Babyboomers och vad de kan lära oss

Babyboomers och vad de kan lära oss
María Alejandra Castro Arbeláez

Skriven och verifierad av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Senaste uppdateringen: 17 mars, 2020

Varje generation verkar ha ett namn som kopplas till det år eller det årtionde då de föddes. De har alla specifika egenskaper som har skiljt olika generationer åt genom historien. Generationen vi kommer att prata om idag är inget undantag: babyboomers.

Babyboomers-generationen föddes mellan 1945 och 1964. Dessa är idag mellan 54 och 73 år gamla. Deras livsstilar är ganska distinkta och unika, även om de ibland kanske verkar lite föråldrade. Många av dem är nu far- och morföräldrar.

Farföräldrar med barnbarn.

Babyboomers och deras historia

För att förstå hur babyboomers tänker och agerar behöver vi veta lite om deras historia. Vi behöver först veta var namnet kom ifrån och hur deras generation kom till. Vi måste även ha i bakhuvudet de sociala rörelser som förekom under deras tid för att vi ska kunna förstå deras traditioner.

Namnet kommer från själva historien. Åren 1945 till 1964 var direkt efter andra världskriget. Vi vet att det var extremt svåra år eftersom dödstalen under kriget var väldigt höga.

Termen babyboomers myntades eftersom soldaterna, speciellt amerikaner, kanadensare och australiensare, återvände från kriget utan att ha sett sina partners på många år. Lyckan över att ha återförenats med sina älskade ledde till generationen med babyboomers. Det var en världsomspännande rörelse, men speciellt länderna vi nämnde ovan hade de högsta födelsetalen i världen på den tiden.

Födelsetal

Födelsetalen under dessa år var väldigt höga. Efter så många tragedier och förluster under kriget hade de överlevande ansvaret att föröka sig för framtiden. Det faktum att det hände världen över gjorde att man ansåg det vara en “boom”, med andra ord ett globalt fenomen.

Kyss efter andra världskriget.

Det förekom också väldigt viktiga sociala och kulturella händelser under dessa år, och det påverkade hur de uppfostrade sina barn, med andra ord oss och våra föräldrar!

Några av de största händelserna under denna tid var:

  • Morden på Martin Luther King Jr. och John F. Kennedy
  • Människan landade på månen för första gången
  • Frihetsrörelser
  • Början på det kalla kriget

Från alla medborgarrättsrörelser under denna tid myntades ordet hippie. Hippies var fredliga och mot krig och andra former av våld.

Det ledde även till andra kulturella rörelser, speciellt inom musikvärlden. Grupper som The Beatles uppkom, och de blev en tydlig referenspunkt för denna generation.

Vad som är typiskt för babyboomers

  • Babyboomers är ofta toleranta och liberala tack vare att de levde under en tid med många sociala rörelser.
  • De är ofta professionella. Under perioden efter kriget studerade många hårt på universitet och tack vare dem började vi se början på kapitalismen. De är ofta välbärgade och kan ta hand om både sina barn och sina barnbarn.
  • De har alltid historier att berätta. De har genomlevt några av de svåraste tiderna i historien och de älskar att berätta om sina anekdoter för sina barn.
  • De har ofta en väldigt speciell musiksmak, som exempelvis klassisk musik och romantiska ballader.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.