10 vanliga frågor om ultraljud under graviditeten

I den här artikeln svarar vi på de vanligaste frågorna om ultraljud under graviditeten. Varför gör man ultraljud, vad visar det och vilka typer finns det?
10 vanliga frågor om ultraljud under graviditeten
Leidy Mora Molina

Skriven och verifierad av sjuksköterskan Leidy Mora Molina.

Senaste uppdateringen: 28 januari, 2024

Under graviditeten dyker många funderingar upp. Bland annat frågor relaterade till ultraljud under graviditeten. Hur ofta gör man dessa diagnostiska tester och varför? Läs mer om detta nedan!

Ultraljud är en diagnostisk avbildningsmetod där man använder högfrekventa ljudvågor för att observera inre vävnader i kroppen. När det gäller gravida kvinnor handlar det om att observera det växande fostret.

Bilderna som erhålls gör att läkaren kan se barnets anatomi och dess utveckling under graviditetsmånaderna, såväl som andra strukturer som moderkakan och fostervattnet. På detta sätt kan eventuella komplikationer diagnostiseras i tid.

Vi besvarar 10 vanliga frågor om ultraljud under graviditeten

Ultraljud under graviditeten utförs vanligtvis genom buken. Undantaget är det första ultraljudet, som görs inom graviditetens första 10 veckor. Detta test gör man transvaginalt.

Men som med allt under graviditeten kan ultraljud skapa vissa funderingar hos mödrarna. Nedan svarar vi på 10 vanliga frågor om ultraljud under graviditeten.

1. Vilken funktion har ultraljud under graviditeten?

I början är funktionen att bekräfta graviditeten, platsen, graviditetsåldern, antalet embryon och normaliteten hos livmodern och de vävnader som bildas, såsom fostersäcken och moderkakan.

Senare gör man dessa tester för att utvärdera barnets tillväxt, fosterställningen, placeringen av moderkakan och mängden fostervatten. Av denna anledning utförs flera ultraljud under graviditetens gång.

En svartvit ultraljudsbild.
Med ultraljud kan vårdpersonalen utvärdera det allmänna tillståndet av graviditeten, från korrekt anatomisk utveckling av fostret till tillståndet på de inre strukturerna.

2. Vem utför ultraljud under graviditeten?

Denna diagnostiska procedur utförs endast av yrkeskunniga som är specialister inom området, såsom obstetriker eller radiologer. Att observera och skapa dessa bilder kräver en yrkesutbildning, så det är antingen din läkare som utför ultraljud på dig, eller så får du en remiss till ett specifikt center som kan utföra dem.

3. Är ultraljud skadligt för mamman och fostret?

En annan vanlig fråga om ultraljud under graviditeten har att göra med säkerheten. Ultraljud är enkla tester och är inte skadliga för graviditeten. Eftersom man använder ultraljud och inte använder joniserande strålning, såsom röntgenstrålar, anses de vara säkra under graviditeten.

Därför behöver du inte vara rädd för att göra ultraljudsundersökningar i detta skede. Hittills har inga negativa effekter orsakade av ultraljud upptäckts varken för mamman eller för barnet.

4. Vanliga frågor om ultraljud under graviditeten: Vilka typer av ultraljud finns det?

Följande är olika typer av ultraljudsundersökningar som utförs under graviditeten:

  • 2D-ultraljud: Bilder visas i gråskala. Detta är det vanligaste som används av obstetriker.
  • Doppler-ultraljud: Färgdoppler används vanligtvis för att undersöka cirkulationen i vener och artärer, eftersom med detta kan man se vätskor i rörelse. Med en pulserande doppler studerar man blodkärl och hjärtat.
  • 3D- och 4D-ultraljud: Med dessa får man en bättre visualisering av fostret, och kan kan göra en tydlig bedömning av barnets form och storlek. Med ett 4D-ultraljud kan man dessutom observera barnets rörelser i realtid.

5. Hur förbereder jag mig inför ett ultraljud?

Eftersom ultraljud är en enkel procedur, behöver du inte några omfattande förberedelser. Det är dock bäst att inte applicera fuktgivande krämer 24 timmar före testet i bukområdet, eftersom vissa av dem hindrar överföringen av ultraljudet. Det är också viktigt att bära bekväma kläder för att göra processen enklare.

