Önskan att bli förälder - var kommer den ifrån?

Önskan att bli förälder - var kommer den ifrån?
Francisco María García

Skriven och verifierad av juristen Francisco María García.

Senaste uppdateringen: 28 april, 2024

Önskan att bli förälder kan slå till närsomhelst under en människas liv och av flera olika skäl. Många av dessa motiv är giltiga, men några av dem är det inte.

Att bli förälder kan antingen planeras eller komma som en överraskning. I båda dessa fall är det viktigt för paret att komma överens om vissa aspekter av de beslut de kommer att göra i framtiden.

Helst bör ett barn komma till världen som följd av ett avtal mellan båda parter i ett par. Detta garanterar trygghet och stabilitet för det framtida barnet.

Det är också en viktig faktor för föräldrarnas sinnesfrid. Att besluta sig för att bli förälder är ett beslut som kommer att förändra ett pars dynamik för alltid.

Denna fråga kan bli problematisk om önskan att bli förälder inte är äkta. I vissa delar av världen ser en del människor barn som ett medel för att uppnå någonting istället för att själva uppnå det.

Om ett barn föds under dessa förhållanden kan det uppstå många svårigheter som påverkar alla medlemmar i den nya familjen.

Var kommer önskan att bli förälder ifrån?

För några årtionden sedan var beslutet att få ett barn inte ett problem som behövde analyseras. Att bli förälder var en självklarhet i en stabil relation.

Att föröka sig sågs som oundvikligt. Nuförtiden har avancerade preventivmedel revolutionerat föräldraskapet.

Det finns nu frihet att fatta beslut. Det är paret som bestämmer när det är dags att låta en ny människa komma till.

Detta beslut görs idealiskt när paret har fastställt att de vill gå vidare till nästa nivå. De bestämmer sig för att bygga en familj och organisera ett livsprojekt runtom den.

Ibland kan beslutet att bli föräldrar fattas på dåliga grunder. Detta sker när människor som inte har någon egentlig vilja att bli föräldrar påverkas alltför mycket av faktorer som religion och traditioner.

De bestämmer sig för att bli föräldrar av plikt eller skuldkänslor. Ett barn kräver mycket ansträngning och åtaganden som endast kan antas på ett sunt sätt när de är ett resultat av en medveten önskan.

Helst bör ett barn komma till världen som följd av ett avtal mellan båda parter i ett par.

Vissa par som går igenom problem tror ibland att ett barn kommer att hjälpa till att hålla ihop dem och göra dem bra igen. Detta är ett bakvänt sätt att tänka på. I sådana fall slutar ankomsten av en ny bebis ofta med att man bryter upp det som redan var trasigt.

Det finns några undantag. Ibland finns det ingen verklig önskan att bli förälder, men med tiden kommer önskan att uppkomma.

Aspekter att överväga

Önskan att bli förälder i sig räcker inte. Att ha ett barn innebär många drastiska förändringar och anpassningar. Därför är det viktigt att göra en ärlig bedömning tillsammans som ett par.

Paret måste bestämma huruvida de är redo att anta detta stora ansvar.

De viktigaste aspekterna att ta hänsyn till är följande:

  • Beslutet bör göras som ett par. Detta ämne bör talas om ärligt och tydligt. Alla medlemmar i familjen bör veta vad de förväntar sig av de andra.
  • Tänk på de praktiska aspekterna. Det är viktigt att utvärdera om ni som par har tillräckligt med tid för föräldraskap. Det är också viktigt att ta hänsyn till den ekonomiska och emotionella situationen. Paret ska fatta ett beslut tillsammans om vilken föräldrastil som är lämplig.
  • Paret måste vara redo för en förändring av sina rutiner. Paret måste förstå hur de ska möta de förändringar som kommer att inträffa. Ett barn innebär en fullständig förändring av rutinerna. Är paret redo att ta på sig denna djupgående omvandling?
  • Engagemang. Båda parterna måste vara med på beslutet. Det är viktigt att båda öppet kommunicerar vad de är villiga att bidra med och vad de inte kan tänka sig.
Gravid kvinna

När ena personen inte vill ha barn

Detta sker ganska ofta. En av parterna vill ha ett barn och den andra vill det inte. I sådana fall är önskan att bli förälder inte delad, varför en måste ge med sig.

I denna typ av situation är en dialog ett måste. Det är viktigt att båda parter är villiga att lyssna på den andra.

Det finns inget utrymme för fördomar, påtryckningar eller ilska. Alla parter bör helst kunna uttrycka sig fritt.

Ibland, när någon inte vill bli förälder, beror det på praktiska skäl, som personens ekonomiska situation. Om så är fallet är det viktigt för paret att leta efter positiva sätt att hitta en lösning.

Det finns också fall där en partner är djupt emot att ta på sig rollen av en far eller mor. I det här fallet måste båda parter överväga om det är giltigt att fortsätta som ett par.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.