Är de flesta barn födda runt samma tid på dagen?

Är de flesta barn födda runt samma tid på dagen?

Senaste uppdateringen: 17 augusti, 2019

Många tror att de flesta barn är födda runt samma tid på dagen – mellan 6 och 10 på morgonen. Variationen kan emellertid bero på hur kvinnan föder, liksom andra externa eller interna faktorer.

Det är en mycket debatterad fråga som kan skapa en hel del förvirring. Vi tar en titt på det här ämnet i dagens artikel.

Vad avgör om barn föds runt samma tid på dagen?

Experter är överens om att typen av förlossning är en avgörande faktor för när på dagen barnet föds.

Tidigare fanns det inte många ingrepp tillgängliga för blivande mammor. Följaktligen ägde de flesta födslar rum på natten.

Vissa forskare hävdar att det berodde på att nattimmarna var när det fanns folk tillgängliga för att hjälpa kvinnorna med värkarbetet.

Andra faktorer som kan förklara hur det ligger till med det här i modern tid är emellertid följande:

Kejsarsnitt

Nu för tiden planeras ett stort antal födslar innan de är fullt gångna.

Förlossningar med kejsarsnitt äger vanligtvis rum mellan 6 och 10 på morgonen. Den mest populära tiden är klockan 8 på morgonen.

De flesta kejsarsnitt utförs mellan måndag och fredag, med en minoritet under helgerna.

läkare klädd för operation
Vanligtvis är det arbetsrutiner och scheman som gör förlossningar ovanliga under helger eller semestertider. Det är också mindre sannolikt att de utförs under natten, såvida inte en komplikation har uppstått och läget är akut.

Inducerad förlossning

Förlossningar med inducerade värkar har en helt annan tidsram för sina födslar. Här föder de flesta kvinnor mellan 13:00 och 19:00 på eftermiddagen och tidig kväll.

Vad beror det på? Det har att göra med att majoriteten av kvinnorna får medicin eller genomgår induktion på morgonen.

Det bidrar till att producera sammandragningar under hela dagen, som så småningom leder till att barnet föds på eftermiddagen.

Spontana förlossningar

Spontana födslar är numer mindre vanliga jämfört med tidigare generationer och födelsetiderna här är helt oförutsägbara. Med andra ord kan ingen hävda att dessa barn ser dagens ljus på vid samma tid på dagen.

Doktorer påpekar dock en ökning av födelseaktivitet under natten. Man tror att melatonin (ett hormon som produceras i frånvaro av ljus) aktiverar hormoner som oxytocin, vilket utlöser värkar.

mamma håller nyfödd baby
Därför är det många barn som föds klockan 4 på morgonen. Om någon komplikation uppstår eller processen drar ut på tiden av olika anledningar är chansen större att barnet kommer att födas nästa morgon.

Med spontana förlossningar är det också omöjligt att förutsäga vilken dag i veckan en bebis kommer att komma ut – även om vissa studier säger att fler barn föds mitt i veckan, ofta på tisdagar. Men inget har någon statistisk signifikans.

Fler intressanta fakta om förlossningstider

Det är uppenbart att det inte finns något tydligt sätt att avgöra om de flesta barn är födda runt samma tid, men vilken typ av förlossning en kvinna har kan påverka när på dygnet barnet kommer till världen.

Barnmorskor och läkare har med sina erfarenheter samlat ihop intressanta fakta. Till exempel äger cirka 30% av födslar rum i januari, september och oktober.

Dessutom uppträder 60% av födslarna under dagtid – det vill säga mellan 06:00 på morgonen och 18:00 på kvällen. Det är också intressant att antalet födda i november och december är avsevärt lägre.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Fernández, I. O. (2009). Lactancia después de la cesárea. Psiquiatra Infanto-Juvenil Hospital de Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid
  • Golembiewski Mendes, M., Helena Marin, A., da Silva Pereira, C., & Centenaro Levandowski, D. (2015). ¡Llegó la hora! Expectativas y experiencias de parto de adolescentes embarazadas. Revista de Psicología
  • OMS, & UNICEF. (2015). Todos los recién nacidos. Todas las mujeres todos los niños

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.