Vad är babinskireflexen?

Har du någonsin hört talas om babinskireflexen? Det är en reflex hos nyfödda som uppstår när man stimulerar fotsulan.
Vad är babinskireflexen?
Elena Sanz Martín

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz Martín.

Senaste uppdateringen: 11 mars, 2020

Babinskireflexen hos nyfödda får barnet att spreta med tårna när man drar med fingret längs fotsulan. Reflexen är också känd som Babinskis tåfenomen och är då en undersökningsmetod som utövas på äldre.

Reflexen uppträder naturligt hos barn upp till 2 års ålder. Ibland kan den emellertid försvinna redan vid ett års ålder. Den försvinner vanligtvis när barnet börjar krypa och gå.

Babinskireflexen hos barn som är äldre än 2 år

Om reflexen inte försvinner efter 2 års ålder kan det indikera en möjlig störning i centrala nervsystemet. Om du märker att ditt barn har kvar reflexen efter 2 års ålder, kontakta din barnläkare så att hen kan utvärdera situationen.

Läkare kan provocera fram babinskireflexen vid fysiska undersökningar. Föräldrar kan också göra det hemma – stryk bara den laterala delen av barnets fot med ett finger.

Milt tryck på vissa delar av benet kan också reta fram reflexen, men den mest effektiva metoden är att stimulera fotsulan.

Ditt finger måste röra sig från hälen uppåt längs fotsulan tills det kommer till tårna. Reflexen är mycket lätt att observera hos nyfödda.

Vilka reaktioner kan man få?

Beroende på om det finns nervproblem i foten eller inte och om det är ett barn eller en vuxen som testas finns det specifika reaktioner man kan få.

Babinskireflexen: fötter på baby

Böjning

En bebis svarar på stimulansen med sina tår. Friska vuxna flyttar å andra sidan det ben som bildar hälen bort från den imaginära centrallinjen som passerar genom kroppen när fotsulan stimuleras.

Förlängning

Ett annat svar som barn kan uppvisa är en förlängning. Stortån höjer sig och de andra tårna spretar ut. Det kallas en “positiv babinskireflex” och är helt normalt hos nyfödda.

Tvetydig

I vissa fall kan man få tvetydiga svar. Barnets tår kan böja sig och sedan spreta ut. I andra fall sker det ensidigt.

För att se till att det inte finns några nervskador är det viktigt att testa andra varianter av babinskireflexen när detta inträffar.

Tillstånd förknippade med babinskireflexen

Det är viktigt att betona att babinskireflexen bör vara närvarande hos nyfödda upp till att de börjar gå. Den ska sedan försvinna och då ersättas av reflexen som drar undan tårna.

Om man inte kan se babinskireflexen under de första 6 månaderna efter födseln anses det vara ett negativt svar på stimulans. Detta kan indikera vissa abnormiteter som cerebral pares, utvecklingsstörning eller, mindre ofta, försenade motorfunktioner.

Babinskireflexen: fötter på baby

Hos äldre barn kan det indikera metaboliska eller strukturella abnormiteter i nervsystemet. Detta kan leda till olika symtom som brist på koordination, svårigheter att kontrollera muskelrörelser, svaghet och trötthet.

Ibland är reflexen närvarande på ena sidan av kroppen men inte den andra. Detta kan indikera vilken sida av hjärnan som är påverkad.

Det är viktigt för föräldrar att vara medvetna om denna viktiga reflex. Försök att ta reda på om ert barn reagerar på rätt sätt när ni stimulera honom eller henne och kontakta en läkare om barnet fortsätter att presentera reflexen efter att han eller hon börjar gå. Din barnläkare kommer att undersöka barnets reflexer och kunna svara på eventuella frågor ni har.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • OLEA, R. (1951). Los reflejos tendinosos y cutáneos en el recién nacido y el lactante sanos: Ensayo de una sistematización. Revista chilena de pediatría22(11), 505-524.
  • Bonito, R. R. (2012). Evaluación neurológica del recién nacido. Dr. Rogelio Rodríguez Bonito, 451.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.