Lär ditt barn att klippa med en sax

Lär ditt barn att klippa med en sax
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2019

Att lära ditt barn att klippa med en sax är enkelt om du använder följande tips.

Om det inte får till det till en början är det bara att vara tålmodig. Vägled det för att hindra det från att bli avskräckt.

Att lära barn att klippa med en sax kan vara en spännande process. Den bidrar till utvecklingen av deras finmotorik.

Det främsta målet för barnen är att utveckla rörelserna som tillåter dem att använda sina fingrar, händer och ögon i samspel.

Att klippa med en sax kan stärka handmusklerna. Det stimulerar också de färdigheter som krävs för att hantera andra verktyg i framtiden.

Genom att lära sig att använda en sax, kommer barnen också att vara förberedda på att använda till exempel pennor, knappar eller knivar.

Handlingen att klippa främjar öga-hand-koordinationen. Synen tillåter barnet att känna igen formen och vägleder handen för att göra de nödvändiga rörelserna.

Att klippa med en sax kräver också asymmetrisk och synkroniserad koordination med båda händerna. Barnet använder en hand till att hålla saxen och den andra till att hålla i pappret.

Som förälder måste du hjälpa ditt barn medan du förblir tålmodig. Ditt barn kommer att behöva tid för att lära sig hur man använder en sax ordentligt.

4 tips på hur du lär ditt barn att klippa med en sax

För att göra uppgiften lättare kommer här några tips som kan hjälpa barnet att snabbt förvärva denna nya förmåga.

Här kommer fyra tips på hur du lär ditt barn att klippa med en sax:

1. Välj en passande sax

Det är viktigt för barn att använda en sax som är anpassad för deras små händer. Vi bör använda en enkel sax som har plastblad och bara tillåter att de klipper i papper.

Saxen bör också ha rund tipp för att vara säker för barnen.

Om barnens händer inte är stora nog för att öppna och stänga saxen innebär detta att de fortfarande är för små för att lära sig hur man klipper.

Om barnet är vänsterhänt bör du skaffa en vänsterhänt sax för att underlätta processen.

Håll allt detta i åtanke när du letar efter en passande sax åt ditt barn.

Lär ditt barn att klippa med en sax

2. Att lära sig öppna och stänga saxen

Det första ditt barn behöver lära sig är hur man hanterar saxen och öppnar och stänger den med en hand.

I början är den här gesten riktigt komplicerad för barn. De kanske börjar använda saxen med båda händerna.

Du kan göra några övningar med ditt barn för att vänja det vid sin första sax genom att utföra öppnande och stängande rörelser.

En god start skulle vara att öva enbart med dess händer och sedan med saxen.

Handlingen att klippa främjar öga-hand-koordinationen. Att klippa kräver också asymmetrisk och synkroniserad koordination med båda händerna.

3. Utveckla precision

När ditt barn är bekvämt nog med saxen för att klara av de grundläggande rörelserna, kan du börja utveckla barnets precision med enkla aktiviteter.

Ett bra exempel på en enkel aktivitet är att sätta ett klistermärke i mitten av ett papper och få barnet att klippa emot det.

Du kan också rita en rak linje på ett papper och be ditt barn klippa längs linjen.

Du kan öka längden på linjen och svårighetsgraden allteftersom barnets kapacitet med saxen ökar.

Att använda dessa enkla övningar i början ökar barnets motivation att fortsätta inlärningsprocessen.

Övning för att lära sig klippa med sax

4. Utveckla kontroll

När ditt barn kan klippa längs raka linjer och har kontroll över saxen, är det redo att klippa åtskilliga andra former. Det kan börja rita fyrkanter, rektanglar och cirklar på papper och klippa ut dem.

Till en början kan det vara svårt att klippa cirklar eftersom det är svårt att ändra riktning.

Om barnet har svårt att klippa trianglar, kan du visa det hur man stannar till på hörnet och sedan vänder bladet i ny riktning så att det kan fortsätta klippa.

När ett barn väl lärt sig att hantera saxen kan det med lätthet följa konturerna av ett objekt och siluetterna av sina favoritkaraktärer.

Till sist är det viktigt att du låter barnet experimentera på egen hand medan du lär det att klippa med en sax.

Även om det klipper sig lite någon gång så bör du låta det förbättra dess motoriska förmåga genom att experimentera.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.