Hur påverkar kontext ett barns utbildning?

Tror du att det är sammanhang och kontext som påverkar ett barns utbildning? Låt oss ta en närmare titt.
Hur påverkar kontext ett barns utbildning?
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 11 april, 2019

Den miljö där barn utvecklas har en direkt och signifikant effekt på deras kognitiva utveckling. Det inflytande som “kontext” eller “sammanhang” har på ett barns utbildningsnivå är uppenbart eftersom det omfattar alla sätt som barn interagerar med samhället.

Detta inkluderar familjen, deras vänner, sociala erfarenheter, reklam, vad de läser, vad de tittar på på TV och de ideologier som omger dem. Allt som utgör den kulturella kontext där de växer upp och händelserna i deras liv kommer att få konsekvenser.

Hur påverkar kontext ett barns utbildning?

Familj som primär kontext

Barnens första kontakt med samhället sker inom deras egna familjer, de människor som kommer att avgöra hur de struktureras som individer.

Oavsett om du fick tillräckligt med kärlek under din tidiga barndom, om du hördes och värderades, om du växte upp med känslomässiga eller materiella brister, eller om du var offer för misshandel, kommer alla dessa faktorer att påverka din förmåga att lära dig nya saker.

En familjs bidrag:

  • Grundläggande utbildning
  • Beteenderamar via etablerade standarder och gränser
  • Känslomässig trygghet

Barn lär sig sociala färdigheter från den närmsta familjen. När de går in i utbildningssystemet och skolans värld, har de redan med sig mycket information.

Barnens konstruerade självbilder har att göra med vad de observerar omkring sig och hur personer i deras omgivning löser olika situationer.

Använd dig av kontext för att stimulera ditt barns intellektuella utveckling

Barnens intellektuella utveckling kommer från de sociala miljöer där de växer upp, vilket hjälper dem att växa som individer och i förhållande till andra. Oavsett om kontexten är mer eller mindre positiv, om vi förstår det när det gäller deras utbildning, blir det mycket enklare att se till att de inte blir avskräckta.

Barn med händerna uppe runt en glad lärare

Medier

När vi talar om den roll som kontexten spelar på ett barns utbildning måste vi nämna massmedia. Detta beror på att de upptar en betydande del av ett barns uppmärksamhet. Medier bombarderar oss hela tiden som samhälle med budskap i alla dess former.

TV är särskilt skicklig på att fånga barns uppmärksamhet, och på grund av det så har den mycket inflytande över dem. Det är lätt att se vad som kommuniceras. Ibland är de inte ens medvetna om vad de ser, men budskapet är tydligt.

Dessutom tenderar deras konsumtion av TV att växa med tiden. Barn tar det som de lär sig genom TV:n för givet, särskilt i en tidig ålder. De kan ännu inte skilja mellan bra och dålig information och har inte utvecklat någon källkritik. Detta skapar en annan typ av kontext inom deras kognitiva utveckling.

Ny teknik

Ny teknik tar traditionella mediers plats och förändrar nuvarande undervisningsprocesser. Dagens generationer är vana vid interaktiva aspekter, fart och tekniskt stöd. Allt har att göra med den kontext de har vuxit upp med och den information de har lärt sig genom den.

Två små barn i tv-soffa med popcorn
Vi kan inte förbise dessa faktorer. Istället är det en bra idé att dra fördel av dem. Att bli medvetna om att de ingår i barnets kontext och miljö så att vi kan använda dem till vår fördel.

Generellt sett skapar familj och samhälle den kontext där våra barn växer upp. Deras inflytande på ett barns utbildning är uppenbart, så det är viktigt att skapa nya modeller som tar detta med i beräkningen. Det ger en värdefull ram för hur varje elev presterar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Fernández-Berrocal, P., & Ruiz Aranda, D. (2017). La Inteligencia emocional en la Educación. Electronic Journal of Research in Education Psychology. https://doi.org/10.25115/ejrep.v6i15.1289
  • Gerardo León Guerrero. (2004). La educación en el contexto de la globalización. Revista Historia de La Educación.
  • Manzano, A., & Freijo, E. B. A. (2008). Contexto familiar, superdotación, talento y altas capacidades. Anuario de psicología/The UB Journal of psychology, 289-309.
  • Marino Roberto Aparici. (2005). Medios de comunicación y educación. Revista de educación, ISSN 0034-8082, No338, 2005, págs. 85-100.
  • VanTassel-Baska, J. (1989). The role of the family in the success of disadvantaged gifted learners. Journal for the Education of the Gifted, 13(1), 22-36.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.