Rutiner för din bebis

Det är viktigt för din bebis utveckling att följa en rutin. Vanor och rutiner gör att den känner sig trygg samtidigt som det främjar utvecklingen av vissa färdigheter och bra känslomässig balans. Att vara mamma lär dig allt om hur du gör det.