Krossa stereotypen: Pojkar är också omtänksamma

Krossa stereotypen: Pojkar är också omtänksamma
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 19 augusti, 2018

Det är inte bara flickor som är omtänksamma. Pojkar är också omtänksamma! För att kunna uppfostra emotionellt intelligenta söner måste vi krossa stereotypen. Vi måste uppfostra dem på ett sätt som får dem att förstå att kärlek och omtanke är något positivt.

Samhället försöker än idag förmedla en bild av att pojkar hela tiden måste vara starka och modiga. Flickor uppfostras å andra sidan till att vara känsliga och söta. Det skapar en sorts påtvingad bild som styr hur man relaterar till sin omgivning.

Gårdagens pojkar är nu män som har det svårt att prata om sina känslor. Det är svårt för dem att öppna upp om sina känslor när de behöver, och de har även problem med att vara empatiska och sätta sig in i andras situation.

Trots ovanstående finns det något vi måste vara på det klara med redan från början: pojkar är också omtänksamma. Pojkar och män saknar inte förmågan att fördjupa sig emotionellt, utan de har sitt eget kärleksspråk och de kan också visa omtanke.

Vi måste uppmana dem att visa och utveckla dessa förmågor redan när de är små för att kunna ge dem ett bättre emotionellt liv.

Det är viktigt att vi lär våra pojkar att inte vara rädda för att visa sina känslor. Vi måste visa dem hur de kan skapa hälsosamma relationer redan nu, och även i framtiden. Varje barn förtjänar att bli uppfostrat på ett sätt som främjar den emotionella intelligensen.

Testosteron i den manliga hjärnan och spegelneuroner

Blommor i hjärna.

Det manliga fostret börjar redan tidigt uppleva en ökning i testosteron när det befinner sig i livmodern. Nivån sjunker drastiskt efter att barnet föds och håller sig låg fram tills puberteten. Neurologer har visat att det avgör hur vissa delar av hjärnan är kopplade till varandra.

Det gör att pojkar hanterar information på ett annat sätt. Det förklarar även varför pojkar ibland är mer impulsiva än flickor, och varför de är mer tävlingsinriktade. Den kvinnliga hjärnan innehåller förstås också testosteron, men i mindre mängder.

Innebär det att testosteron gör pojkar mer aggressiva och mindre omtänksamma?

Det är en klassisk uppfattning. Vi har fått lära oss att pojkar av naturen är mer aggressiva och starkare än flickor. Men det är inte sant. Aggression och omtanke har inget att göra med genetik – eller åtminstone inte så mycket som vi tror. Aggression och omtanke avgörs av de förebilder personen har haft under uppväxten.

  • Pojkar måste uppfostras med samma känslighet och omtänksamhet som flickor.
  • Pojkar föds aldrig till att bli aggressiva. Om en pojke är aggressiv beror det på vilka förebilder pojken har haft. Vissa pojkar pressas till att visa hur manliga de är, vilket är både skadligt och ett olämpligt sätt att uppfostra barn på.

Män har också spegelneuroner & pojkar är också omtänksamma

Far och son vid träd.

Spegelneuroner har en viktig funktion när det kommer till kognitiva förmågor. De hjälper oss att knyta band med andra, sätta oss in i deras situation, imitera dem och förstå dem.

  • Den traditionella uppfattningen är att bara kvinnor har dessa neuroner. Uppfattningen baseras på faktumet att kvinnor har en större förmåga att förstå och vara omtänksamma, och att de även är bättre på att etablera bra relationer och förstå andras perspektiv.
  • Män har också spegelneuroner. Faktum är att pojkar också kan hantera känslor. De knyter exempelvis ett nära emotionellt band med mamman när hon ler, och samma sak händer när de får hjälp av pappan.

Pojkar kan visa lika mycket empati som flickor, men om pojkarna redan då de är små blir tillsagda att inte visa känslor finns det en stor risk för att de inte kommer att kunna utvecklas emotionellt. Det är inte rätt sätt att uppfostra en son.

Vikten av att uppfostra emotionellt intelligenta pojkar

Mor som pussar son.

Din son kan också ge kramar. Han oroar sig för sin mamma och blir rädd om han ser att du gråter. Han skrattar när pappa är glad och försöker komma nära honom för att tas om hand och leka.

Det är inget fel med det, utan det är snarare fantastiskt att se hur de små visar sina känslor på ett positivt sätt. Det värmer hjärtat att kunna se pojkar knyta emotionella band med andra på ett autentiskt sätt.

Tänk därför på hur viktigt det är att uppfostra emotionellt intelligenta söner, för pojkar är också omtänksamma. Följ inte den klassiska uppfattningen att “pojkar inte gråter”, och pressa dem inte till att trycka ner sina känslor. Om du gör det kommer de att växa upp till att bli olyckliga män.

Pojkar är också omtänksamma. Uppfostra dem med kärlek och låt både dina söner och döttrar visa känslor och omtanke.

Bilder: Pascal Campion


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.