Pappaledighet runt om i världen

Pappaledighet runt om i världen
María José Roldán

Skriven och verifierad av pedagogikpsykologen María José Roldán.

Senaste uppdateringen: 30 juni, 2019

Föräldraledighet är en rättighet som har funnits länge nu i många länder, men det är inte självklart att den innefattar någon pappaledighet. Här i Sverige ligger vi långt fram med att även erbjuda dig som pappa att vara hemma med ditt nyfödda barn.

Mammor är inte de enda som behöver ta lite tid att ge nödvändig vård till sina nyfödda. Fäder spelar också en nyckelroll i att ta hand om sina små – och deras partner – under de första dagarna av livet.

I samband med förlossningen har pappan möjlighet att vara hemma i 10 dagar med tillfällig föräldrapenning. Vid födseln tilldelas föräldrarna gemensamt 480 dagar med föräldrapenning. Dagarna är individuella, men kan överlåtas till varandra med undantag för 90 dagar som är öronmärkta för respektive förälder. Internationellt sett är den svenska föräldraförsäkringen generös, men hur ser det egentligen ut för nyblivna pappor i andra delar av världen?

Pappaledighet runt om i världen

I Buenos Aires, till exempel, tillkännagav guvernören en förlängning av tiden med betald ledighet för nya pappor. Detta är en klar förbättring från tidigare då pappor endast var garanterade 2 dagar betald pappaledighet. Nu har de hela 2 veckor. Dessutom kan de ta upp till 120 dagar med obetald faderskapsledighet.

Pappaledighet i Latinamerika

Argentina är inte det enda landet som gör det möjligt för pappor att ta sig tid att ta hand om och njuta av sina nyfödda barn. Till exempel erbjuder Mexiko upp till 25 dagar med pappaledighet, beroende på vilken sektor de bor i. En pappa i Venezuela och Ecuador har rätt att vara pappaledig upp till 14 dagar. Även Colombia tillåter 8 dagars ledighet.

Pappaledigheten i övriga Latinamerika faller dock under dessa siffror. Brasilien erbjuder arbetande fäder bara 5 dagars ledighet att vara med sina nyfödda. Ironiskt nog är Brasilien, liksom Kuba, de länder som erbjuder den längsta ledigheten till nya mammor i latinamerika – 120 dagar.

Chile erbjuder också 5 dagars pappaledighet. Medan Ecuador erbjuder vissa fäder upp till 14 dagar varierar antalet dagar från fall till fall. Vissa pappor i Ecuador har bara rätt till 5 dagar.

Övriga världen

  • Norge: Lagen tillåter 2 veckor, även om vissa arbetsgivare tillåter sina anställda att ta ytterligare 14 veckor.
  • Island: 90 dagar.
  • Finland: 54 dagar.
  • Slovenien: 90 dagar.
  • Italien: 91 dagar.
  • USA: 84 dagar – detsamma gäller för mammor.
  • Resten av Europa: Antalet varierar mellan 10 och 15 dagar i de flesta länder på den europeiska kontinenten. Vissa länder, som Spanien och Storbritannien, erbjuder 2 veckor, och tillåter även mammor att överföra några dagar till sin partner.
  • Europeiska länder där man inte kan vara pappaledig. Grekland, Tjeckien och Ukraina är länder som inte erbjuder faderskapsledighet till nyblivna fäder. I Irland finns det ingen lagstiftning för att vara pappaledig. Fadern kan dock dela 112 av moderns 182 lediga dagar.
man med örat mot gravid mage

Vilka är fördelarna med möjligheten att ta ut en längre pappaledighet?

Många fackföreningar har kämpat för att vinna erkännande för sina arbetares roller som fäder.

Det gynnar dock även kvinnor. De vinner inte bara på hemmaplan, utan också professionellt på arbetsmarknaden. Hur är det till nytta för kvinnor i arbetslivet, kanske du undrar? Om pappor har rätt att vara pappalediga på ett sätt som liknar mammornas minskar könsdiskrimineringen.

För närvarande drabbas kvinnor inte bara av diskriminering under anställningsprocessen. De får även ofta mindre lön, delvis för att de har potential att ta längre föräldraledighet. Som ett resultat föredrar arbetsgivare ofta att anställa män.

Det här är något som världen behöver ägna mer uppmärksamhet åt. Även om samhället har jämställt många orättvisor finns det många fler som vi behöver korrigera.

Till exempel påpekade en nyhetsrapport att endast 34 länder följer International Labour Organizations rekommendationer. ILO rekommenderar minst 14 veckors mammaledighet för kvinnor, där lönen är minst två tredjedelar av tidigare intäkter.

Vidare saknar den stora majoriteten av arbetare i världen (cirka 830 miljoner, varav 80% är bosatta i Afrika och Asien) tillräckligt skydd inför föräldraskap.

“För närvarande lider många kvinnor diskriminering under anställningsprocessen, dels med avseende på lön eftersom de har potential att ta längre föräldraledighet”

Betydelsen av pappans närvaro under de första månaderna av ett barns liv

Det är ett evigt slit att ha hand om nyfödda. Och för förstagångsföräldrar kan det vara ännu mer överväldigande. Mammor, som måste återhämta sig från att ha fött fram ett barn (antingen naturligt eller med hjälp av ett kejsarsnitt), behöver hjälp av sina partners.

Papporna spelar en grundläggande roll i de tidiga stadierna av ett barns liv: de tillhandahåller den tidiga föräldrakontakten som barn behöver för att knyta an, går ut för att köpa sista minuten saker, kan mata med flaska, ta hand om äldre syskon, ge barnet sitt första bad … Allt detta och så mycket mer.

pappa med baby på armen

Självklart är det inte bara mammor och spädbarn som drar nytta av pappaledighet. Att ha ledigt en tid efter ett barns födelse är bra för pappans hälsa med.

Postpartumdepression hos män blir allt vanligare. Det är bara en anledning till att pappor också behöver rätt till pappaledighet för att ta hand om sin partner, sitt barn och sig själva.

Hur man tar ut sin pappaledighet

Processen för att begära pappaledighet skiljer sig i enlighet med varje lands lagar och förordningar. Här i Sverige kan man enkelt anmäla att man vill ha ersättning på www.forsakringskassan.se. I de flesta fall måste du visa upp barnets födelsebevis för att kunna göra din förfrågan.

Oavsett så är det viktigt att du pratar med din arbetsgivare i förväg för att undvika missförstånd eller konflikter angående ledigheten.

Sist men inte minst, kom ihåg att medan de flesta länder tillåter pappaledighet är det inte alla som kan ta ut lön eller annan ersättning.

Ta dig tid att läsa på och titta på nationella och lokala lagar som gäller för dig. Ta reda på vilka policyer din arbetsgivare har som kan påverka dig.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.