Moderskapet som en underbar gåva

Moderskapet som en underbar gåva
Elena Sanz Martín

Granskad och godkänd av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Bara de av oss som är mödrar kan till fullo förstå vilken underbar gåva moderskapet är. En kvinna blir till fullo förverkligad när hon har barn.

Detta har ingenting att göra med kvinnors professionella strävanden eller de revolutionerande framstegen vad det gäller jämställdhet. Inte för att det inte är viktigt. Det är tvärtom jätteviktigt, och alla kvinnor borde slåss för sina och andra kvinnors rätt till lika behandling inom alla livets områden.

Men självförverkligandet som en kvinna uppnår när hon upplever den underbara gåvan av moderskapet kan inte jämföras med något annat. Det finns ingenting som går upp mot känslan att ge liv åt en ny själ.

Detta är naturens mest kraftfulla företag, den oemotsägliga höjdpunkten i en kvinnas liv. Kvinnor har fått möjligheten att göra detta möjligt, av att få vara vittnen till och protagonister till miraklet som växer inom dem.

Inom varje kvinna som är på väg att bli mor, finns en befruktad cell som innehåller alla livets mysterier och som utvecklas under de närmste nio månaderna. Dessa 270 dagar är en milstolpe för varje par som har blivit gravida.

När kvinnan bär ett barn inom sig, känner hon sin egen kropp förändras, utvecklas och sticka av smärta. Hon får plötsliga glädjekänslor vid tecken på liv. Från den modern kommer ett barn som är intelligent och vackert, med medvetenheten om och förmågan till att skapa och förändra världen.

Och personen som födde det barnet vet det bäst av alla, för barnet har redan förändrat henne.

Moderskap som gåva

Den underbara gåvan av moderskapet

Det bästa sättet för en kvinna att närma sig en upplevelse så stark som denna är med tacksamhet. Var tacksam för gåvan du fått. Detta kommer att väcka den unika känslan av moderskärlek inom dig. Kärleken en mor känner för sitt barn, som får henne kapabel till att ta sig an hela världen om så behövs.

Att föda barn ger kvinnor sant förverkligande. Detta kan verka som nonsens om du inte har gått igenom det själv, men moderskapet är det som får kvinnor att mogna helt och fullt.

Mödrar har upplevt den största upplevelsen som finns. En chans att ge liv, erfarenheten av att göra det är vad som får en mor att växa och förbereda sig på att beskydda bebisen som snart ska födas.

Förändringarna som kommer med en gåva som moderskapet hjälper kvinnor att förbereda sig. De får erfara sann självuppoffring och kamp, uttröttning, ansträngning och lycka. Det är en process som paradoxalt nog också för med sig frid och optimism.

Teckning av moderskap

Moderskap leder till tillväxt

Att uppleva moderskapet får varje kvinna att bli medveten om en ny förnimmelse. Den flödar konstant från dig. Kärleken hos en mor som är tacksam för sin gåva känner inga gränser.

Den underbara gåvan av moderskapet låter dig observera och uppskatta skönheten i livet, uttryckt klarare än någonsin i ditt barns tillväxt. Dag för dag är detta lågan som ger dig hopp inför framtiden.

Det finns inget leende mer genuint än det i ansiktet på en mor som får se sitt barn. Hon har aldrig känt sådan lycka som nu när hon har det barnet. Den lilla personen påminner henne om varje fiber i henne själv, att moderskapet är en underbar gåva.

Från dagen som en kvinna vet att hon ska bli mor, påbörjar hon en resa. Destinationen är inte enbart födseln: det är djupare än så. Framförallt, att vara mor innebär att ta hand om barnet, vars framtid beror på föräldrarna.

Detta är hur varje kvinna inser att den underbara gåvan av moderskapet har kommit till henne med stort ansvar. Det kommer med hårt arbete och uppoffring. Men det utförs med glädje tack vare den oändliga och villkorslösa kärlek som bara en mor kan ge.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.