Ambulatorisk epiduralbedövning och dess påverkan

Ambulatorisk epiduralbedövning och dess påverkan

Senaste uppdateringen: 18 december, 2018

Användning av en mildare former av bedövning vid förlossningar har studerats och undersökts i många studier. En av de stora framgångarna i detta avseende är “ambulatorisk epiduralbedövning”.

Den främsta fördelen med ambulatorisk epiduralbedövning är att smärtan minskas utan att paralysera mamman. På så sätt kan hon samarbeta och vara aktiv i födelseprocessen med större lätthet.

Denna anestesi är också känd som en “gående” epidural. Mamman kan röra på sig, men värkarna hämmas.

Kroppen somnar inte in, som vid andra typer av bedövning. Detta kan vara mycket användbart under de tre första timmarna av värkarbetet.

Läkare säger att en ambulatorisk epiduralbedövning är lika säker som den mer populära epiduralbedövningen som paralyserar hela underkroppen. Den stora fördelen är att modern kan inta de mest bekväma positionerna för att krysta.

Det är också positivt rent psykologiskt eftersom kvinnan känner sig mer involverad och har självständighet och kontroll under detta oförglömliga ögonblick.

Så ges ambulatorisk epiduralbedövning

Förfarandet utförs på samma sätt som den traditionella epiduralbedövningen. Skillnaden är medicinen och den administrerade dosen.

Patienten sitter upp och bildar ett “C” med ryggen, och injektionen appliceras mellan ryggkotorna. En nål används för att placera katetern som bedövningsmedlet kommer att passera genom.

Man håller om axlarna på kvinna med ambulatorisk epiduralbedövning

Fördelar med en ambulatorisk epiduralbedövning under förlossningen

  • Förmågan att röra sig. När den väl är applicerad, förlorar kvinnan inte känseln i sin underkropp. Att kunna röra sig utan att känna smärtan från sammandragningarna, bidrar till att utvidgningen sker snabbare.
  • Större komfort. Genom att ha kontroll över sin kropp kan modern inta vilken position hon vill. På så sätt deltar hon aktivt i förlossningen på ett sätt som gör henne mer trygg.
  • Det är lättare att krysta. En av de svåraste och vackraste faserna är att hitta styrkan för att hjälpa barnet att komma ut. Det har visat sig att en ambulatorisk epiduralbedövning gör det här ögonblicket lättare för mamman.
  • Den träder i kraft snabbt. När den ambulatoriska epiduralbedövningen har placerats har den en snabbare effekt än den traditionella.
  • Mindre problem med urinen. Att musklerna är mindre påverkade betyder att det är lättare att urinera.
  • En ambulatorisk epiduralbedövning kan läggas i olika faser. Denna anestesi kan appliceras närsomhelst under förlossningen. Det kommer att vara en specialistläkare eller barnmorska som bestämmer när man ska använda den, i samråd med mamman.

Nackdelar med en ambulatorisk epiduralbedövning

Även om den verkar mirakulös, är sanningen att denna typ av anestesi inte alltid är möjlig. Som med allt som är relaterat till hälsa måste din läkare undersöka dig för att avgöra vilket bedövningsmedel som är lämpligast.

Dessutom, när förlossningen redan befinner sig i ett avancerat stadium rekommenderas inte en ambulatorisk epiduralbedövning. I sådana fall är det bättre att använda den traditionella varianten.

Utrustning för ambulatorisk epiduralbedövning

Erbjuder alla förlossningsenheter ambulatorisk epiduralbedövning?

Vissa sjukhus har inte denna typ av anestesi ännu, vanligtvis för att ett speciellt protokoll krävs. Medicinska centra behöver mer personal och resurser för förlossningar med ambulatoriska epiduralbedövningar.

Efter att anestesin applicerats och träder i kraft måste patienten undersökas för att säkerställa att hon har full kontroll över benen. Detta görs med specifika tekniker och kan inte göras överallt.

Det är alltid nödvändigt för modern att åtföljas av en annan vuxen som hon litar på. Utöver det psykologiska stödet som är nödvändigt för den stora dagen, kommer den här personen att vara till stor hjälp under förlossningen.

Anestesin kan orsaka obehag. Tryggheten i att ha någon bredvid dig är grundläggande.

Liksom vid alla förlossningar är det avgörande att övervaka fostrets hälsa. Då alla omständigheter övervakas kan riskerna minskas, och läkarna kommer alltid att vara de som bestämmer vad som är bäst för mor och barn.

Att vara informerad och förberedd är ett viktigt åtagande för blivande föräldrar. Deras deltagande i allt som rör förlossningen måste vara en handling av kärlek och ansvar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.