Utför regelbundna hörselkontroller

En läkare som kontrollerar en bebis öron.

Att upptäcka dövhet hos nyfödda är avgörande för att säkerställa deras korrekta utveckling. I många fall blir en hörselnedsättning hos spädbarn inte uppenbar förrän det är flera månader gammalt, vilket kan fördröja diagnos och behandling. Men ju tidigare det identifieras, desto snabbare kan du ingripa för att minimera de negativa effekterna.

Se till att ta ditt barn till samtliga pediatriska kontroller och kom ihåg att många sjukhus nu kontrollerar nyfödda och spädbarn för hörselnedsättning. Dessa tester involverar vanligtvis att placera en speciell hörapparat i barnets öra för att mäta svar på ljud. Online kan du enkelt hitta hörselmottagningar nära dig så att du kan ta barnet dit i händelse av att du uppmärksammar något problem.

2. Använd hörselskydd i bullriga miljöer

Användningen av hörselskydd på bullriga platser är avgörande för att skydda barns öron. Mycket höga och konstanta ljud kan skada hörseln, särskilt hos små barn, som har känsligare öron än vuxna.

En studie av Acoustical Society of America rapporterade att barns exponering för högt fritidsljud, som från konserter eller sportevenemang, borde minskas. Det är viktigt för föräldrar att lära barn att använda hörselskydd på rätt sätt, som öronproppar eller brusreducerande hörlurar för att ta hand om sin hörselhälsa.

3. Ställ in volymgränser på elektroniska enheter

När barn har tillgång till enheter som mobiltelefoner, surfplattor, datorer eller tv-apparater rekommenderar WHO att ställa in och blockera maxvolymen så att barn inte överstiger mer än 60 % av den totala kapaciteten.

Många av dessa elektroniska enheter har alternativ för föräldrakontroll som gör det möjligt att begränsa den maximala volymen och blockera åtkomst till olämpligt innehåll. Likaså har föräldrar en skyldighet att sätta speltidsgränser genom positiv kommunikation.

4. Undvik långvarig användning av hörlurar

En liten flicka som lyssnar på hörlurar.

Att använda hörlurar med hög volym kan påverka barns såväl som vuxnas hörsel, det är en av huvudorsakerna till nedsatt hörsel. Det är viktigt för barn att inte använda hörlurar i mer än en timme om dagen, och då med måttlig volym. Det bör noteras att hörlurar som placeras direkt i örat ofta är mer skadliga för hörseln än de som placeras över örat, det är bättre för barn att använda de senare om möjligt.

5. Uppmuntra till fysisk aktivitet och bra kost

Regelbunden fysisk aktivitet kan förbättra kardiovaskulär hälsa och sänka blodtrycket, vilket minskar risken för sjukdomar som kan skada hörseln. Dessutom kan en balanserad kost som innehåller livsmedel rika på vitaminer och mineraler, såsom frukt och grönsaker, hjälpa till att skydda hörselsystemet.

På grund av ovanstående är det viktigt att uppmuntra barn att motionera och att ge dem en hälsosam kost från tidig ålder.

Följ dessa rekommendationer för att ta hand om barns hörselhälsa

Förmågan att lyssna är grundläggande för barns utveckling och välmående. Det är avgörande att vidta åtgärder för att skydda deras öron redan från tidig barndom. Kom ihåg att föräldrar och vårdgivare har en grundläggande roll i vården av barn, vi måste lära dem goda hörsel- och hygienvanor samtidigt som vi övervakar deras exponering för buller.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.