Vad är galantreflexen och vad utlöser den?

Vad är galantreflexen och vad utlöser den?
Ana Couñago

Skriven och verifierad av psykologen Ana Couñago.

Senaste uppdateringen: 24 februari, 2020

Bebisar föds med många reflexer, exempelvis sug- och sökreflexer. Men det finns även något som kallas för galantreflexen, som vanligtvis försvinner runt ett års ålder.

Den här reflexen är en muskelreaktion och uppstår automatiskt som svar på stimulans.

Hur utlöser man galantreflexen?

För att utlösa galantreflexen måste man stimulera barnet. Du lägger barnet med ansiktet nedåt ovanpå din hand och smeker båda sidorna av ryggraden (från axeln till skinkorna) med dina fingrar, först på ena sidan och sedan på den andra.

Omedelbart bör barnet svara på stimulansen genom att böja ryggen mot den stimulerade sidan.

Galantreflexen har som huvuduppgift att hjälpa barnet att ta sig ut genom födelsekanalen.

Men om reflexen finns kvar efter det första året kan friktion runt den nedre delen av ryggen få barnet att vända sin höft i den riktningen.

Utöver det kan reflexen orsaka problem när barnet ska lära sig att använda pottan och den kan förhindra att barnet kan sitta still i en stol under längre perioder.

galantreflexen: mamma byter blöja på ett barn
galantreflexen: baby ålar

Tecken som indikerar att galantreflexen inte finns

Om ett barn inte har galantreflexen under det första levnadsåret kan barnet uppleva överkänslighet i ryggen. Det betyder att barnet inte kommer att kunna tolerera mycket snäva och åtsittande kläder.

I allmänhet kommer allt som ligger emot midjan att irritera barnet, och han eller hon kommer nästan alltid att föredra lösare kläder.

Detta obehag kan till och med orsaka problem med koncentrationen eller uppmärksamheten i alla aktiviteter som måste utföras sittandes. Det kan också påverka barnets korttidsminne.

Ett barn som inte har galantreflexen kan ha många problem, som problem med finmotoriken, klumpighet i underkroppen och ryggproblem när barnet blir äldre.

Det finns till och med en koppling mellan barn som saknar galantreflexen vid födseln och de som väter sängen över 5 års ålder.

Andra reflexer hos en nyfödd

1. Mororeflexen: Den kallas även för omklamringsreflexen och innebär att barnet gör en omfamnande rörelse med armarna vid plötsliga ljud eller rörelser. För att kolla den här reflexen lägger du barnet på en mjuk yta och drar försiktigt upp barnet en liten bit i handlederna. Du låter sedan barnet falla bakåt (så försiktigt som möjligt!). Barnet kommer att reagera genom att öppna upp sina armar och kasta dem framåt, som om det vill ge dig en kram. Efter det börjar barnet vanligtvis gråta. Normalt varar den här reflexen fram tills barnet är fyra månader.

2. Gångreflexen: För att kontrollera den här reflexen håller du barnet runt magen och håller samtidigt upp honom under hans armhålor. Du försöker sedan få honom att stå upp. När barnet rör golvet kommer han att börja göra rörelser som om han försöker ta sina första steg. Om du ​​håller barnet mot en fast yta försöker han gå framåt efter en liten stund. Det hjälper barnet senare med att lära sig gå.

galantreflexen: baby ålar

3. Landaureflexen: Om man ​​lägger barnet nedåt på magen rätar överkroppen upp sig, huvudet lyfts upp och fötter och armar sträcks ut sig instinktivt. Det är normalt att den här reflexen dyker upp runt den fjärde månaden och försvinner runt den tionde månaden av barnets liv.

4. Sökreflexen: När man smeker eller rör vid barnets kind vrider han huvudet åt det hållet och öppnar munnen för att hitta var beröringen kommer ifrån. Det hjälper barnet att hitta sin mammas bröst eller nappflaskan. Reflexen försvinner runt fem månaders ålder.

5. Krypreflexen: Barn försöker instinktivt krypa redan från att de föds. Om du lägger barnet med ansiktet nedåt på magen, på en säker och hård yta, reagerar hon omedelbart och intar en krypposition där hon sprattlar med ben och armar för att försöka ta sig framåt.

6. Gripreflexen: Barnets händer och tår har gripreflexer som stimuleras när du trycker ditt finger mot barnets hand eller främre delen av fotsulan. Det får barnet att gripa tag. Reflexen försvinner runt fyra månaders ålder eller när barnet börjar kunna gripa tag i saker av egen vilja.

7. Dykreflexen: Barn håller automatiskt andan om de hamnar under vatten.

8. Sug- och sväljreflexer: Sugreflexen utvecklas redan innan födseln och stimuleras av att något rör vid området längst fram i gommen. Sväljreflexen innebär att andningsvägarna stängs när barnet ska svälja.

Barn har många olika reflexer redan från födseln, och de vi har listat är bara några av dem. Man måste vara noga med att observera var och en av dem och se till att barnet upplever dem alla under tiden som barnet är menat att kunna det.

Om du märker att någon reflex inträffar utanför den normala tidsperioden, eller inte finns alls, kontakta din barnläkare.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.