Augusto Curys intelligensskola

Augusto Curys intelligensskola, som är baserad på Curys teori om multifokal intelligens, främjar den kognitiva utvecklingen av sina elever genom att fokusera utbildningen på både känslor och sinne.
Augusto Curys intelligensskola
Natalia Cobos Serrano

Skriven och verifierad av socialpedagogen Natalia Cobos Serrano.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Augusto Cury är en brasiliansk psykolog och psykiater som förespråkar lärarnas värde. Enligt Cury tillhör lärarna det viktigaste professionella kollektivet i våra samhällen. Lärare delar ansvaret för att utbilda sina elevers intelligens och kreativitet. I detta ljus skapade Cury intelligensskolan, baserad på sin teori om multifokal intelligens, för att göra barn och unga till huvudpersonerna i sina egna berättelser.

Enligt Cury misslyckas dagens skolor väldigt ofta med detta. Barn och tonåringar idag bombarderas ständigt av ett överflöd av information. Dessutom vet de inte riktigt vad de ska göra med den information de får. Detta ständiga bombardemang tvingar dem att lägga en enorm mängd ansträngning och energi på att hantera all information. Som ett resultat kan eleverna inte lära sig.

“Det finns inga svåra barn, bara otillräcklig utbildning.”

– Augusto Cury –

Utgångspunkten för Augusto Curys intelligensskola: Multifokal intelligens

Grunden för Augusto Curys intelligensskola, och egentligen hela bakgrunden till den, är Curys teori om multifokal intelligens. Denna teori fokuserar på att analysera tankekonstruktionen från flera aspekter.

Till exempel, hur starkt man påverkas av att bli allmänt förödmjukad hänger inte bara på en dimension, eller “fokus”, som Cury kallar det. Snarare beror reaktionsgraden på flera faktorer, som ens personlighet, humör vid just det tillfället, typen av förnedring, platsen där förnedringen ägde rum, etc.

elev i Augusto Curys intelligensskola

I slutändan analyserar teorin om multifokal intelligens sinnets funktion. Samtidigt analyserar den de fenomen som konstruerar känslor. Genom detta erbjuder den metoder för bildandet av tankesätt och färdigheter för personlig, social och professionell utveckling.

Vad är Augusto Curys intelligensskola?

Med Curys egna ord består intelligensskolan av en pedagogik baserad på utvecklingen av sociala och emotionella förmågor tillsammans med kunskap om sinne och beteende.

I korthet uppmuntrar metodiken i intelligensskolan förbättringen av undervisningen under inlärningsprocessen. Samtidigt syftar den till att förbättra mänskliga relationer genom utbildning av känslor och sinne.

Augusto talar även om vikten av att utbilda elever med en känslomässig rikedom. Och detta kräver kreativitet och finkänslighet, samt färdigheter som empati.

“Förmågan att sätta dig själv in i någon annans perspektiv för att uppfatta andras lidande och behov och ha förmågan att omvandla kriser till konstruktiva möjligheter.”

– Augusto Cury –

elev i Augusto Curys intelligensskola

Fördelarna med Curys intelligensskola

Därför är intelligensskolan ett utbildningsprogram som erbjuder flera fördelar. Och dessa fördelar kan bara man bara ta del av när det finns bra lärare som är engagerade i sitt yrke.

Så vilka är fördelarna med Augusto Curys intelligensskola? Man kan sammanfatta dem så här:

  • Hantering av känslor och utveckling av intelligens.
  • Färdigheter för att bygga sunda relationer och lösa konflikter.
  • Förmågan att bekämpa och förebygga mobbning och dåliga sociala klimat.
  • Förbättra skolprestanda och inlärning.
  • En kreativ anda.
  • Förbättrad livskvalitet för alla som deltar i inlärningsprocessen, med andra ord lärare, föräldrar och naturligtvis elever.

Slutligen är Augusto Curys intelligensskola ett program utformat för att implementeras i utbildningsinstitutioner. Syftet med programmet är att bygga upp en kultur som utvecklar emotionell intelligens och mental och social hälsa.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Escola da Inteligência. Escola da inteligência. Educaçao Socioemocional. Recuperado de: https://escoladainteligencia.com.br/escola-da-inteligencia/
  • Cury, A. (2016). El código de la inteligencia. Zenith. Buenos Aires: Argentina.
  • Cury, A. (2012). Padres brillantes, maestros fascinantes. Zenith. Buenos Aires: Argentina.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.