Möjliga orsaker till buksmärtor under graviditeten

Buksmärtor under graviditeten är inte nödvändigtvis en indikation på att något är fel. Det är dock viktigt att vara uppmärksam.
Möjliga orsaker till buksmärtor under graviditeten

Senaste uppdateringen: 11 mars, 2020

Under graviditeten genomgår en kvinnas kropp många förändringar. Den mest anmärkningsvärda är den växande magen. Frågan är, när behöver man oroa sig för buksmärtor under graviditeten och när är det helt normalt?

Kroppen blir under graviditeten känsligare för vissa stimuli, vilket resulterar i illamående och kräkningar. Ett annat vanligt symptom är kramper i bukregionen.

Det är vanligt att uppleva små knip och nyp av buksmärtor under graviditeten, speciellt i början, precis som sammandragningar är vanliga under de sista månaderna. Så länge som dessa buksmärtor är sporadiska och milda finns det ingen anledning att oroa sig för dem.

Vanligtvis är milda magkramper ett resultat av gaser i magen eller förstoppning orsakad av vissa graviditetshormoner som saktar ner matsmältningen. Det kan också har att göra med att ledbanden som stöder livmodern tänjs ut.

Det kan hända ibland om man har sportat eller gjort plötsliga rörelser.

När bör jag oroa mig över buksmärtor under graviditeten?

Om smärtan du upplever är stark och ihållande bör du ta dig till en läkare så snart som möjligt. Om du dessutom får feber eller andra obehagliga symptom kan det vara ett tecken på att något är fel.

Det är möjligt att du har ett virus eller en infektion, så du bör genast söka läkarvård.

Det finns flera andra allvarliga problem som också kan orsaka buksmärtor under graviditeten. Några av dem, som blindtarmsinflammation och bukhinneinflammation, är inte direkt relaterade till graviditeten.

En blindtarmsinflammation kräver vanligtvis ett enkelt kirurgiskt ingrepp. När det gäller bukhinneinflammation ökar risken, eftersom inflammation i bukhinnan är mycket farligt.

gravid kvinna håller sig om ryggen

Problem relaterade till graviditet

Utomkvedshavandeskap, även känt som ektopisk graviditet

När sperma möter ett ägg från en ägglossning, utanför livmodern – vanligtvis i äggledarna – kan detta resultera i ett utomkvedshavandeskap.

Symptomen på een ktopisk graviditet inkluderar stora blödningar, smärta i buken och bäckenet och obehag i axlarna.

Att man får ont i axlarna beror på en ackumulering av blod i membranet, vilket kan uppstå om en av äggledarna är skadade.

Det finns mycket sällsynta undantag, men vanligtvis kan ett foster som utvecklas utanför livmodern inte överleva. Behandling innebär vanligtvis att graviditeten upphör – antingen genom en operation eller administrering av metotrexat.

Missfall

Missfall är en mycket vanlig orsak till starka buksmärtor under graviditeten. Det förekommer då vanligtvis mellan vecka 13 och vecka 20 och kan innebära en stor blödning. Det kan också omfatta kramper och plötslig förlust av graviditetssymptom.

Det här är en mycket sorglig situation för föräldrarna, men det är viktigt att komma ihåg att naturen är klok. Om embryot inte är redo att överleva är det bäst för kroppen att göra sig av med det.

Tänk på att framtida graviditeter kan bli mer framgångsrika.

Moderkaksavlossning

Moderkaksavlossning är en ovanlig men allvarlig komplikation under graviditeten. Det inträffar när moderkakan separerar delvis eller fullständigt från livmodern innan födseln.

I vissa fall innebär en avlossning en stor blodförlust, vilket gör situationen ännu farligare.

Moderkaksavlossning kan medföra kramper, sammandragningar och smärtor i magen. En kvinna som går igenom det här kan inte längre känna av fostrets rörelser.

Flertalet fall av moderkaksavlossning förekommer i tredje trimestern och kan vara en indikation på en för tidig födsel.

gravid kvinna håller sig om ryggen

Graviditetstoxikos

Graviditetstoxikos är ett tillstånd som man kan diagnostisera tack vare högt arteriellt tryck och närvaron av proteiner i urinen. De allvarligaste fallen kan orsaka förlust av syn såväl som svår huvudvärk.

En oförmåga att andas ordentligt och svullnad i kroppen är också vanliga symptom på graviditetstoxikos. Ett annat möjligt tecken är plötslig, oförklarlig viktökning, som uppstår för att kvinnan håller kvar vatten i kroppen.

Om du lägger märke till något av dessa symptom bör du omedelbart söka läkarvård. Obehandlad graviditetstoxikos kan leda till skador på hjärnan, lever, njurar och själva fostret.

För tidig födsel

En för tidigt födelse är en som inträffar innan den 37:e veckan av graviditeten. Den föregås alltid av sammandragningar, vilket är en indikation på att barnet är på väg. Trycket ökar, liksom utsöndring av flytningar och vätska från slidan.

Nu för tiden är för tidiga födslar oftast inte en allvarlig fara. Medicinska framsteg har gjort det möjligt för för tidigt födda barn att överleva efter så lite som sex månaders graviditet.

Det är något som var ofattbart för ett halvt sekel sedan, och är i stort sett tack vare användningen av kuvöser.

Om du befinner dig i någon av ovanstående situationer är det viktigaste att hålla dig lugn, samtidigt som du omedelbart uppsöker en läkare. Ju lugnare du är desto lättare blir det och desto mildare kommer smärtan att vara.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Dulay, A. Desprendimiento de placenta (abruptio placentae). Manual MSD- Versión para profesionales. [En línea].
  • Elizalde, V; Calderón, A; García, A; Díaz, M. Abruptio placentae: morbimortalidad y resultados perinatales. Revista de medicina e investigación. 2015. 3 (2): 107-168. DOI: 10.1016/j.mei.2015.07.001

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.