Hur tar jag bort gegg i ögonen på mitt barn?

Vi kan alla ha gegg i ögonen när vi vaknar på morgonen, men om det produceras för mycket hos ditt barn rekommenderar man att du som förälder tar bort det på rätt sätt.
Hur tar jag bort gegg i ögonen på mitt barn?

Senaste uppdateringen: 06 maj, 2020

Det är inte ovanligt att spädbarn har lite “grus” i ögonen när de vaknar, då sekret från tårkörtlarna kan byggas upp när man håller ögonen stängda en längre tid.

Det har inte något specifikt namn; vissa kallar det för fårgråt, andra för ögongrus. Det är en slags torkad tårvätska och det är viktigt att du vet hur du tar bort detta ögongegg på ditt barn på rätt sätt. Det förhindrar många komplikationer och upprätthåller ditt barns hygien.

Det finns även andra anledningar till att spädbarn kan få gegg i ögonen som inte är lika harmlösa.

Vad menar vi med gegg i ögonen?

Det vi pratar om är ett tunt sekret som ofta förekommer vid ögonlocken och tårkörtlarna efter att man vaknar på morgonen. Ibland kan det finnas mer än vanligt och detta kan hindra barn från att öppna ögonen ordentligt. Det är vanligtvis gulaktigt eller vitfärgat.

Orsaker till gegg i ögonen

Det kan uppstå av många anledningar. Dessa är några av de vanligaste:

 • När man inte blinkar uppstår en ansamling av tårar som inte kommer ut genom dräneringshålet.
 • Spädbarn håller ögonen stängda under långa perioder. Därför avdunstar inte den tillräckliga mängden vatten och det leder till att sekret bildas.
 • Om spädbarn producerar stora mängder av denna torkade tårvätska kan det vara på grund av en blockerad tårkörtel eller tårkanal, vilket hindrar dem från att tömma tårarna.
 • Om ögongeggan även innehåller var kan anledningen vara en inflammation i bindhinnan, allergier eller främmande partiklar.
öga på baby

Sätt att ta bort gegg i ögonen på ditt barn

 • Du bör inte ta bort det med fingrarna eller något torrt material.
 • Använd en steril gasbinda fuktad med saltlösning. Torka av ögat från tårkörteln och ut mot utsidan av ögat. Aldrig i motsatt riktning.
 • Om ögonen är hopklistrade av för mycket ögongegg, fukta dem med en steril saltlösning. Använd dig sedan av en steril gasbinda som ovan.
 • Det är viktigt att inte använda samma gasbinda till båda ögonen, för om det finns infektion i det ena ögat så kommer den då att överföras till det andra.
 • Ett annat alternativ är att använda speciella våtservetter för att rengöra barnets ögon.
 • Använd inte ögonskölj eller ögondroppar om inte ditt barns läkare speciellt har rekommenderat det.
 • Du kan rengöra ögonen på det här sättet två gånger om dagen: på morgonen när barnet vaknar, för det är när detta gegg i ögonen är som rikligast, och efter ett bad.

Gegg i ögonen från en blockerad tårkanal

Trånga och blockerade tårkanaler är mycket vanligt hos nyfödda. Det kallas tårvägsstenos.

På grund av blockeringen rinner inte tårarna ut ordentligt, vilket skapar en gulaktig, vitaktig eller grönaktig utsöndring och leder till mycket rikligt ögongegg.

Det inträffar på grund av att slemhinnan inte är delvis eller helt perforerad. För att ta bort detta från ditt barns ögon måste du följa rekommendationerna ovan.

Du kan också massera det inre hörnet av ögat och näsan. Genom att göra det stimulerar du utsläppet av tårar.

Tillståndet är tillfälligt och kanske bara är ett problem under barnets första år. Om riklig utsöndring kvarstår bör du ta upp det med en specialist.

“Du bör inte ta bort gegg i ögonen med fingrarna eller med något torrt material.”

Var i ögonen orsakat av ögoninflammation

Var kan uppstå vid en inflammation i bindhinnan, ett transparent membran som täcker insidan av ögonlocken. Det ger upphov till rikliga utsöndringar från barnets ögon.

sovande baby med ögonvar

Symptom på ögoninflammation hos spädbarn

Om ditt barn har hopklistrade röda ögon och riklig utsöndring och svullnad kan han eller hon ha en ögoninflammation.

Orsaker till ögoninflammation

Det finns flera orsaker till ögoninflammation hos spädbarn, till exempel:

 • Virus: detta är den vanligaste orsaken. Barnet har en förkylning samt röda, svullna ögon och en markant ökad produktion av gegg i ögonen.
 • Bakterier: inflammationen kan orsakas av bakterier som streptokocker och stafylokocker. Det manifesterar sig i form av en tjock, gul utsöndring. Ögonlocken sväller och tenderar att klistra ihop sig när barnet vaknar.
 • Kemisk ögoninflammation: droppar som man applicerar på nyfödda för att förebygga infektion kan orsaka irritation.
 • Allergener: detta är mycket sällsynt hos barn under ett år. Om ditt barn har röda, vattniga ögon med gegg och gnuggar dem mycket har han eller hon antagligen en allergisk reaktion från irriterande partiklar som damm, pollen eller rök. Undvik att exponera ditt barn för dessa irriterande ämnen. Följ dessutom de tidigare förslagen för att ta bort gegget från barnets ögon på rätt sätt, utan att skada ditt barn och för att hålla god hygien.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.