Rutiner för din bebis

Det är viktigt för din bebis utveckling att följa en rutin. Vanor och rutiner gör att den känner sig trygg samtidigt som det främjar utvecklingen av vissa färdigheter och bra känslomässig balans. Att vara mamma lär dig allt om hur du gör det.

När ska barn sluta sova på dagen?

Föräldrar frågar sig ofta när barnen ska sluta sova på dagen. Det är viktigt att komma ihåg att detta varierar från barn till barn. Det beror bland annat på deras ålder och deras dagliga aktivitet. Spädbarn tar i allmänhet mellan…