Rollen en gudförälder spelar i ett barns liv

Rollen en gudförälder spelar i ett barns liv
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 14 december, 2018

Från och med barnets dop antar du som gudförälder, eller fadder, till barnet, rollen som rådgivare och lärare i dess liv. Ditt engagemang i denna roll är av stor vikt.

Det är viktigt att välja gudföräldrar för ditt barn – om inte, kommer ceremonin helt enkelt bara vara ett utövande av en religiös tradition.

Historiskt var det förväntat att gudföräldrar skulle ta över sina gudbarns omvårdnad och uppfostran vid föräldrarnas frånvaro.

Men idag är det bara sant om det finns en juridisk dokumentation för att styrka detta faktum. Och naturligtvis måste en domare analysera detta dokument och ta hänsyn till barnets nuvarande situation och önskemål.

Gudföräldrar och förmyndare

Som nämnts ovan uppfyller en gudförälder en symbolisk roll vid ditt barns dop. Från och med denna stund kommer personen att vara extra viktig i ditt barns liv.

Dock är personens ansvar gentemot ditt barn inte rättsligt bindande. I den tragiska händelsen att du inte kan uppfostra ditt barn själv, kommer dess gudföräldrar inte ha några juridiska krav på sig.

Ändå kan din kyrka förvänta sig att ditt barns gudföräldrar uppfyller vissa krav.

Till exempel kan kyrkan kräva att individerna delar samma tro som medlemmarna i den kyrkan.

De kan också be dem att delta i en förberedande klass där de kommer att lära sig om deras deltagande i ceremonin och det framtida ansvaret.

Om du vill att ditt barns gudförälder ska fungera som förmyndare och vårdnadshavare i din frånvaro, diskutera först denna önskan med personen.

Om personen accepterar ditt förslag, bör du prata med en advokat för att skapa ett juridiskt dokument som förklarar era avsikter.

Föräldrarna måste ta valet av sitt barns gudföräldrar mycket seriöst. Det handlar inte bara om familjeförpliktelser och det handlar inte heller om att hedra en nära vän.

Vad är din roll som gudförälder?

Generellt sett bör föräldrarna kunna förvänta sig att en gudförälder ska åta sig följande ansvarsområden:

  • Att forma ett starkt band med barnet och vara närvarande under hela barnets uppväxt. Det är verkligen viktigt att ett barns gudförälder visar ett aktivt intresse för hennes dagliga liv, och inte bara visar upp sig på foton vid viktiga händelser.
  • Relationen bör ha djupt förtroende och tillit. De personer du väljer ska bli lika viktiga som er familj. Ditt barns gudföräldrar bör vara som en andra pappa eller mamma som han kan ha förtroende för, precis som för en vän. Detta ärliga förhållande kommer att bidra till att skapa ett starkt band.
  • En gudförälder bör fungera som guide i din sons eller dotters andliga utbildning. Det innebär att man ger en fast grund och är en god förebild. Ibland är de lärdomar och den vägledning som en gudförälder kan erbjuda, lättare att ta till sig än om de kommer från en förälder – särskilt under tonåren.
  • När det gäller katolska gudföräldrar går denna roll hand i hand med att hålla föräldrarna ansvariga för att upprätthålla tron och religionen.
Gudförälder håller fram spädbarn som blir döpt av präst

Hur man vet vem som är rätt person att ta på sig rollen som gudförälder

Mostrar och farbröder, syskon, far- och morföräldrar, kusiner… Dessa har alla förpliktelser som bildas naturligt på grund av blodsband. Men en gudförälder är utvald.

Att utse ditt barns gudföräldrar är något du måste göra medvetet, med tanke på det viktiga inflytande som detta beslut kommer att ha på ditt barns framtid.

De personer du väljer kan vara familjemedlemmar eller nära vänner. Se till att de verkligen vill ta sig an den här rollen och att de har möjlighet och förutsättningar att delta aktivt i ditt barns liv.

Olika familjer kan ha olika traditioner. Till exempel så tenderar vissa familjer att be nära familjemedlemmar att vara faddrar.

Du kan dock önska att be en nära barndomsvän att vara gudförälder för att hålla detta band levande.

Vissa familjer väljer gudföräldrar baserat på deras ekonomisk status eller ställning.

Familjetraditionen bör dock inte vara avgörande. En gudförälder bör vara någon som har ett sunt andligt liv som han eller hon kan dela med sig av till ditt barn.

Du bör välja någon som du är säker på att du kan lita på, och räkna med kan ge ditt barn en bra utbildning.

Faktorer som inverkar

Geografisk närhet

Fast det är sant att sociala medier för oss samman lättare nu, är det bättre om ditt barns gudföräldrar bor i närheten.

Det handlar om att kunna ge en faktisk kram när ditt gudbarn behöver det, göra utflykter tillsammans och tillbringa eftermiddagar tillsammans och bara prata om livet. Naturligtvis är detta beslut upp till föräldrarna.

Ålder

Äldre individer är bra rådgivare, utan tvekan. Men du kanske bör överväga hur underbart det skulle vara om detta förhållande kan hålla i många år framöver.

När det kommer till att fatta ett beslut, kanske du bör tänka på åldersskillnaden med.

Känslomässig närhet

Detta är en annan viktig faktor. De människor du väljer som gudföräldrar bör inte bara dela dina värderingar och principer. De bör också ha den rätta emotionella intelligensen för att visa sina känslor.

Man hissar upp pojke i luften

Föräldrarnas val av gudföräldrar

Föräldrarna måste ta valet av sitt barns gudföräldrar mycket seriöst. Det handlar inte bara om familjeförpliktelser och det handlar inte heller om att hedra en nära vän.

Gudföräldrar kan ha ett avgörande inflytande i ett barns liv – och ditt barn förtjänar det bästa.

De människor du väljer bör vara helt pålitliga och mer än villiga att acceptera detta stora ansvar.

Att be någon att vara ditt barns gudförälder är en av de största demonstrationerna av förtroende du någonsin kommer att ge.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.