Mobiltelefonanvändning kan orsaka språkförseningar

För att konstruktivt diskutera språkförseningar bör man ha vissa saker klara för sig. Varje barn lär sig på sitt eget sätt och i sin egen takt. Men i vissa avseenden bör de följa samma mönster.
Mobiltelefonanvändning kan orsaka språkförseningar
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 18 februari, 2019

Nuförtiden har många nya medicinska diagnoser uppstått, till exempel de som är orsakade av användningen av teknologiska apparater. Om din bebis har haft frekvent kontakt med en mobiltelefon kan han eller hon drabbas av språkförseningar .

Tidigare studier har identifierat ett samband mellan fördröjning av språkutvecklingen och användningen av tekniska enheter som mobiltelefoner. Det handlar inte om något specifikt som triggar detta, men mobiltelefoner kan ha en stor del i det.

Individuell utveckling

Vi jämför ofta våra egna barn med andra människors, särskilt när det gäller deras utveckling. Från när de lär sig att krypa till att säga sina första ord eller ta sina första steg. Dessa färdigheter bör barnen emellertid förvärva inom vissa specifika utvecklingsfönster.

Någon gång mellan sex månader och två år bör barn ha sagt några ord. De kommer förmodligen vara ganska svåra att förstå för utomstående. Vanliga första ord är “mamma”, “pappa” och “lampa”. Men även om de inte har gjort det, kan vi fortfarande inte säga säkert att de har en språkförsening.

Bebis och mamma leker med iPad

Experter säger att ett barn endast kan anses ha språkförseningar när följande observeras:

  • Mellan 12 och 15 månader har barnet inte sagt eller uttalat några tydliga ord. I det här fallet syftar vi  på enkla ord, som “mamma”.
  • Om barnet vid 18 månaders ålder inte verkar förstå vad vi säger, till exempel “nej”. Instruktioner som “sluta” eller “sitt ner” brukar barn begripa vid denna ålder, även om barnet inte säger orden själv.
  • Vid tre års ålder kan barnet ännu inte forma korta meningar.
  • Om barnet vid 4 eller 5 års ålder inte kan återberätta korta historier, eller att det helt enkelt inte visar upp någon vilja att göra det.

Hur påverkar mobiltelefoner språkförseningar?

Enligt resultaten av en studie som utfördes av American Academy of Pediatrics är småbarn som använder enheter som mobiltelefoner eller elektroniska läsplattor i fara. Vi vet att dessa enheter kan distrahera barn, och även om vi inser att det kanske inte är det bästa, låter vi dem få dem ändå.

Dessa enheter sänder ut blått ljus och även höga ljud, som har visat sig vara farliga för barnens utveckling. Ovannämnda studie handlar emellertid huvudsakligen om orsakerna till att talutvecklingen kan bli påverkad.

I det fallet fann forskare att en halvtimme med en mobiltelefon om dagen kan orsaka språkförseningar. Det verkar som om interaktionerna med enheten på något sätt eliminerar behovet av att kommunicera med andra människor i deras omgivning.

Eftersom de är distraherade, lyssnar de inte längre på människor som talar kring dem. Och dessutom behöver de inte säga någonting till någon annan, för de är fullt sysselsatta med enheten.

Experter rekommenderar att barn har liten till ingen kontakt alls med mobiltelefoner under de första 18 månaderna av sina liv. Vid denna ålder kan de undvika några av riskerna. Detta råd grundar sig på en studie utförd på 800 barn mellan sex och 24 månaders ålder.

Studien ägde rum från 2011 till 2015 och följde barnen på individnivå. Språkutvecklingen observerades hos barnen med början vid sex månaders ålder. Studien slutade när barnen var två år gamla.

Rekommendationer från experterna

Bebis med iPad

Vissa faktorer påverkar mer när vi diskuterar riskerna med att använda dessa typer av enheter. Bara att hålla i en mobiltelefon kommer inte fördröja språkutvecklingen. Det handlar mer om tiden som de lägger på att interagera med enheten, liksom vad de gör på den.

I detta syfte rekommenderar doktor Catherine Birken, forskaren bakom denna studie, följande:

  • Den rekommenderade åldern som vi kan börja tillåta dem att använda läsplattor och mobiltelefoner är efter 18 månaders ålder.
  • Användningen av tekniska enheter bör begränsas till mindre än totalt två timmar per dag och denna tid bör delas upp i kortare sessioner.
  • Erbjud spel och innehåll som är anpassade till barnens ålder, helst de som är pedagogiska och praktiska.
  • Håll ett öga på dem även när de är helt absorberade i en aktivitet på enheten.
  • Var uppmärksam på att de inte visar några förseningar i sin psykologiska eller psykomotoriska utveckling.
  • Sluta aldrig prata med dem. För att de små ska kunna utveckla sitt språk och tal och undvika språkförseningar så måste de hela tiden få lyssna på oss.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.