6. Ska jag ha full blåsa för ultraljudet?

Detta krav är viktigt inför ett bukultraljud hos icke-gravida kvinnor. Men under graviditeten är det inte nödvändigt. Detta eftersom att barnet är omgivet av fostervatten vilket underlättar för en tydlig bild. Vid transvaginalt ultraljud, som det du utför under graviditetens första trimester, är det inte nödvändigt att ha en full blåsa.

7. Kan man se medfödda förändringar vid ultraljud?

Detta beror på vilken genetiska förändring som fostret har. Om det påverkar anatomin hos det drabbade organet eller vävnaden är det observerbart, särskilt vid 3D- och 4D-ultraljudsskanningar. Däremot, om förändringen bara påverkar ett organs funktion och inte ingriper i dess morfologi, går det inte att upptäcka med ultraljud.

En läkare som förklarar ett obstetriskt ultraljud för en gravid kvinna.
Om det är en lågriskgraviditet är rekommendationen att utföra 3 ultraljudsundersökningar i olika skeden. Beroende på land och graviditetens tillstånd kan upp till 4 till 5 ultraljud rekommenderas under graviditeten.

8. Hur många ultraljudsundersökningar ska jag göra under graviditeten?

Det totala antalet ultraljudsundersökningar som är nödvändiga under graviditeten beror på utvecklingen av graviditeten. I Spanien rekommenderar den spanska föreningen för obstetrik och gynekologi att systematiskt utföra 3 ultraljudsundersökningar under en lågriskgraviditet, fördelade enligt följande:

  • Första ultraljudet: Mellan vecka 11 och 14, för att undersöka embryonal vitalitet och antalet embryon
  • Andra ultraljudet: Mellan vecka 18 och 22, kallat morfologiskt ultraljud
  • Tredje ultraljudet: Mellan vecka 32 och 36, för att observera fosterställningen, placentans placering och mängden fostervatten

9. Är resultaten av ultraljud tillförlitliga?

Även om tekniska framsteg varje dag möjliggör en bättre diagnostik genom ultraljud, kan vissa faktorer påverka resultaten. Till exempel kan specialistens erfarenhet, fostrets placering och övervikt eller fetma hos modern påverka tolkningen. Hur som helst anser man det vara ett ganska tillförlitligt diagnostiskt test.

10. Ska jag ha sällskap när jag har ultraljud?

Detta är inte en procedur som kräver att du har med dig sällskap. Men det är vanligt att mödrar går på undersökningen med sin partner eller någon annan familjemedlem, så i de flesta centra är en medföljande person tillåten.

Vikten av ultraljudsundersökningar för gravida kvinnor

Ultraljudsundersökningar under hela graviditeten fungerar som en guide för läkaren att utvärdera utvecklingen av graviditeten. Dessutom, i fall där behandlingsbara förändringar observeras, kan specialisten ingripa i tid för att säkerställa välbefinnandet för både mamma och barn. Dessutom kan de vid dessa fall också lugna mamman genom de kan se barnets tillstånd.

I detta avseende är dessa undersökningar ett mycket viktigt diagnostiskt verktyg inom mödravården. De är en användbar och praktisk procedur som inte sätter moderns och barns hälsa i fara. Om du fortfarande har funderingar om ultraljud under graviditeten, se till att ta upp dessa med din läkare.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Gonzales, A (2009). Ecografía en obstetricia. España. Anales de Pediatría Continuada Vol. 7. Núm. 1. Páginas 39-44 (Febrero 2009).
  • Nazario, C. (2011). La importancia de la ecografía a las 11+0 a 13+6 semanas de embarazo. Actualización. Perú. An Fac med. 2011;72(3):211-5.
  • USAID (2018). Recomendaciones de la OMS sobre atención prenatal para una experiencia positiva del embarazo: Ecografía. Recuperado de: https://www.mcsprogram.org/wp-content/uploads/2018/07/WHO-MCSP-UltrasoundBriefer_A4_SP.pdf

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.