Hur länge kan barn fokusera, beroende på ålder?

Tidsperioden som barn kan fokusera ökar successivt. Man måste ha tålamod och vara medveten om deras ålder och mognadsgrad.
Hur länge kan barn fokusera, beroende på ålder?
Elena Sanz Martín

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 24 november, 2022

Hur länge ett barn kan fokusera är en fråga som är av intresse för många föräldrar. När de ser att deras barn lätt blir distraherade kan de bli oroliga och undra om det föreligger någon form av uppmärksamhetsbrist. Sanningen är att detta är en komplex förmåga som utvecklas successivt. Ibland kräver vi mer av våra barn än vad de kan ge. Av denna anledning är det användbart att veta hur länge barn kan behålla sin koncentration beroende på deras ålder.

Denna oro är legitim om vi tar hänsyn till att det pratas mer och mer om ADHD. Men ett barn som blir distraherad när det läser, som byter aktiviteter eller lekar ofta, eller som sparkar med benen eller går upp och rör på sig medan det gör läxor har inte nödvändigtvis någon störning eller sjukdomstillstånd. ADHD är idag ofta överdiagnosticerat även av professionella. Innan vi sätter etikett på ett barn bör vi därför kontrollera om deras uppmärksamhet överensstämmer med vad som förväntas för deras åldersgrupp.

Hur länge kan barn fokusera?

Uppmärksamhet och koncentration är två viktiga funktioner under barndomen, eftersom inlärningen beror på dem. Barn får gradvis mer kontroll över sina uppmärksamhetsresurser och kan fokusera längre. Detta beror dock på deras utveckling och hjärnmognad. Det är inte en process som kan tvingas fram.

Om du vill veta hur länge barn normalt kan koncentrera sig följer här är en uppskattning efter ålder:

Det första levnadsåret

Under det första levnadsåret är en bebis uppmärksamhet flyktig och ombytlig. Spädbarnet kan fokusera på ansiktet eller rösten hos sina vårdgivare, men blir snabbt distraherat av stimulans från miljön. Dess uppmärksamhetsförmåga överstiger inte 4 till 5 minuter.

En bebis som tittar på en skallra.
Spädbarns uppmärksamhet varar bara 4 till 5 minuter. De tenderar att fokusera på sina föräldrars röster eller miljöstimulans.

1 till 2 års ålder

Vid den här tiden tenderar barn att fokusera sin uppmärksamhet på vad de är nyfikna på, eller det som lyckas fånga deras uppmärksamhet. De kan fortfarande inte avsiktligt hålla fokus och koncentrationen bibehålls inte i mer än 6 eller 8 minuter.

Från 2 till 3 års ålder

Från och med detta skede utvecklas frivillig uppmärksamhet och barnet kan redan kontrollera var de lägger sitt uppmärksamhetsfokus. Koncentrationsförmågan ökar också, men den är fortfarande begränsad och är cirka 10 till 15 minuter.

Från 3 till 4 års ålder

Uppmärksamhetskontrollen ökar. I den här åldern kommer ditt barn redan flytta sin uppmärksamhet efter behag och kan hålla fokus i cirka 15 till 20 minuter. Detta gäller särskilt om stimulansen eller uppgiften faller i smaken. Det är dock lätt för dem att tröttna och vilja byta till en ny aktivitet om den nuvarande inte tilltalar dem.

4 till 5 års ålder

I den här åldern kan ett barn normalt koncentrera sig i upp till 25 minuter (även om det vanligtvis är mindre). De börjar också använda delad uppmärksamhet, så de uppmärksammar flera saker samtidigt som de koncentrerar sig på en uppgift. De kan till exempel lyssna på dig och svara på dina frågor medan de leker med trolldeg.

Från 6 till 9 år

I skolåldern ökar barns koncentrationsförmåga avsevärt. Ett barn i denna ålder kan behålla sin uppmärksamhet på en uppgift i perioder på 30 till 45 minuter. Dessutom kan de medvetet delta i en uppgift eller aktivitet, även om de inte gillar den. Detta är två mycket viktiga framsteg inom akademiskt lärande.

