Den positiva tekniken med tre varningar

När vi uppfostrar våra barn måste vi vara positiva för att respektera deras självkänsla och undvika att såra dem. Tekniken med tre varningar är ett bra exempel.
Den positiva tekniken med tre varningar
Mara Amor López

Skriven och verifierad av psykologen Mara Amor López.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

När du uppfostrar barn är det mycket viktigt att använda sig av positiv disciplin. Detta för att undvika att skada deras självkänsla och känsla av trygghet. Här tittar vi närmare på den positiva tekniken med tre varningar för att hantera barn när de uppför sig olämpligt.

Vi får inte använda negativa beteenden och handlingar mot små barn, eftersom detta påverkar deras attityd och beteende på ett skadligt sätt. Med tekniken vi tar upp här kan du ge barn varningar på ett positivt sätt. Den är dessutom riktigt effektiv. Vill du veta vad den går ut på?

Den positiva tekniken med tre varningar

Visst, när ditt barn inte lyssnar måste du upprepa dig själv en miljon gånger för att fånga deras uppmärksamhet, och kanske de lyder fortfarande inte. Detta kan inte sällan leda dit till att du blir arg, tappar tålamodet och till slut skriker på dem. Men det är just detta som du inte ska låta hända.

mamma ger barn tre varningar

Skrik och negativa uppfostringstekniker skadar det lilla barnet och hans eller hennes självkänsla. Vi, som föräldrar, känner oss dåliga för att ha höjt rösten eller pratat med dem på ett negativt sätt. Det är därför vi behöver undvika att nå den punkten för att inte skada deras emotionella utveckling.

Den här positiva tekniken med tre varningar är effektiv och barn brukar snabbt vänja sig vid den. Om de inte har gjort vad de blir ombedda att göra, kommer detta att få konsekvenser. Detta bör vara förlust av förstärkningar eller privilegier, inte straff.

Medan det att skrika på sina barn kan ge kortvariga önskade resultat, kan det på längre sikt medföra mer negativa konsekvenser. Av denna anledning är det bästa att undvika att göra det. Den teknik vi tar upp i dagens artikel kan hjälpa dig att förhindra framtida problem, även om resultaten kanske tar längre tid att uppnå.

Hur använder jag tekniken med tre varningar?

Det är viktigt att förstå att när vi använder denna teknik använder vi den gradvis och kontrollerar tonen i vår röst i alla tre stegen. Det här är väldigt viktigt.

Första varningen

Vid denna första varning bör du använda en lugn och avslappnad ton. Du kan gärna använda en kärleksfull ton: “Kan du vara snäll och plocka upp dina leksaker?”

Andra varningen

Om barnet inte lyssnar efter den första varningen måste du gå vidare till den andra varningen. Här måste rösttonen vara allvarligare, så att barnet inser att du inte leker och att de måste göra vad du ber dem om.

Tredje varningen

Om varken den första eller den andra varningen fungerar, använder du en tredje varning. Den här gången använder du en starkare ton med vilken du visar med fullständig klarhet att det du ber dem göra måste göras, och de får veta en sista gång vad konsekvenserna blir om de inte gör det.

Du bör alltid använda dig av förlusten av privilegier och aldrig tillgripa straff. Om barnet gör vad de ska kan du belöna dem med något de vill ha och som inte är materialistiskt. Det kan till exempel vara att titta på en film tillsammans, leka en lek tillsammans med dem, laga deras favoritmat osv.

Om de trots detta inte gör vad du ber dem om, säg till dem i en allvarlig ton att det är fel att ignorera dig och, viktigast av allt, att de måste göra vad du ber om, även om det måste bli i form av en order.

Vad ska du ta hänsyn till när du använder denna positiva teknik?

  • Vi bör inte be dem att göra flera saker samtidigt, eftersom det kan vara förvirrande för dem och de kanske inte klarar av det. Så du bör be dem att göra högst två uppgifter i taget.
  • Vi måste påpeka konsekvenserna av att inte följa uppmaningen. Så när vi använder denna teknik kommer de att inse hur viktigt det är att agera på den första eller andra varningen.
  • Vi ska vara omsorgsfulla i valet av orden vi använder. Vi får aldrig säga något som sårar eller förolämpar dem.
  • När de gör vad du ber dem om, beröm dem med mycket kärlek för jobbet de gjort för dig.
  • När du ber dem att göra en viss aktivitet måste du förklara varför de ska göra det.

Om den positiva tekniken med tre varningar

Denna teknik kan vara mycket effektiv om du använder den korrekt. Vi måste alltid komma ihåg att om vi är arga eller upprörda är det bättre att ta några minuter på oss att lugna ner oss innan vi tar itu med situationen. I annat fall riskerar vi att säga något som vi kan komma att ångra.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.