Vad är graviditetsödem?

Graviditetsödem är ett vanligt tillstånd som orsakas av vätskeretention. Hur kan symtomen lindras? Vi berättar om det i följande artikel.
Vad är graviditetsödem?
Maria del Carmen Hernandez

Skriven och verifierad av Hudläkare Maria del Carmen Hernandez.

Senaste uppdateringen: 09 oktober, 2022

Graviditetsödem är ett av de vanligaste tillstånden som uppstår under graviditeten. Faktum är att de flesta blivande mammor upplever svullnad i olika delar av kroppen. Här ska vi berätta allt om det.

Vad orsakar graviditetsödem?

Under graviditeten ökar mängden vätska i kroppen. Det vill säga att den totala volymen kroppsvatten kan öka upp till cirka 8 liter, enligt en publikation i European Journal of Clinical Nutrition.

Därmed ökar plasmavolymen med 50 %, tillsammans med den totala blodvolymen. Medan mycket av vätskan finns kvar inuti cellerna så ackumuleras resten på utsidan för att uppfylla följande funktioner:

 • Kontrollera flödet av elektrolyter
 • Eliminera avfallsprodukter
 • Förbättra syretillförseln

Blodvolymen toppar under tredje trimestern av graviditeten för att möta behoven hos moderkakan och moderns organ. Av denna anledning når svullnaden tillsammans med andra besvär sin topp i denna fas.

De två viktigaste tillstånden under graviditeten som kan leda till graviditetsödem är förekomsten av en blodpropp och havandeskapsförgiftning. Låt oss se vad de är.

Preeklampsi

Preeklampsi är en komplikation som drabbar cirka 5 % av gravida kvinnor. Det uppträder vanligtvis runt den 20:e graviditetsveckan. De tre huvudsakliga symptomen på detta tillstånd inkluderar följande:

 • Proteinuri (närvaro av protein i urinen)
 • Förhöjt blodtryck
 • Ödem

Detta är en sjukdom som måste åtgärdas omedelbart eftersom den kan ge negativa konsekvenser för mamman eller barnet. Ödemet kännetecknas av lokalisering på händer, ansikte eller runt ögonen. Dessutom uppstår det plötsligt och förvärras gradvis. Det kan också åtföljas av svår huvudvärk, buksmärtor, synstörningar och snabb viktökning.

En digital bild av en blodpropp.
Vid blodproppar under graviditeten bör en läkare kontaktas omedelbart. De uppträder vanligtvis i benen eller bäckenet.

Förekomsten av blodproppar

Graviditeten innebär en riskfaktor för utveckling av blodproppar i ben, lår eller bäcken, kallad djup ventrombos (DVT). Faktum är att en granskning som gjordes 2017 drog slutsatsen att graviditet femdubblar risken för trombos.

DVT är ett ganska allvarligt tillstånd i detta skede och kräver akut medicinsk intervention, eftersom det kan utlösa en lungemboli. Ödemet är lokalt och påverkar vanligtvis bara en nedre extremitet med följande symtom:

 • Erytem
 • Ömhet
 • Betydande smärta
 • Lokal hetta

Symtom på graviditetsödem

I de flesta fall är det vanligt att hitta ödem i vrister, ben, fötter och tår under graviditetsstadiet. Svullnaden tenderar till och med att öka mot slutet av dagen, med större förekomst i de delar av kroppen som är längst bort från hjärtat.

Därför kan varma dagar eller att stå för länge främja ödem, så benen och fötterna ser ut att ha mer volym. Andra möjliga symtom kan vara parestesi (stickande känsla), obehag eller smärta.

Tips för att hantera graviditetsödem

Även om graviditetsödem vanligtvis är oundvikligt, finns det några åtgärder som kan hjälpa till att lindra eller förhindra det. Här följer några av dem:

 • Lyft benen för att hjälpa vätska att återvända till hjärtat.
 • Drick mer vatten för att eliminera överskott av natrium i kroppen.
 • Använd kompressionsstrumpor för att stimulera korrekt cirkulation.
 • Undvik varma eller mycket fuktiga miljöer.
 • Minska livsmedel med en hög koncentration av natrium, såsom ultrabearbetade livsmedel, förpackade produkter och snabbmat.
 • Undvik åtsittande skor eller skor med spännen som sitter för hårt.
En kvinna som får massage på sina ben.
Lymfdränage är ett bra alternativ för att minska obehag eller smärta från bensvullnad.

Är lymfdränage till hjälp?

Ett av de säkraste alternativen är att gå till en specialist på lymfdränage. Det är en ofarlig procedur för att minska obehag som orsakas av svullna ben.

I allmänhet utförs långsam och smärtfri manuell massage på lymfsystemet för att stimulera återupptaget av vätska som hålls kvar på utsidan av blodkärlen. Några av fördelarna med denna assisterade behandling inkluderar följande:

 • Det minskar ödem och stelhet i extremiteterna.
 • Det hjälper till att eliminera gifter.
 • Det främjar muskelavslappning och lindrar smärta.
 • Det minskar uppkomsten av celluliter genom att främja ett tonat utseende på huden.

Graviditetsödem är ett vanligt tillstånd

Sammanfattningsvis finns det en normal nivå av ödem som drabbar de allra flesta gravida kvinnor. Det toppar till och med under den sista trimestern av graviditeten. Som ett förebyggande medel är det en bra idé att höja benen under dagen och dricka mycket vatten för att försöka minska vätskeretentionen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Widen, E. M., & Gallagher, D. (2014). Body composition changes in pregnancy: measurement, predictors and outcomes. European journal of clinical nutrition68(6), 643–652. https://doi.org/10.1038/ejcn.2014.40
 • Abalos E, Cuesta C, Grosso AL, Chou D, Say L. Global and regional estimates of preeclampsia and eclampsia: a systematic review. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2013 Sep;170(1):1-7. doi: 10.1016/j.ejogrb.2013.05.005. Epub 2013 Jun 7. PMID: 23746796.
 • Devis, Paola, and M Grace Knuttinen. “Deep venous thrombosis in pregnancy: incidence, pathogenesis and endovascular management.” Cardiovascular diagnosis and therapy vol. 7,Suppl 3 (2017): S309-S319. doi:10.21037/cdt.2017.10.08
 • Cataldo Oportus S, de Paiva Rodrigues L, Pereira de Godoy JM, Guerreiro Godoy Mde F. Lymph drainage in pregnant women. Nurs Res Pract. 2013;2013:364582. doi: 10.1155/2013/364582. Epub 2013 Oct 22. PMID: 24251034; PMCID: PMC3819918.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.