Livmodersfibroider och infertilitet

Hos gravida kvinnor eller kvinnor i fertil ålder kan kraftiga blödningar och magsmärtor vara ett symptom på livmodersfibroider.
Livmodersfibroider och infertilitet

Senaste uppdateringen: 14 februari, 2019

En av många komplikationer som kan inträffa i det kvinnliga reproduktionssystemet är livmodersfibroider eller myom.

Även om dessa utväxter är godartade och oftast symptomlösa så kan de få flera negativa konsekvenser. Bland dessa finns sambandet mellan livmodersfibroider och infertilitet.

Det är speciellt denna relation som gör det nödvändigt att vidta vissa försiktighetsåtgärder.

Att upptäcka och behandla livmodersfibroider i ett tidigt skede kan hjälpa dig att undvika komplikationer före, under och efter graviditeten.

Vad är livmodersfibroider?

En livmodersfibroid är en godartad utväxt som består av muskelvävnad och kan utvecklas inne i livmodern.

Det här är ganska vanligt: en av fem kvinnor i fertil ålder kommer att utveckla livmodersfibroider.

Kvinnor i reproduktiv ålder löper också störst risk att drabbas av en av konsekvenserna av livmodersfibroider: påverkan på fertiliteten.

Orsaker till fibroider

Även om vi inte vet exakt vad som orsakar fibroider så kan vissa faktorer öka din risk att utveckla dem:

 • Gener: De gener som är ansvariga för fibroider kan föras vidare från mamma till dotter.
 • Hormoner: Det här skiljer sig från person till person. Östrogen medverkar till tillväxten av livmodersfibroider. Det är därför som de i många fall förblir oupptäckta fram tills graviditeten, när progesteron strömmar genom kroppen.

En av fem kvinnor i fertil ålder kommer att utveckla livmodersfibroider.

Kvinna håller sig för magen i kramp

Var formas livmodersfibroiderna?

Livmodersfibroider är en typ av myom, en godartad tumör. När ett myom inträffar i livmodern så kallas det för fibroid.

Fibroider kan dock utvecklas på olika områden i livmodern:

 • På muskelväggen i livmodern
 • Under ytan av livmoderslemhinnan
 • Under det yttre lagret av livmodern
 • På en stjälk eller stam på den yttre delen av livmodern
 • Inne i livmoderhålan

Specialister talar om tre sorters fibroider: Subserosala (på utsidan av livmodern), intramurala (inom livmoderväggen) och submukosala (inom livmoderslemhinnan)

Vilka är symptomen?

Livmodersfibroider kan yttra sig som något av följande symptom:

 • Kraftiga blödningar under mensen. Din mens kan också pågå under en längre tid.
 • Blödning eller spotting mellan mensen, inklusive klumpar.
 • Magsmärta eller svullnad
 • Viktuppgång
 • Inälvskramper eller en konstant känsla av att vara mätt
 • Komplikationer under graviditeten och vid födseln
 • Smärta under samlag
 • Frekventare urinering

Det är inte alltid enkelt att upptäcka livmodersfibroider, speciellt hos kvinnor som är överviktiga.

Din doktor kan använda ett ultraljudscan, MRI, hysteroskopi, hysterosonogram eller en biopsi av livmoderslemhinnan för att bekräfta diagnosen.

Foster i livmodern

Länken mellan livmodersfibroider och infertilitet

Livmodersfibroider kan ibland leda till infertilitet hos kvinnor som är drabbade av dem.

Det här sker oftast när fibroiderna är stora eller när symptomen är särskilt intensiva.

I en sådan här situation är det bäst att ta bort livmodersfibroiderna så snart som möjligt.

Storlek, kvantitet och läge är nyckelfaktorer i bestämmandet av huruvida livmodersfibroiderna kommer att påverka fertiliteten.

Om det inte finns några komplikationer så kan en operation för att avlägsna fibroiderna göra att graviditeten fortsätter som vanligt och bidra till att undvika framtida fertilitetsproblem.

Under graviditeten kan ökad blodtillförsel och ökade hormonnivåer göra att fibroiderna växer i storlek och det kan leda till en högre risk för komplikationer.

Det här är en av faktorerna som man måste ta med i beräkningen när det gäller graviditeten.

Bortsett från problemen i själva livmodern så kan fibroiderna också orsaka andra komplikationer som i sin tur kan påverka graviditeten:

 • Anemi: På grund av de kraftiga blödningarna kan kvinnor med livmodersfibroider drabbas av ett minskat antal röda blodkroppar.
 • För tidig födsel: Livmodern befinner sig i ett onormalt tillstånd, vilket minskar utrymmet i skötet. Det här kan framkalla värkar.
 • Kejsarsnitt: Det här är nödvändigt i de fall där livmodersfibroiderna hindrar födelsekanalen eller försätter barnet i en obekväm position.
 • Blödningar efter födseln: Det här kan utvecklas till en postpartumblödning med alla de faror som det medför.

Under graviditeten kan ökad blodtillförsel och ökade hormonnivåer orsaka att livmodersfibroiderna växer i storlek.

Är livmodersfibroider behandlingsbara?

Den vanligaste behandlingen för det här problemet är operation.

Det finns två typer: myomektomi, vilket betyder att man avlägsnar fibroiderna utan att påverka själva livmodern; eller hysterektomi, där hela eller delar av livmodern tas bort.

När det gäller läkemedel så är det vanligt att använda ulipristal, ett ämne som verkar genom att lindra smärtan och minska blödningarna.

Dessutom krymper upp till 70% av tumörerna med upp till en fjärdedel. Det här betyder att många kvinnor kan undvika en operation helt och hållet.

P-piller kan också hjälpa till att få bukt med symptomen genom att minska blödningarna under mensen.

En hormonspiral kan också vara en möjlighet; den minskar blödningen genom att gradvis utsöndra hormoner.

På samma sätt kan tranexamsyra, järntillskott, smärtstillande och hormonterapi användas för att kontrollera symptomen för en kortare period.

Endast 0,5% av alla livmodersfibroider är cancerartade. Det är dock bättre att förebygga än att behandla, speciellt om din fertilitet är i riskzonen.

Kvinnor som misstänker att de har livmodersfibroider bör söka råd hos sin läkare, speciellt om de är i fertil ålder.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Embolización de miomas uterinos. SERVEI Sociedad Española de radiología vascular e intervencionista.
 • Mutch, D; Biest, S. Miomas uterinos (Leiomiomas, miomas). Manual MSD (Versión para profesionales).
 • F. Fábregues, J. Peñarrubia. Mioma Uterino. Manifestaciones clínicas y posibilidades actuales de tratamiento conservador. Medicina Integral. Vol. 40. Núm. 5. Septiembre 2002. 183-234.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.