Toaletträning: Tips från Montessori-metoden

Toaletträning: Tips från Montessori-metoden
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 16 augusti, 2018

Läkaren och pedagogen Maria Montessori har gett oss några viktiga redskap för att uppfostra och utbilda våra barn. Med sin kunskap ville hon hjälpa oss att förbättra olika aspekter av föräldraskapet. I den här artikeln tänker vi utveckla hennes metod för toaletträning.

Som vi vet kräver det både tid och tålamod att få sina barn att sluta med blöja. Det finns olika sätt att ta sig an det, men samtliga kräver tålamod och att man är konsekvent.

Vanligtvis går barn igenom anpassningsperioden oskadda. Och för oss föräldrar är det värsta som kan hända att vi får städa lite extra efter någon olycka.

Vilken metod du än väljer är det viktigt att inte sätta press på ditt barn. Försök snarare ge barnet den tid det behöver för att anpassa sig för att undvika oönskade psykologiska konsekvenser.

Hur man vet om Montessori-metoden kommer att fungera

Litet barn på toaletten

Montessori-metoden har rönt stor framgång internationellt. Resultatet man får beror dock alltid på hur och när man använder den.

Av den anledningen är det väldigt viktigt att man inväntar rätt ögonblick. Alla barn är olika och lär sig i sin egen takt. När ett barn är redo, och vi som föräldrar också är förberedda, fungerar metoden mycket bättre.

Enligt metodens grundare är det bäst att respektera ditt barns personliga utveckling. Det vill anpassa sig till sin omgivning i sin egen takt. 

Därför är det, när vi börjar märka ett växande behov av självständighet, vår plikt att se till att skapa de rätta omständigheterna så att barnet kan uppnå sina mål på egen hand.

Tips från Maria Montessori för hur man slutar med blöja

María Montessoris metod för toaletträning är baserad på barnets självständighetDet händer att vi som föräldrar blir ivriga och vill påskynda processen. Det finns flera anledningar till att vi ofta vill börja träna barnet att gå på pottan innan det är redo.

Faktum är att Montessori, som var både läkare och pedagog, ansåg att det var väldigt viktigt att vi respekterar processen. Det vill säga att vi helst ska vänta tålmodigt medan vi samtidigt ger vårt barn de redskap han eller hon behöver för att nå sitt mål.

Här kommer förklaringen till hur man lyckas med processen.

Det är inte en fråga om ålder

Även om ditt barn har nått en ålder när du tycker att det är dags att det lär sig att gå på toa betyder det inte att barnet faktiskt är redo. De flesta teorier runt toaletträning påstår att när barnet är två år gammalt är det dags att göra sig av med blöjan.

Montessori-metoden föreslår istället att den rätta tidpunkten är när den lille är fysiskt kapabel att kontrollera urinblåsans slutmuskler. Ett barns ålder kan spela en roll vad gäller mognaden av området, men det är inte den avgörande faktorn.

Det är inte något som ett barn kan lära sig utan vidare. Barnets kropp måste vara förberedd.

Det finns ingen rätt eller fel årstid

Ibland väntar vi på rätt tillfälle för att lära vårt barn att sluta med blöjan. Till exempel sätter många igång potträningen på sommaren för att de kan tvätta av sina barn lättare och låta dem gå utan kläder utan att behöva vara oroliga för kylan.

Dessutom kanske du känner dig pressad att börja toaletträning för att ditt barn snart ska börja på dagis. Men bara för att det är varmt ute eller för att skolan börjar i höst betyder inte det att ditt barn är redo.

Å andra sidan, om vintern är ditt barns ögonblick får du haka på även om du oroar dig för kyla och fukt! Vare sig det är vinter, sommar, höst eller vår måste du dra fördel av den självständighet som barnet uppvisar.

Skapa rätt omgivning

Barn försöker sig på toaletträning

Montessori förklarade att för att dra fördel av ditt barns anatomi är det viktigt att ditt barn inte känner att det är beroende av andra för att lösa sitt problem. Därför behöver barnet känna att det vet vad det behöver för att gå på toaletten, och att allt är lättåtkomligt.