Men det är fortfarande möjligt för barn att bli distraherade efter mycket kortare perioder om de är uttråkade. När detta händer kanske de vill byta aktiviteter eller behöver korta pauser emellan.

Flitiga barn i en skolklassmiljö.
Vid 10 års ålder och äldre kan barn koncentrera sig under längre perioder. De kan till och med fokusera på nytt efter att ha blivit distraherade.

10 år och äldre

Från denna ålder och framåt kan barn och unga vuxna koncentrera sig under längre och längre tidsperioder, från 50 minuter till över en timme. Trots distraktioner kan de fokusera igen och fortsätta med uppgiften. Precis som med vuxna beror detta på aktiviteten. Även i detta skede är mentala pauser nödvändiga.

Hur man hjälper barn att fokusera

Som du kan se ökar barns förmåga att behålla fokus på en uppgift gradvis allteftersom de blir äldre. Detta är relaterat till mognaden av prefrontala cortex, som är ett område i hjärnan som inte utvecklas färdigt förrän efter tonåren. Av denna anledning är det viktigt att visa tålamod och vara medveten om barnets evolutionära skede för att inte kräva mer av dem än vad de kan uppnå.

I vilket fall som helst finns det ett antal sätt genom vilka vi kan öka barnens uppmärksamhets- och koncentrationsförmåga. Här följer några exempel:

  • Uppmuntra motivation: Attraktiva och trevliga aktiviteter väcker nyfikenhet och ökar koncentrationen hos de små. Därför är det en bra idé att försöka närma sig uppgifter på ett originellt sätt som motiverar dem att engagera sig.
  • Ta hänsyn till dygnsrytmer och behovstillstånd: Det finns vissa tider på dygnet då ett barn kan koncentrera sig bättre än andra. Om de är sömniga, hungriga, trötta eller irriterade kommer deras koncentration inte att vara den bästa och detta kommer inte att vara den perfekta tiden att försöka få dem att hålla fokus
  • Var uppmärksam på miljön: Om du vill att ditt barn ska hålla fokus är det viktigt att miljön är fri från distraktioner och irrelevant stimuli. Att till exempel ha tv:n på i bakgrunden eller att resten av syskonen leker i samma rum kan vara stora distraktioner. Ett rörigt, smutsigt eller dåligt upplyst utrymme kan få samma effekt.
  • Ordna tider: Målet är att motivera barn att slutföra uppgiften de har åtagit sig, men de kan mycket väl behöva ta pauser. Dessa kan schemaläggas enligt ovanstående information om koncentrationstid efter ålder. Efter att ha vilat några minuter kan de återuppta sin uppgift.

Slutligen kan vi inte förbise effekten som skärmar och teknik har på barn. Mobila enheter, appar och sociala nätverk påverkar deras koncentrationsförmåga, det är viktigt att begränsa användningen. Vissa aktiviteter som andningsteknik, lägga pussel eller kopiera ritningar stimulerar denna funktion, vilket gör dem till ett utmärkt underhållningsalternativ.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Azócar, M.B; Campos, A.; Chacón, C.; Doggenweiler, S.; Pequeño, M. P. ; Rosas, D.; Vilela, A. y Weason, F. (2013). Proyecto de activación de la atención y concentración, mediante estrategias complementarias, como herramientas para el acceso al aprendizaje, para niños y niñas en su primera etapa de enseñanza básica. Universidad Andrés Bello. Facultad de Humanidades y Educación. Escuela de Psicopedagogía. Santiago de Chile.
  • García Peñas, J. J., & Domínguez Carral, J. (2014). ¿Existe un sobrediagnóstico del trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH)?.
  • Triskier, F. J. (2006). Algunas especulaciones respecto a las modificaciones neurobiológicas durante la adolescencia. VERTEX, Revista Argentina de Psiquiatría, 17(70), 424.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.