Vad ska jag göra om mitt barn vill träffa sin pappa?

Har ditt barn sagt till dig att det vill träffa sin pappa, och du vet inte hur du bör agera? Det är vanligtvis bäst att inte neka.
Vad ska jag göra om mitt barn vill träffa sin pappa?
Mara Amor López

Skriven och verifierad av psykologen Mara Amor López.

Senaste uppdateringen: 30 september, 2022

Det finns familjer där pappan av en eller annan anledning är frånvarande och inte tar hand om barnen. Denna situation kan bli komplicerad för barnen att hantera och bearbeta, men trots det vill de ofta lära känna sin förälder. De vet inte vad som hände, men det vet mamman. Det kan vara ett bortstötande, ett övergivande, en motvilja att ta sitt ansvar, eller andra skäl som är svåra att förklara. Så, vad händer om de vill träffa sin pappa?

Inför denna situation är det naturligt att känna sig desorienterad och inte veta vad man ska göra. Därför vill vi i den här artikeln försöka informera dig om hur du förklarar för dina barn vem deras pappa är, och varför han inte kan eller får ta hand om dem, eller varför han övergav dem. I vilket fall som helst har barn rätt att veta vilka deras föräldrar är, och om de begär det ska de inte nekas denna information.

Om ditt barn vill träffa sin pappa, vad ska du göra?

Det är viktigt att om ett barn ber om att få träffa sin pappa, så nekar du dem inte denna rätt, även om han inte är aktiv i sin roll. Ett barn har rätt att få lära känna sin biologiska förälder, och på så sätt undvika förvirring och osäkerhet. Barn behöver känna till sin historia och förstå sina rötter. Det du måste ta hänsyn till är hur du ger dem denna information, och det beror på barnets ålder och dess förståelse. Ju äldre barnet är, desto mer kommer det att kunna förstå situationen och varför.

Att förklara för barnet vem dess riktiga far är, det är nödvändigt för att undvika förvirring, särskilt om mamman har en annan partner. På så sätt kommer du att hindra dem från att växa upp med fel uppfattning om sitt förflutna och de osäkerheter som detta orsakar. Så, hur ska du agera?

En mamma tittar på sin dotter som gråter.
Att prata på ett nedsättande sätt om ditt barns biologiska far kan skapa förbittring och orsaka skada för ditt barn.

Hur ska man berätta för ett barn vem dess pappa är?

Som vi redan har sagt måste du anpassa informationen efter barnet och dess ålder, och det är bäst att göra det med stor lyhördhet. Vi måste prata med dem på ett tydligt sätt och undvika detaljer som inte är lätta att förstå. Å andra sidan är det ingen bra idé att på ett nedsättande sätt tala om ditt barns biologiska pappa, eftersom det bara får barnet att skapa en negativ bild av honom, vilket inte gör det någon nytta.

Det är inte bra att växa upp med förbittring, och därför är det bättre att förklara för barnet vem dess pappa verkligen är, och låta det bestämma om det vill träffa honom eller inte. Det är bäst att undvika att påverka små på ett negativt sätt.

Hur förklarar du för ditt barn att dess pappa övergav dig?

Här tar vi en titt på vilka sätt du kan prata med dina barn om vem deras pappa är, och varför han är frånvarande:

  • Anpassa ditt språk till barnets ålder. Vi måste förklara saker för barnet med stor lyhördhet och välja de ord vi ska säga för att inte få dem att känna sig dåliga eller skyldiga.
  • Ljug inte för dina barn om deras pappa. Detta kan framkalla osäkerhet hos barnet. Vi måste göra det klart för dem att det faktum att han lämnade inte har något med dem att göra. På så sätt kommer du att hindra dem från att tro att de är ansvariga för övergivandet.
  • Berätta sanningen, men utan att gå in på exakta detaljer om orsakerna till övergivandet. Om barnet är litet kanske det inte förstår orsakerna och kan få en dålig bild av sin pappa. Du kan berätta för dem att deras pappa gick för att han inte mådde bra eller att han inte var beredd att möta situationen.
  • Tala inte illa om deras far. Oavsett hur mycket han har skadat dig så är det bättre att inte göra det eftersom det enda du kommer att uppnå med det är att såra och skada ditt barn.
  • När barnen växer upp och kan förstå de exakta orsakerna till faderns övergivande, då kan du förklara orsakerna mer i detalj.
  • Glöm inte att berätta för barnet att du inte har några problem med att de vill lära känna sin pappa. Men trots att han är borta finns det många människor runt dem som älskar dem och som alltid kommer att finnas där för dem och stötta dem.
En mamma som tröstar sin tonårsdotter.
Vi bör inte undanhålla information från barn. Det är bäst att låta dem bestämma om de ska relatera till sin far eller inte och på vilket sätt.

Om vad du ska göra om ditt barn vill träffa sin pappa kan vi säga…

I den här artikeln har vi lyft fram att barn har rätt att lära känna sin pappa. Oavsett hur mycket förbittring eller förakt man känner mot honom, bör hans existens inte förnekas. Han kan vara en dålig far eller oansvarig, men han är den biologiska föräldern och är som sådan en del av deras livshistoria. Som mamma måste du acceptera att ditt barn har en pappa. Hur mycket det än smärtar dig och hur mycket som du kanske inte vill att ditt barn ska veta om hans existens, om ditt barn vill veta sitt ursprung, då bör du inte neka.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Aranda Ponce, M. D. L. A. (2021).El abandono del padre biológico y los daños causados en la primera infancia y en la madre, en los procesos de filiación del juzgado de paz letrado de familia de Huánuco, período 2018.
  • Cadavid, H. B. (2008). Cuando papá no está: la ausencia del padre como un factor generador de violencia. Psicoanálisis: Revista de la Asociación Psicoanalítica Colombiana, 20(1), 61-80.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.