Fördelar med musikterapi under graviditeten

Musikterapi är ett hjälpsamt verktyg för rehabilitering. Det kan också stärka bandet mellan föräldrar och bebis.
Fördelar med musikterapi under graviditeten

Senaste uppdateringen: 24 december, 2019

När man hör termen “musikterapi” under graviditeten tror de flesta människor att det hänvisar till att använda vissa typer av musik för att ändra en persons humör. Men World Federation of Music Therapy ger en mer exakt definition.

Musikterapi är användningen av musik och dess beståndsdelar för att underlätta patientens lärande och för att hjälpa denne att relatera till sin omgivning.

Musikterapi fungerar som en typ av behandling som syftar till att återställa en persons hälsa och livskvalitet. Med andra ord är det hjälpsamt som ett verktyg för rehabilitering.

Vem är Rolando Benenzon?

Rolando Benenzon är en argentinsk psykiater, psykoanalytiker, pianist, musiker och även kompositör. Han är också grundare av musikterapistudier vid universitetet i San Salvador i Buenos Aires.

Han har publicerat ett antal artiklar om musikterapi.

Benenzon är den mest erkända professionella i världen som använder musikterapi för patienter med autism, med komatöst tillstånd och även inom området arbetsmässig bildning.

Benenzon och musikterapi

Enligt Dr. Benenzon handlar musikterapi inte bara om en patient som passivt lyssnar på en slags musik eller en annan. Terapin är mycket mer interaktiv och hänger på ett starkt förhållandet mellan terapeuten och patienten.

Musikterapi innehåller ett brett utbud av källor till ljud, rörelse, musik och även själva kroppen. Det handlar om flera åtgärder som gynnar en persons integration i dennes samhälle och utvecklingen av inlärningsprocesser.

Gravid kvinna går på musikterapi.

Ljudidentitet

Ljudidentitet kan låta som en ganska abstrakt idé. Men följande uttalande från Benenzon – dess skapare – kan hjälpa till att belysa ämnet:

Jag hänvisar till ljudidentitet som summan av energierna som bildas av ljud, rörelser och tystnader som karakteriserar varje människa.

Med andra ord handlar ljudidentitet om vad en persons sinnen kan ta in.

Främst ljud, men också tystnader, dofter och andra lukter, texturer, temperaturer och alla typer av förnimmelser som är svåra att känna igen men som skiljer en individ från resten.

Statisk ljudidentitet är individens självständighet. Med andra ord är det vad som karaktäriserar individen och gör denne annorlunda. Det ackumulerar genetiskt ärvda ljudenergier i personens undermedvetna.

Det är de energier som strålar ut under befruktning och graviditet och som förändras utefter sin sociala miljö.

Ljud under graviditeten

De ljud som uppstår under befruktning och som ingår i en persons Gestalt-ljudidentitet ger ett intryck på individen.

Flödet av moderns blod genom livmoderns väggar, hjärtats slag, ljudet av hennes andning när hon andas in och ut… Och givetvis ljuden som produceras av matsmältningen – speciellt i tarmarna.

Alla dessa ljud är en form av kommunikation mellan mamman och hennes bebis.

Moderns hjärtslag är det ljud som ger största möjliga tillfredsställelse. Detta beror på att det representerar syre, näring och värme för barnet.

Moderns röst är också extremt viktig och meningsfull i bildandet av en Gestalt-ljudidentitet. Stimuleringen det ger för det växande fostret är dubbelt. Barnet kan höra hennes röst och känner också vibrationen.

Gravid kvinna håller om sin mage.

Hörsel är det sinne som allra mest förbinder fostret med omvärlden. Vissa studier tyder på att ofödda barn reagerar på viss auditiv stimuli när de börjar känna igen dem.

När de till exempel hör en låt som de känner igen börjar de suga, de öppnar och stänger ögonlocken eller så kan deras hjärtfrekvens öka.

Musikterapi under graviditeten

Att ta sällskap av en musikterapeut under graviditeten kan ge mycket positiva resultat. Det finns många åtgärder som kan göra varje steg av graviditeten behagligt för mamman.

Dessutom bidrar det också till att skapa ett band mellan föräldrarna och deras barn – utöver den naturliga förbindelse som redan finns.

Den första stimulansen är för modern. En musikterapeut kan hjälpa till att minska stressnivåer och andra obehagliga känslor som modern upplever i anknytning till graviditeten.

Efter 14 veckor kan fostret höra ljuden som produceras i livmodern. Efter ytterligare 6 veckor kan barnet till och med höra ljud från omvärlden.

Det här är en period då bandet mellan föräldrarna och deras barn kan fördjupa sig och växa sig starkare.

Modern och faderns röster och de vaggvisor som barnet hör hjälper till att stärka detta band. Terapi kan också innebära att man visualiserar barnet eller andra metoder.

Målet med musikterapi under graviditeten är att uttrycka kärlek, acceptans, lugn – känslor som kommer att ha en positiv effekt på barnets utveckling.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Benenzon, R. Musicoterapia: de la teoría a la práctica. Paidós. 2000.
  • Benenzon R, Gainza V, Wagner G. La nueva musicoterapia. Lumen. 2008.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.