Att organisera ett klassrum enligt Montessorimetoden

Att organisera ett klassrum enligt Montessorimetoden

Senaste uppdateringen: 31 mars, 2019

I den här artikeln kommer du att finna en guide för hur man organiserar ett klassrum enligt Montessorimetoden.

I Montessoriklassrum lär sig barnen hur de kan reglera sina egna sociala interaktioner. För att organisera ett klassrum enligt den här metoden, måste rummet utrustas med utrymmen för barnens lek och lärande.

De här aktiviteterna bör kunna utföras på många olika sätt: individuellt eller kollektivt, i små grupper, stora grupper, etc.

Alla föremål i den här miljön ska vara anpassade till barnens storlek och ålder. Detta gäller också möbler, hyllor, redskap, porslin och undervisningsmaterial.

Ett annat speciellt karaktärsdrag när man organiserar ett klassrum enligt Montessorimetoden är att det finns ingen fokuspunkt.

Det betyder bland annat att läraren är inte placerad i centrum av klassrummet eller i centrum av barnens uppmärksamhet. I stället ingår alla i klassrummets gemenskap.

Vikten av organisering enligt Montessorimetoden

Organisering är en av nycklarna i Montessorimetoden, som karaktäriseras av att främja barnens utveckling genom oberoende, frihet med gränser, respekt för naturlig psykologi och fysisk och social utveckling.

Bland andra karaktärsdrag, är Montessorimetodens klassrum varma, välorganiserade och välkomnande. De har soffor, mattor och blommor som gör att barn och ungdomar kan slappna av och känna sig som hemma.

Undervisning enligt montessorimetoden.

Hur man organiserar ett klassrum enligt Montessorimetoden

Här är 10 riktlinjer för hur man organiserar ett klassrum enligt Montessorimetoden:

1. Bra belysning

Det första elementet att ta i beaktande är belysningen. Den ska vara naturlig, med mjuka färger och tydliga utrymmen. På det sättet skapar vi en miljö som låter oss utföra en fokuserad och avslappnad aktivitet.

2. Tillgång till material

Undervisningsmaterialen finns på tillgängliga hyllor. Det här uppmuntrar oberoende när studenterna utför sitt arbete.

I Montessoriklassrum är allting där det ska vara. Det förmedlar en känsla av harmoni och ordning, som får studenterna att känna sig bekväma och inspirerade.

3. Definierade utrymmen enligt Montessorimetoden

I den här typen av klassrum finns det lämpliga utrymmen för gruppaktiviteter och individuella aktiviteter. Där kan studenterna utveckla och förbättra sina färdigheter.

Alla utrymmen är avsedda för vissa ändamål i klassrummet. Det finns hyllor eller bord med en mångfald av attraktiva material.

4. Utrymme dedikerat till lugn och reflektion

Ett av de viktiga särdragen i ett Montessoriklassrum är att de har ett utrymme dedikerat till lugn och reflektion.

Det är ett hörn eller bord med väl valda element, som en vas med tusenskönor eller en skål med färgglada fiskar. Det är tänkt som ett utrymme där studenterna kan utföra meditation.

Utbildningssystemet bör utformas med tanke på barnens utveckling.

-Richard Gerver-

5. Utrymmen för läsning

I Montessoriklassrum finns det alltid utrymmen för böcker. Dessa är designade för att barnen ska kunna läsa. På det här sättet uppmuntras barnen att utveckla sitt intresse och passion för böcker.

6. Bra design

Ett annat kännetecken är att klassrummen är perfekt designade. Alla undervisningsmaterial finns på öppna och lätt tillgängliga hyllor. Följaktligen är materialen alltid ordnade från de enklaste till de mest komplexa.

7. Lärarens frihet

I och med att läraren inte ska vara i uppmärksamhetens centrum, kan hon eller han vara svår att upptäcka.

Läraren sitter ofta på golvet eller vid ett bord. Därifrån kan de observera barnen då de arbetar, göra anteckningar om deras framsteg, och svara på barnens frågor.

8. Bilder på väggarna

Montessoriklassrum har ofta bilder från verkligheten hängande på väggarna, med syftet att väcka barnens intresse. Bilderna ska visa människor, föremål eller scener från verkligheten och de ska hänga i barnens ögonhöjd.

Möbel i klassrum enligt Montessorimetoden.

9. Montessorimetoden förespråkar mindre möbler

Alla möbler i klassrummet ska vara anpassade till barnens längd, till exempel hyllorna. Då kan barnen nå böckerna utan hjälp av läraren.

Också borden och stolarna ska vara i barnstorlek, så att barnen själva lätt kan hantera dem.

10. Levande växter

Slutligen har alla Montessoriklassrum levande växer inomhus. Det här är ännu ett av deras speciella kännetecken, då det hjälper barnen att arbeta tillsammans med att ta hand om sin omgivning. De kan turas om att vattna växterna, till exempel.

Montessorimetoden för att organisera utbildningslokaler har stora fördelar och blir alltmer populär. Tillämpa några av de här förändringarna och utvärdera sedan resultatet på de små.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.