Moderskap i olika kulturer runt om i världen

Även om moderskap verkar universellt är det något som ter sig mycket olika i kulturer runt om i världen. I den här artikeln tar vi upp några exempel.
Moderskap i olika kulturer runt om i världen
Natalia Cobos Serrano

Skriven och verifierad av socialpedagogen Natalia Cobos Serrano.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Även om det kan verka universellt varierar idéer om moderskap mycket, både runt om i världen och i din egen miljö. Vi går här igenom hur moderskap ser ut i olika kulturer.

Moderskap i olika kulturer: Social konstruktion

Ángeles Sánchez  är doktor i antropologi och menar att moderskap inte bara har att göra med reproduktion. I själva verket har moderskapet i varje kultur en sociokulturell konstruktion. Därför är det utöver en biologisk händelse även en psykosocial sådan.

moderskap: mor och barn

Det är lätt att se bevis på detta genom att se på hur moderskap ser ut i olika kulturer runt om i världen.

Kvinnors stöttar varandra i Kenya och Tanzania

I folkstammarna i södra Kenya och norra Tanzania finns det ett mycket starkt kvinnligt socialt stöd. Till exempel händer detta i stamgrupperna Maasajerna och Swahilier. Dessa kvinnor samlas runt nya mödrar under de första dagarna av moderskapet.

Från och med förlossningen omges nya mammor av kvinnor. Samtidigt tar männen ett steg tillbaka under de första veckorna. I Swahili-stammen sover föräldrarna på separata ställen i 40 dagar efter förlossningen.

Bland Maasajerna deltar alla kvinnorna i byn vid förlossningarna. Männen väntar hemma hos mammans mamma. Under de kommande två månaderna hjälper resten av Maasaj-kvinnorna de nya mammorna genom att ta över deras arbetsuppgifter och ta ansvar för dem.

Traditioner och sedvänjor i Kina och Japan

I Kina betyder de starka anknytningarna till traditioner att de idag praktiserar “Zuò yuè zi”, eller att man “sitter månaden”. Det innebär att under den första månaden efter födseln måste mamman och barnet stanna på sjukhuset eller hemma för att skydda den nyföddas hälsa.

En annan tradition fokuserar på mammans hygien, som måste vänta tills runt sex veckor efter förlossningen med att bada för att låta kroppen återhämta sig först. Under graviditeten måste kvinnorna undvika varma livsmedel, som ägg, och äter istället kall mat, som frukt.

moderskap: mor och barn

I Japan spelar män en något avlägsen roll under graviditeten. Faktum är att de inte går till läkarbesök eller på graviditetskurser. På vissa japanska sjukhus får män inte ens komma in under förlossningen.

Efter den första månaden firar japanerna en mycket viktig tradition: Miyamairi. Det handlar om att ta barnet till ett Shinto-tempel för första gången och genomföra en ceremoni för att fira barnets födelse. I det ber de om att barnet ska bli starkt och friskt.

Västerländskt moderskap på senare tid

Kvinnor i dagens Västeuropa skiljer sig mycket från de för bara några decennier sedan. Särskilt moderskapet har förändrats.

Nu, när moderskap inte är kopplat till äktenskap, försöker kvinnor som vill bli mammor först se till att de är professionellt och ekonomiskt stabila. Detta leder oundvikligen till att många kvinnor får barn vid en äldre ålder.

Som en följd av detta är det vanligt att familjer inte får lika många barn som förr. Det beror på att familjens mål har förändrats. De vill inte ha många barn utan snarare ge dem ett liv med mycket hög standard.

Moderskap i olika kulturer: Vilket är det bästa landet att vara mamma i?

2015 publicerade barnrättsorganisationen Rädda barnen sin 16:e årsrapport om State of the World’s Mothers. Den analyserade ojämlikheter i hälsa bland världens största städer. Dessutom bedömde det välbefinnandet för mödrar och barn i 179 länder.

Resultaten visade att Norge är det bästa landet att vara mamma, följt av Finland och Island. Sverige kom på 5:e plats efter Danmark. Längst ner på listan låg Somalia.

Forskarna baserade denna rapport på flera faktorer, såsom mödrarnas hälsa, samt risken för att mödrar dör som följd av graviditet eller förlossning. I Norge dör 1 av 12 160 kvinnor av dessa anledningar, medan motsvarande siffra i Somalia är 1 av 30.

“Vi måste göra mer för att se till att alla mammor och spädbarn har en god chans att överleva och få ett lyckligt och hälsosamt liv, oavsett var de bor.”

–Carolyn Miles–

moderskap: mor och barn tar selfie

Slutliga tankar om moderskap i olika kulturer

Utan tvekan varierar moderskap i olika kulturer runt om i världen. Du behöver dock inte jämföra andra kulturer för att observera skillnaderna. I din egen närmiljö förändras och utvecklas idén om moderskap ständigt.

Professor Cándida Alamillos förklarar att i dagens föränderliga värld kräver samhället olika familjemodeller. Dessutom har vi nu för tiden ändrat hur vi ser på könsroller.

Trots att alla familjer är olika ger mångfald i moderskap oss det hopp vi behöver för att göra alla livsstilar mer rättvisa och jämlika.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.