Spinalbedövning och dess roll vid förlossning

Det finns många fördelar med smärtlindring vid förlossning och flera sätt att ge det. Spinalbedövning, också känt som spinalanestesi eller ryggbedövning, är en av de vanligaste metoderna.
Spinalbedövning och dess roll vid förlossning

Senaste uppdateringen: 31 mars, 2019

Spinalbedövning används vid förlossning för att minska och lindra smärta.

Alla blivande mammor är i någon mån ängsliga allteftersom deras förlossningsdatum närmar sig. Lyckligtvis så har stora framsteg inom läkarvetenskapen gjort det mycket säkrare att föda barn.

Det är ändå viktigt att nya mammor är helt insatta för att kunna ta det bästa beslutet när det är dags.

Det finns olika typer av bedövningar som läkare, beroende på omständigheterna, använder under en förlossning. Några av de mest kända är:

 • Narkos
 • Epidural
 • Lokal
 • Spinalbedövning, också kallad spinalanestesi eller ryggbedövning

Vad alla dessa bedövningar har gemensamt är att de lindrar smärta.

När man behöver göra en operation så finns det också vissa typer av bedövningar som kan göra en person helt medvetslös och ovetandes av vad som sker runt omkring dem.

Under vaginal förlossning så minskar spinalbedövningen smärta.

När det gäller kejsarsnitt så slutar livmodern att dra ihop sig. Inom 15 minuter efter appliceringen så förlorar de mellersta och lägsta delarna av kroppen all känsel.

Bedövningen blockerar all nervstimulans vilket gör det omöjligt att känna eller röra de kroppsdelarna som är påverkade.

Tekniker för spinalbedövning

För att läkaren ska kunna ge spinalbedövning så måste patienten ligga på sidan. En steril nål placeras direkt in i ryggraden.

För att göra det här måste anestesiläkaren hitta exakt var två ryggkotor möts. Placeringen av nålen kan variera, beroende på den önskade effekten.

När nålen väl är på plats så injicerar specialisten en lokalbedövning genom skinnet, cellvävnaden och ligamenten, direkt in i ryggmärgsvätskan.

Ryggraden är bedövad och det förhindrar smärtsignalerna att nå hjärnan. Under den här proceduren måste patienten ligga väldigt still för att undvika eventuella skador.

Om den blivande mamman känner extrem smärta under injektionen måste doktorn göra ett uppehåll i spinalbedövningsprocessen.

I de här fallen kan det finnas en risk för det berörda området.

Fördelarna med spinalbedövning vid förlossning

Av alla typer av smärtlindrande som finns att tillgå för förlossning så använder spinalbedövningen den lägsta bedövningen för att uppnå verkan.

Det här betyder att mängden läkemedel i kroppen efter förlossningen är väldigt låg.

En spinalbedövning orsakar ingen skada på några organ och utgör heller ingen risk vid amning.

Spinalbedövning börjar verka snabbare än en epidural bedövning så det är väldigt praktiskt i de fall då varje minut räknas.

Den här typen av smärtstillande avtar också fortare så att mamman kan återhämta sig snabbare.

Det här betyder att nya mammor kan knyta an till, och ta hand om, sin nyfödda utan att ha efterverkningar av bedövningen.

En annan fördel med spinalbedövning för patienten är att ingen kateter behöver sitta kvar. En injektion räcker.

En spinalbedövning orsakar ingen skada på några organ och utgör heller ingen risk vid amning.

Möjliga biverkningar av ryggbedövning

I några få fall kan det uppstå biverkningar från den här typen av smärtstillande. Dessbättre är de oftast inte allvarliga.

Några av de symptom på en dålig reaktion på bedövningen kan innefatta:

 • Huvudvärk och intensiv migrän
 • Ryggsmärta
 • Nervskador
 • Allergisk reaktion
 • Infektion
 • Svårt att kissa
 • Lågt blodtryck
Barn föds med navelsträngen runt halsen

En positiv förlossningsupplevelse

Både spinal och epidural smärtlindring är vanliga vid förlossning.

Den huvudsakliga skillnaden mellan de två typerna är att spinalbedövningen består av en enda injektion med en fin nål som når själva ryggraden.

Effekten på nervsignalerna är total och anestesiläkaren kan justera varaktigheten.

Om den blivande mamman har gjort alla sina hälsokontroller och känner till sitt hälsotillstånd så är spinalbedövning helt ofarligt.

Så länge som patienten inte är allergisk mot bedövningsmedlet så är det osannolikt att det blir några kontraindikationer för att använda ryggbedövning.

När det är dags för att välja smärtstillande för förlossningen så bör vårdpersonalen förklara proceduren och välja det bästa alternativet.

Målet är alltid att säkerställa den bästa och mest sunda förlossningsupplevelsen för mamma och barn. Oavsett om mamman har vaginal förlossning eller kejsarsnitt så är resultatet det samma: ett nytt liv.

För det flesta mammor är den bästa förlossningsupplevelsen en utan för mycket smärta. Men vissa kvinnor väljer fortfarande att föda utan smärtstillande.

Var och en av oss känner vår egen kropp och har rätt att göra vårt eget val.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.