Om ditt barn har en potta, pall eller toalettsits måste sakerna vara placerade där det når dem. På så sätt kan det gå själv så fort det känner att det behöver gå på toaletten, och lätt komma åt det som behövs.

Var uppmärksam på ditt barns kroppsspråk

Det händer ofta att föräldrar använder sig av metoder som tvingar barnet att sitta på pottan tills det gjort sitt. Men då känns det som en sorts bestraffning för barnet och är långt ifrån motiverande. Det är bäst att inte tvinga ditt barn att sitta på toaletten.

Montessori-metoden förespråkar att vi är uppmärksamma på våra barns gester, som signalerar när det är dags att gå på pottan. Vi bör också fråga barnet ofta om det behöver kissa eller bajsa.

Undvik belöningssystem

Litet barn på potta

Anpassningsperioden ska vara naturlig, och ditt barn ska uppleva den på det sättet. Det handlar inte om att utföra en särskild handling, demonstrera en talang eller att klara av ett uppdrag. Därför ska du undvika belöning och istället se det som ett naturligt steg i ditt barns utveckling.

Förr eller senare kommer ditt barn uppnå den mognadsnivå som krävs och det är viktigt att det ställs inför denna uppgift på ett naturligt och otvunget sätt. Dessutom, att erbjuda en belöning lägger press på barnet som kan leda till frustration om det inte uppnår sitt mål.

Tillrättavisa eller straffa inte ditt barn

Om ditt barn visste exakt hur man gör skulle vi inte ens behöva diskutera saken. Men hur kan vi förvänta oss att ett barn ändrar sina vanor över en natt, när de endast har använt blöja i hela sitt liv? Just nu vet ditt barn inget annat sätt att kissa och bajsa än att göra det i sin blöja.   

Därför måste du vara beredd på läckage och bajs i byxan, och acceptera det som en del av processen. Tolka inte ditt barns olyckor som ett sätt att trotsa eller en olydnad. Han håller på att lära sig!

Vi måste vara tålmodiga och kärleksfulla, och undvika att bli arga på vad som kan verka vara barnets uppenbara klumpighet. Och, viktigast av allt, vi måste uppmuntra våra barn att nå sina mål. Försök att inte lägga någon vikt vid olyckor. Visa bara ditt barn hur det ska göra, utan att ställa till en scen.

Rom byggdes inte på en dag

Om ni startat resan mot att vara blöjfri, utgå inte ifrån att ni kommer att uppnå målet inom en viss tidsperiod. Det finns de som förespråkar metoder som lovar toaletträning på bara tre dagar eller en vecka. Dock vet vi alla att livet inte är så förutsägbart.

Välj en så naturlig inställning som möjligt; ingen press, inga högt satta målsättningar. Applicera metoden med samma flexibilitet som ditt barn behöver i alla områden av livet. Undvik att sätta en deadline eller tidsbegränsningar så får du se hur enkelt all stress försvinner.

Hur gjorde ni med toaletträning? Har ni några egna tips? Dela gärna med er!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Campos, O., & Claudia, R. (2003). Método Montessori. Psicopedagogía II Semestre.
  • Febres-Cordero Intriago, I. M. (2014). La importancia de promover la autonomía en niños de cero a cinco años(Bachelor’s thesis, Quito, 2014). http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/3152
  • Hainstock, E. (2013). Teaching Montessori in the home: The Pre-School years.Toronto: Random House.
  • Montessori, M. (2013). Metode Montessori. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
  • Pitamic, M. (2004). Teach me to do it myself: Montessori activities for you and your child. New York: Barron ́s Educational Series, Inc.
  • Seldin, T. & Epstein, P. (2003). The Montessori way. Florida: Todd Allen Printing Co.Inc.
  • Valdebenito, P. E., Profesora, V., Claudia, I. :, Bocaz, S., Campos, R., Ramo, O., & Loyola, : (2003). METODO MARIA MONTESSORI. Instituto Profesional Luis Galdames.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.