Stödsystem för barnet då det befinner sig i livmodern

Stödsystem för barnet då det befinner sig i livmodern

Senaste uppdateringen: 25 december, 2019

Utvecklingen i livmodern kräver ett vitalt stödsystem för barnet, vilket utgörs av moderkakan, navelsträngen och fosterhinnan.

Systemet har som uppgift att ta hand om barnets liv och spelar också en viktig roll när det gäller dess tillväxt. Varje del av denna trio har en specifik funktion under graviditeten.

Detta system är något som alla växande barn har gemensamt, men dessa organ påverkar inte någon annan process. Strukturen bildas endast under själva graviditeten.

Var och en av dessa tre element är formade för att hjälpa det växande fostret.

Om modern väntar ett nytt barn så kommer hon börja utveckla ett nytt stödsystem för det barn. Om modern blir gravid med tvillingar eller fler bebisar så kommer barnen att dela på moderkakan om det är enäggstvillingar/trillingar/etc.

I de flesta fall med tvillingar eller multipla graviditeter så har varje bebis sin egen fosterhinna och navelsträng.

Moderkakan, navelsträngen och fosterhinnan: vilka är dessa stödsystem för barnet och vad har de för syften?

Kvinna som håller upp bild.

Moderkakan

Detta är det organ som fäster sig vid livmodern och ansluter till barnet via navelsträngen. Den har som funktion att bidra med graviditetshormon. Den producerar också progesteron och östrogen.

Detta organ har som uppgift att skapa en koppling mellan modern och barnet när det kommer till blodtillförseln.

Det blod som cirkulerar genom fostret kommer från modern, men styrs av moderkakan. Blodet är den kanal som överför syre och näringsämnen från modern till fostret.

Innan du befruktades ville jag ha dig. Innan du föddes älskade jag dig. Innan du var en timme gammal så hade jag dött för dig. Detta är kärlekens mirakel.
-Maureen Hawkins-

Barnets avfall transporteras också av blodet, men dessa två produkter blandas inte ihop, tack vare moderkakan.

Efter att bebisen har fötts så kommer moderkakan att stötas ut. Den har då fullgjort sin uppgift. Denna process är känd som “efterfödseln”.

Detta vitala stödsystem för fostret kan medföra allvarliga problem för det barn som håller på att utvecklas om det inte fungerar som det ska under processen.

Då ditt barn utvecklas i livmodern så kommer trycket på moderkakan att öka, och det är vanligt att detta orsakar blödningar och andra komplikationer.

Stödsystem för barnet i livmodern.

Navelsträngen är den vitala anslutningen mellan moderkakan och barnet. Som vi redan har nämnt är moderkakan en sorts kontrollsystem mellan modern och barnet.

Navelsträngen har som uppgift att bära fram och tillbaka den nödvändiga informationen, som en bro.

Detta organ utgörs av blodkärl, som består av par av små artärer och en stor ven. De två artärerna har som uppgift att överföra blod till moderkakan, medan venerna har som uppgift att återföra blod till fostret.

En navelsträng kan vanligtvis bli upp till 60 cm lång. Syftet med denna längd är att bebisen ska kunna röra sig mer fritt. Längden gör också att den inte skadas så lätt av bebisens rörelser.

Under förlossningen kommer navelsträngen att vara ansluten till bebisen och moderkakan, men inte modern. Navelsträngen skärs av och kastas.

Fosterhinnan är också ett stödsystem för barnet

Gravid kvinna som håller om sin mage.

Fosterhinnan är ett organ som är fullt av fostervatten. Dess funktion är att fungera som en säck för fostret under graviditeten. Den är ett skydd och ett hem för det.

Fosterhinnans sammansättning är idealisk, för den både skyddar och låter fostret röra på sig. Fosterhinnan har en temperatur på runt 37,6 C för att barnet ska må så bra som möjligt.

För att den ska vara så effektiv som möjligt så måste temperaturen i fosterhinnan vara strax över moderns egen temperatur.

Mängden vätska i fosterhinnan ökar allteftersom barnet utvecklas. Vid 10 veckors ålder finns där runt 30 ml. Efter 36 veckor kommer mängden ha ökat till runt 1 liter.

Denna vätska behöver inte lämna moderns kropp förrän det blir dags att föda. Faktum är att den kommer ut innan bebisen, när “vattnet går”.

Bebisen fortsätter dock att vara ansluten till moderkakan och navelsträngen, som fortsätter vara barnets vitala stödsystem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Latarjet,M; Ruiz Liard, A. (2008). Anatomía humana. Editorial médica panamericana. 4ta edición. Tomo 2.
  • Sadler, T. W. (2001). Embriología médica. Langman.
  • Olaya-C, Mercedes. (2013). Comprendiendo el cordón umbilical. Revista latinoamericana de patología. 51. 200-5.
  • Roa, I.; Smok S. C. & Prieto, G. R. Placenta; anatomía e histología comparada. Int. J. Morphol. 30 (4): 1490-1496, 2012.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.