Om graviditeten påverkas av månförmörkelser

Om graviditeten påverkas av månförmörkelser
Marcela Alejandra Caffulli

Granskad och godkänd av barnläkaren Marcela Alejandra Caffulli.

Skriven av Gladys González

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Månförmörkelser är fenomen som har fascinerat mänskligheten sedan en lång tid tillbaka, och många mytologier har baserats på uppfattningen att vi påverkas av månförmörkelser.

Dessa mytologier inkluderar förstås många historier med gravida kvinnor. Naturen är vacker och mystisk. Människans liv är kopplat till stjärnorna, månfaserna och även månförmörkelser.

Vetenskapen tar inte all denna mytologi i beaktande, men den har ändå inspirerat mycket vetenskaplig forskning.

Månen har traditionellt sett ansetts ha en påverkan på skörden, växterna, tidvattnet, djurs beteende och även fertiliteten.

Månen är även kopplad till aspekter som balans, hälsa och tur. Det har även sagts att det finns en koppling mellan menscykeln och månfaserna.

Allt som har att göra med fertiliteten och den kvinnliga kroppen har en koppling till naturliga fenomen, och gravida kvinnor har varnats för att titta på månförmörkelser.

Man har länge trott att gravida kvinnor inte borde titta på en månförmörkelse, eftersom det kan ge skador på barnet.

Vi vet inte riktigt var dessa idéer kommer ifrån, men de finns i många kulturer runt om i världen. Många kvinnor väljer än idag att inte titta på månförmörkelser av vidskepelse, även om de inte egentligen tror på det.

Konsekvenserna

Enligt vidskepelserna kan barnet drabbas av följande om en gravid kvinna tittar på en månförmörkelse:

 • Barnet kan få missbildningar, som en kluven läpp.
 • Barnet kan få födelsemärken, missfärgningar på huden och även sår på huden.
 • Barnet kan födas utan organ eller lemmar, som exempelvis ett finger.
Artistisk bild av gravid kvinna.

Månförmörkelser påverkar såklart inte graviditeten i sig, som man länge trodde, men stress och ångest kan ge upphov till psykologiska problem, vilket i värsta fall kan få psykosomatiska konsekvenser.

Gravida kvinnor är allmänt mer försiktiga, och de är därför mer känsliga för psykologiska hot.

Människans sinne påverkas av månförmörkelser

Alla kan påverkas emotionellt av en månförmörkelse, och gravida kvinnor påverkas därför mer på grund av de hormonella förändringar de går igenom.

Specialister anser att människans rytm kan förändras av månförmörkelser och säsongsförändringar.

Folk med följande åkommor kan därför påverkas under en månförmörkelse:

 • Epilepsi
 • Schizofreni
 • Allmänna psykiatriska problem

Vetenskapen har dock inte hittat något samband mellan graviditeter, födelsetal eller brottsstatistik.

Månförmörkelse och mytologin

Enligt aztekernas mytologi kan månen påverka den mänskliga fertiliteten. Den kan därför påverka allt från befruktning till hur fostret utvecklas.

Kvinna som håller måne i handen.

Aztekerna trodde att en månförmörkelse ger nyfödda barn missbildningar.

Tillstånd som blindhet, dövhet eller att barnet var stumt ansågs ha en astrologisk förklaring. Å andra sidan trodde man också att det gick att undvika dessa problem.

En kvinna kunde förhindra att barnet utsattes för fara genom att följa dessa råd:

 • Ha på sig en röd schal.
 • Ha på sig ett rött band runt midjan.
 • Binda fast en metallbit på kläderna. Saxar var speciellt rekommenderade.
 • Undvika att utföra sina behov utomhus.
 • Föra ljud ifrån sig. Familjen kunde hjälpa till med att föra oväsen för att skrämma bort allt dåligt. De kunde skrika, slå på pannor eller slå på andra metallföremål.

Det har länge förekommit många råd för kvinnor vid månförmörkelser. De idéer som säger att graviditeten påverkas av månförmörkelser har ingen vetenskapliga grund, men råden som säger sig förebygga konsekvenserna har i många fall åtminstone lugnat kvinnorna.

Många mammor lyssnar på dessa råd för att de helt enkelt anser att de inte har något att förlora på det.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.