Vad du bör veta om celiaki hos barn

Det är viktigt att känna hur celiaki drabbar barn, eftersom denna sjukdom faktiskt kan uppstå under de tidiga stadierna av livet.
Vad du bör veta om celiaki hos barn
Saúl Sánchez Arias

Skriven och verifierad av nutritionisten Saúl Sánchez Arias.

Senaste uppdateringen: 23 november, 2022

Celiaki är en av de vanligaste matsmältnings- och tarmsjukdomarna som dessutom utvecklas under de första stadierna av livet och påverkar den mat som små barn kan äta. Under dessa omständigheter måste en serie kostförändringar utföras för att säkra tarmens funktion, annars kan allvarliga konsekvenser uppstå. Fortsätt läsa för att lära dig allt du behöver veta om celiaki hos barn.

Det är viktigt att ha i åtanke att med rätt anpassad kost är det möjligt att leva med celiaki utan allvarliga problem. Det är dock viktigt att få bort alla spår av glutenprotein från barnets kost. Från och med nu kommer det att vara optimalt att förbereda en balanserad meny som är så varierad som möjligt för att undvika näringsbrist.

Symptom på celiaki

När celiaki drabbar spädbarn eller barn så uppvisar dessa ett antal karakteristiska symtom. Dessa inkluderar diarré, buksmärtor, ångest, brist på energi och till och med depression, och dessa är alla relaterade till glutenkonsumtion. Viktminskning är också ofta ett tydligt tecken.

Om ett barn uppvisar några av dessa symtom ofta och utan uppenbar orsak är det bästa man kan göra att konsultera en specialist. Specialisten kommer att utföra en serie diagnostiska tester för att bekräfta förekomsten av celiaki. Därefter måste lämpliga åtgärder vidtas.

Det bör också noteras att i mer allvarliga fall kan andra tecken förekomma:

  • Anemi
  • Svullnad
  • Muskelkramp
  • Osteoporos
  • Smärtsamma hudutslag
Ett barn som vägrar en tallrik bröd.
Barn som har celiaki bör undvika att konsumera gluten i alla dess former för att undvika symtom och inte skada matsmältningssystemet.

Vad ska man göra när celiaki diagnosticeras hos ett barn?

När diagnosen celiaki har bekräftats är det viktigt att vidta en rad åtgärder angående barnets kost för att undvika symtom och skador på matsmältningssystemet. Det visar forskning publicerad i tidskriften Nature Reviews. Det är viktigt att undvika konsumtion av gluten i alla dess former. Även avenin (i havre) kan orsaka obehag.

Till skillnad från andra matsmältningsproblem, som glutenkänslighet utan celiaki, är patienter med celiaki överkänsliga mot gluten. Detta innebär att alla spår av detta protein i maten kommer att utlösa symtom och skapa en hälsorisk. Av denna anledning kommer en rad mekanismer relaterade till livsmedelshygien behöva införas.

På samma sätt är det viktigt att uppmärksamma näringsdeklarationen. Många av livsmedlen på marknaden anger närvaro eller frånvaro av gluten. Produkter som är fria från gluten och möjlig korskontaminering bör alltid väljas, särskilt när det gäller flingor eller barnmatsberedningar.

Celiaki och andra komplexa tarmsjukdomar

För närvarande är det okänt om celiaki faktiskt kan öka risken för att utveckla andra komplexa tarmsjukdomar, även om kosten är korrekt modifierad. Av denna anledning är det viktigt att vidta vissa försiktighetsåtgärder i detta avseende för att säkerställa homeostas på inflammatorisk nivå och undvika ytterligare problem.

I detta avseende är en av de bästa rekommendationerna införandet av fermenterade livsmedel med probiotika i barnets kost redan i ett tidigt skede. Sådana produkter har visat sig hjälpa till att förbättra hälsan hos tarmfloran och förhindra inflammatoriska och oxidativa mekanismer som kan orsaka skada. Yoghurt är ett utmärkt val. Du kan till och med överväga att komplettera med probiotika, efter samråd med en specialist.

En bebis som äter yoghurt.
Yoghurtkonsumtion är ett bra alternativ för spädbarn och barn som lider av celiaki, eftersom det är naturligt glutenfritt.

Det är viktigt att vara medveten om matsmältningssymptom hos barn

Som du kan se är celiaki hos barn en sjukdom som återspeglas i symtom som härrör från intag av gluten, vilket är det protein som orsakar reaktionen. Det är viktigt att identifiera sjukdomen så snart som möjligt för att undvika skador på tarmhälsan, vilket kan påverka processerna för matsmältning och absorption av näringsämnen negativt.

Slutligen, tänk på att en glutenfri meny är möjlig och inte alltför komplicerad. Du måste vara extremt uppmärksam på näringsetiketter och implementera en rad hygieniska metoder för att undvika korskontaminering som kan ge biverkningar. En hälsosam livsstil är möjlig med en bra kosthållning.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Lindfors, K., Ciacci, C., Kurppa, K., Lundin, K., Makharia, G. K., Mearin, M. L., Murray, J. A., Verdu, E. F., & Kaukinen, K. (2019). Coeliac disease. Nature reviews. Disease primers5(1), 3. https://doi.org/10.1038/s41572-018-0054-z
  • Wieërs, G., Belkhir, L., Enaud, R., Leclercq, S., Philippart de Foy, J. M., Dequenne, I., de Timary, P., & Cani, P. D. (2020). How Probiotics Affect the Microbiota. Frontiers in cellular and infection microbiology9, 454. https://doi.org/10.3389/fcimb.2019.00454

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.