6 citat som lär barn om jämlikhet

Vi lever i en värld där sexism tyvärr fortfarande lever och frodas. Därför är det extremt viktigt för föräldrar att lära sina barn om jämlikhet från en tidig ålder.
6 citat som lär barn om jämlikhet
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 07 juli, 2019

Det är viktigt att utbilda barn om jämlikhet. I världen vi lever i finns det fortfarande många problem som ojämlikheter mellan könen, sexuella trakasserier, machokultur och våld riktat mot kvinnor och sexuella minoriteter.

Vi är alla medvetna om hur farlig machokulturen kan vara. Den skadar både kvinnor och män. Medan synsättet visserligen bekräftar kvinnor förödmjukar den också män genom att upprätthålla en våldsam förebild som felaktigt är förknippad med maskulinitet och manlighet.

Som mammor och pappor måste vi hjälpa till att bekämpa sexism. Ett av de bästa sätten att hjälpa oss att förvisa sexismen till historien är genom att lära våra barn om jämlikhet. För att utbilda våra barn om denna viktiga värdering måste vi själva föregå med ett gott exempel. Vi måste visa dem att vi kan förändra världen om vi arbetar tillsammans.

Även om män och kvinnor har fysiska skillnader har båda könen samma rättigheter. Kvinnor förtjänar att behandlas med värdighet och respekt. Vi förtjänar att ha sunda förhållanden som är fria från destruktivitet och misshandel.

6 citat för att lära barn om jämlikhet

Från tidernas början har tusentals konstnärer, forskare och filosofer uttryckt sina idéer i denna fråga. De anser att lära barn om jämlikhet och jämställdhet är det första steget mot att skapa ett mer civiliserat och rikt samhälle.

“De två könen är inte sämre än eller överlägsna varandra, de är helt enkelt olika och unika.”

Ovan nämnda citat kommer från en spansk läkare och forskare vid namn Gregorio Marañón. Som inflytelserik kritisk tänkare var han alltid medveten om att en människa, oavsett kön, inte var överlägsen eller sämre än någon annan. Skillnaderna mellan könen är bara fysiska, inte intellektuella eller emotionella.

Vi är alla lika, därför måste vi ha samma rättigheter. Detta är en av de viktigaste budskapen som vi behöver lära våra barn.

lära barn om jämlikhet: barn leker tillsammans

“En kvinna utan en man är som en fisk utan cykel.”

Detta citat var myntat av den feministiska författaren och journalisten Gloria Steinem. Även om hennes ironiska kommentarer ibland har fått henne att komma i blåsväder har hon aldrig upphört att vara en stridskämpe för kvinnors rättigheter. Denna humoristiska fras påpekar att en kvinna inte behöver en man vid sin sida för att vara lycklig.

Tanken att vi är kvinnor som måste räddas av prinsar är absurd och ologisk. Din dotter måste få veta att hon kan vara en oberoende kvinna som kan göra allt hon vill på egen hand. Om hon senare bestämmer sig för att leva med en partner eller inte är det för att hon vill, inte för att hon är så illa tvungen.

“Jämställdhet är som gravitation, det är en nödvändighet.”

Filmregissören Joss Whedon myntade detta citat. Vi vet alla att livet skulle vara omöjligt utan gravitation. Det skulle inte finnas någon stabilitet, vi skulle känna oss osäkra och vi skulle alltid behöva ett ankare för att hålla oss på plats.

Samma sak gäller för jämlikhet. Utan den känner sig hälften av befolkningen osäker och medberoende av den andra hälften som har specifika privilegier. Vi måste kämpa för att eliminera ojämlikhet var den än förekommer och se värdet av båda könen utan skillnader.

“Även om våra fysiska skillnader är uppenbara förtjänar båda könen samma rättigheter.”

“Den som vet lite om historien vet att framsteg skulle vara omöjliga utan kvinnor.”

Detta välformulerade citat kommer från filosofen Karl Marx. Han upprättade en doktrin där jämlikhet var viktig i alla aspekter, inklusive den feminina sfären. Hans revolutionerande idéer förändrade den uppfattning som världen hade om arbetarklassen i början av 1920-talet.

För honom skulle framsteg och modernitet vara omöjliga utan hjälp av arbetarklassens kvinnor. Kvinnor var oerhört drivande för den revolutionära saken. De kämpade för sina rättigheter som kvinnor och också för deras rättigheter som mödrar.

barn på brygga håller varandra om ryggen

“Inför Gud är vi alla lika kloka – och lika dumma.”

Den stora forskaren Albert Einstein yttrade denna kloka fras. Inför Gud är vi alla lika – oberoende av vilket kön vi har.

Därför är vi alla lika kloka och lika dumma. Själen förstår inte könsroller och Gud bryr sig inte om vad andra tycker om oss.

“Jämställdhet är ett viktigt behov för den mänskliga själen. Samma mängd respekt och uppmärksamhet bör ges till varje människa. “

Inget människa är värd mer än någon annan. Varken kön, ras eller ekonomiska tillgångar definierar vad en person är värd. Etik, respekt och kärlek måste vara basen för vår moderna mänskliga civilisation.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Itxaso, M. E. (2009). Educar en la corresponsabilidad entre mujeres y hombres: la igualdad necesaria. Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, (20), 6. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2995586
  • Llorente, S. 26 frases que educan a los niños en igualdad, tolerancia y respeto. Recuperado 19 de diciembre de 2021, de Guiainfantil.com website: https://www.guiainfantil.com/educacion/valores/26-frases-que-educan-a-los-ninos-en-igualdad-tolerancia-y-respeto/
  • López, M. B., Arán Filippetti, V., & Richaud, M. C. (2014). Empatía: desde la percepción automática hasta los procesos controlados. Avances en psicología latinoamericana, 32(1), 37-51.
  • Rebollo, M. Á. (2006). Género e interculturalidad: educar para la igualdad. Editorial La Muralla.
  • Salguero, M. J. C. (2011). Educar en igualdad. Pedagogía Magna, (10), 64-70.
  • Woolf V. Una habitación propia. Greenbooks Editore; 2016.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.