Att föda barn utan epiduralbedövning: vad du bör veta

Att föda barn utan epiduralbedövning: vad du bör veta

Senaste uppdateringen: 12 november, 2018

När en kvinna påbörjar förlossningen kan hon välja hur hon vill kontrollera smärtan. Den vanligaste formen av smärtlindrande vid födseln är epiduralbedövning. Det är dock fullt möjligt att föda barn utan epiduralbedövning.

Epidural är en teknik för ett administrativt smärtstillande som kontrollerar sammandragningarna under födseln. Med en epidural känner den blivande mamman fortfarande sammandragningarna i livmodern, men de blir mycket mindre smärtsamma.

Epiduralbedövningen kontrollerar bara smärtan associerad med sammandragningarna. Det är inte en generell smärtstillare, så kvinnan håller sig vaken och alert.

Att kontrollera smärtan under förlossningen tillåter modern att koncentrera sig bättre. Detta innebär att hon kan koncentrera sig på att använda rätt andningstekniker och att trycka på när tiden är inne.

Att reducera smärtan med en epidural kan också hjälpa modern att återhämta sig snabbare från förlossningen.

I vissa fall är dock inte epiduralbedövning ett alternativ. Detta inträffar främst av medicinska skäl. Förlossning utan epidural blir nödvändigt ifall moderns eller barnets hälsa annars sätts på spel.

Anledningar att föda barn utan epiduralbedövning

 • Smärtlindring är inte enbart moderns beslut. I vissa fall kan kvinnor inte få smärtstillande.
 • En epiduralbedövning är inte rekommenderad om modern har blodkoaguleringsstörningar eller om hon tar antikoagulerande.
 • Vissa människor är allergiska mot substanserna som används i bedövning. Om så är fallet kan epiduralbedövningen skapa en allergisk reaktion hos modern och barnet.
 • I vissa fall kan epiduralbedövningen ha samma effekt som generell bedövning. Vilket innebär att mamman somnar helt och hållet. I så fall deltar inte modern i förlossningen, vilket utsätter barnet för stora risker.
Ryggont
 • Epiduralbedövningen injiceras i slutet av ryggraden. För att föra in katetern måste kvinnan sätta sig upp och böja ryggen. Om kvinnan har någon form av deformation av ryggraden är det inte möjligt att föra in katetern. Deformationer på ryggraden kan göra epiduralbedövningen farlig.
 • En annan anledning till varför en kvinna kanske behöver föda barn utan epidural är om förarbetet har gått riktigt fort. Den här typen av smärtstillande ska normalt sett ges när utvidgningen är mindre än 4 cm.
 • Om modern redan har påbörjat förlossningsarbetet så kan det vara svårt att ge epiduralbedövningen på grund av sammandragningarna. Kanske är inte bedövningen ens nödvändig. Epiduralbedövning appliceras inte efter 8 cm.

Risker med epiduralbedövning

Generellt sett är riskerna med epiduralbedövning väldigt små och oftast relaterade till problemen med införandet av katetern.

Smärtlindringen uppstår genom tillförsel av smärtstillande genom katetern i ländryggen. Katetern sätts i dura mater, membranet som omger ryggmärgen.

Om den blivande modern rör sig plötsligt under appliceringen kan hon skada ryggraden. Det finns fall där katetern flyttar sig och återhämtningen är långsam och partiell. Detta kan skapa okänslighet i ena eller båda benen.

Risken för barnet är ännu lägre. Generellt sett ökar epiduralbedövningen moderns temperatur. Om förlossningen pågår under längre tid kan detta även inträffa hos barnet.

Andra sidoeffekter inkluderar:

 • Darrningar
 • Huvudvärk
 • Illamående

Tekniker för förlossning utan epiduralbedövning

Om modern eller det medicinska teamet har bestämt sig för en födsel utan epidural finns det andra smärthanteringstekniker som kan vara användbara. Det viktigaste är att behålla lugnet och undvika stress.

Nervositet är den största faktorn till lidande hos modern. Ångest eller rädsla kan få henne att förlora kontrollen över sin kropp precis när hon måste koncentrera sig och följa instruktionerna.

Utan epiduralbedövning

Andningstekniker

Andningstekniker är extremt viktiga för förlossningen. De hjälper den blivande modern att hålla sina energinivåer balanserade. När sammandragningarna fortskrider kan andningsteknikerna variera. Långa djupa andetag är hjälpsamma i början medan korta andetag kan användas som hjälp till att trycka i slutskedet.

Vattenfödsel och massage

Vattenfödsel är vanligt bland kvinnor som beslutar sig för att föda barn utan epiduralbedövning, eller som inte kan få den här sortens smärtstillande.

Ett bad i varmt vatten får musklerna att slappna av och hjälper till att lätta på trycket av rädslor och lugna ångest. Den här tekniken kan vara hjälpsam i slutfasen för att få det att gå snabbare och lättare.

En massage av den nedre delen av ryggen kan också hjälpa till att få bäckenet avslappnat och lindra obehaget som skapas av trycket av barnet. Varma kompresser kan också användas.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Analgesia epidural en el parto y otras medidas de apoyo. Hospital Universitario de Ceuta. Dirección Territorial de Ceuta. Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. [En línea].
 • Hawkins, J. Epidural Analgesia for Labor and Delivery. The New England Journal o f Medicine, Vol. 326, pp 16. April 22, 2010.
 • Eltzschig, H., et. al., Regional Anesthesia and Analgesia for Labor and Delivery. The New England Journal o f Medicine, Vol. 348, pp 4. January 23, 2010.
 • Cunningham FG, et.al. Obstetricia de Williams. Ed. McGraw-Hill, 22ª ed. 2006.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.