Upptäck hur smärtsam förlossningen är

Upptäck hur smärtsam förlossningen är

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Många kvinnor säger att smärtan vid förlossningen var helt outhärdlig. Det är svårt att beskriva hur smärtsam förlossningen är.

Men det är ännu svårare att förklara den kärlek man känner vid detta unika tillfälle.

Det är också ett ämne som blivit föremål för vetenskapliga studier. Det har gjorts några intressanta jämförelser som får oss att uppskatta allt det som mammor går igenom under denna viktiga dag.

Denna smärta ger upphov till en ny gryning. Det finns inget bättre sätt att beskriva den dag då vi får träffa vårt livs kärlek.

Att kvantifiera hur smärtsam förlossningen är

Vissa vetenskapliga studier har visat att människokroppen kan tolerera upp till 45 smärtenheter. Kvinnor går dock under förlossningen igenom en smärtnivå som är betydligt högre.

Under förlossningen kan en mor uppleva upp till 57 smärtenheter. Att bara titta på detta nummer i sig säger dock inte mycket, så låt oss titta lite närmre på vad det motsvarar.

Enligt forskarna motsvarar den smärta som mödrar går igenom under förlossningen en situation där man bryter 20 ben på samma gång. Den kvinnliga styrkan kommer från en oändlig kärlek som är både mystisk och fantastisk.

Mamma som håller om sin bebis.

Att föda barn är den enda smärta som är värt det.
-Anonym-

Du kanske frågar dig om det ens är möjligt att mäta en annan persons smärta. Vad vi egentligen mäter är hur ett antal nervceller, som kallas nocireceptorer, svarar på smärtan.

Dessa nervceller reagerar på smärtor som går över en viss nivå genom att skicka signaler längs ryggraden upp till hjärnan. Det är detta som får oss att känna att det gör ont.

Studien slog fast att det är svårt att mäta smärta eftersom alla upplever smärta på sitt eget subjektiva sätt.

Allt för kärleken mellan modern och hennes barn

Oavsett fallet så kommer de flesta mödrar som har gått igenom denna situation att förstå vad vi pratar om.

De kommer dock även förstå att det inte är själva smärtan som är utmärkande för denna dag.

En mors kärlek för sina barn är något oerhört starkt. Det är en drivkraft som får oss att uppnå det vi inte trodde vi skulle kunna klara av. Det ger oss en styrka och ett mod som vi inte trodde existerade.

Det är något som gör att vi kommer över alla hinder i vår väg. Denna kärlek hjälper oss att glömma smärtan och vi sätter åt sidan alla våra rädslor och våra tvivel. Våra barn blir den svaghet som gör oss till riktigt kraftfulla varelser. Vi blir fyllda av energi och vi kan klara av det omöjliga.

Det är bara mödrar som vet hur smärtsam förlossningen är.

Det finns platser i ditt hjärta som du inte upptäcker förrän du älskar ett barn.
-Anne Lamott-

Det är viktigt att tänka på att detta är en möjlighet att tacka våra mödrar som har gått igenom denna process för oss.

De är kärlekens krigare och drömmarnas beskyddare och de vet hur smärtsam förlossningen är. Det är tack vare dem som vi befinner oss i denna värld och det är tack vare dem som vi är de vi är.

Detta är inte bara biologiskt utan även socialt. Det spelar ingen roll om barnet föds med kejsarsnitt eller inte. Moderns kärlek är alltid där och det är en kärlek som inte har några gränser.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.