Bli mamma efter 35

Bli mamma efter 35
María Alejandra Castro Arbeláez

Granskad och godkänd av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

För många förknippas idén att bli mamma efter 35 med riskfyllda graviditeter och förlossningar. Men nya studier visar att det inte bara är negativt att skaffa barn i den åldern.

En studie som publicerats i Journal of the American Geriatrics Society fastslog att bli mamma efter 35 förbättrar kvinnans mentala förmåga. Studien noterar också att de som blev gravida för första gången efter att de fyllt 35 hade bättre resultat efter att man testat den mentala skärpan, problemlösningsförmågan och talförmågan.

Att vara mamma i dagens samhälle

Det finns definitivt goda nyheter för majoriteten av dagens kvinnor, det vill säga professionella kvinnor som väljer att bygga sin karriär innan de bestämmer sig för att ägna sig åt sitt privatliv. Det innebär att kvinnor blir mammor allt senare i livet.

Inom medicin har det tidigare fastslagits att den bästa åldern att bli gravid – biologiskt sett – är innan man fyller 25. Men i dagens samhälle har den bästa tidpunkten för att bli mamma för första gången skjutits fram.

I vissa länder, som till exempel Spanien, är medelåldern för nya mammor 32.2 år enligt data från INE (den spanska statistikbyrån). Men det är också en stor mängd kvinnor som får sitt första barn efter att de fyllt 35.

Fördelar med att bli mamma efter 35

bli mamma efter 35

Ovan nämnda studie är inte den enda som pekar på fördelarna med att bli mamma senare i livet, utan det finns andra som också framhäver dessa fördelar.

Annan forskning från Boston University avslöjade att kvinnor som bestämde sig för att bli mammor efter 35 hade dubbelt så stor sannolikhet att leva tills de blev 95 eller äldre, än de som fick sitt sista barn innan de fyllt 30.

Det finns ännu en studie som visar på fördelarna med sent föräldraskap. Undersökningen utfördes av en grupp forskare från University of Southern California och baserades på över 830 kvinnor som genomgått klimakteriet. Studien hittade positiva länkar mellan de som fått barn efter 35 och deras mentala förmåga.

Anledningen till det är enligt undersökningen kopplat till förhöjda hormonvärden som genereras i vid en graviditet, och dessa påverkar hjärnans kemi på ett positivt sätt.

Undersökningen visar att ju äldre kvinnan är, desto längre verkar dessa förändringar i hjärnan som förhöjer den kognitiva förmågan när man blir äldre.

Finns det en optimal ålder att bli mamma?

För dagens kvinnor är en stabil ekonomi väldigt viktigt. De vet hur man blir ekonomiskt oberoende och lär sig också att dela upp hemmets ansvarsområden jämlikt.

Socioekonomisk balans bland dagens kvinnor nås oftast runt 34 års ålder. Det är då många kvinnor börjar överväga att skaffa barn.

När stabiliteten är nådd uppmuntras man att uppleva föräldraskap och bli mamma, och man kan då ge sig hän och dedikera sig fullständigt. Men vid den åldern är kvinnans biologiska klocka osäker, och chanserna att bli mamma blir färre ju längre tiden går.

bli mamma efter 35

Risker med att bli mamma efter 35

Att bli mamma efter 35 är å andra sidan associerat med högre risk för komplikationer vid en graviditet. Till exempel större risk för missfall och ökad risk att barnet föds med hormonella utvecklingsstörningar.

Medicinsk statistik avslöjar att 30% av gravida kvinnor över 35 lider av någon form av perinatal patologi eller komplikation. De vanligaste är bland annat graviditetsdiabetes, högt blodtryck och livmodersblödningar.

Gemensamt är att dessa biverkningar ökar riskerna för att barnet föds i förtid. 10% av födslar där mamman är över 35 är prematura.

Alla dessa risker är dock kontrollerbara med bra medicinskt stöd.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.