Upptäck om ditt barn har en särskild inlärningssvårighet

Att identifiera en specifik inlärningssjukdom hos dina barn gör att du kan få en tidig diagnos. Dessutom kommer du att förhindra att dina barn blir frustrerade eller misslyckas i skolan, när det inte borde vara fallet.
Upptäck om ditt barn har en särskild inlärningssvårighet
Pedro González Núñez

Skriven och verifierad av barnpedagogen Pedro González Núñez.

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

I ett första skede kan föräldrar känna sig förvirrade när de upptäcker att deras barn har en särskild inlärningssvårighet. Faktum är att många först tror att deras barn har något annat problem eftersom de inte fokuserar tillräckligt på det de gör. Det är dock i själva verket en neurobiologisk störning som ligger bakom, och som är orsaken till att barnet har svårigheter att lära sig det de läser.

Specifika inlärningssvårigheter är relaterade till läskunnighet och matematiska färdigheter. De ingår i den psykiatriska handboken (DSM-5) och är ett erkänt tillstånd av Världshälsoorganisationen (WHO).

Trots detta är dessa funktionshinder svåra att identifiera. Detta beror på att barn med denna typ av tillstånd inte har några specifika eller allvarliga neurologiska problem och därigenom inga tydliga symptom som exempelvis syn-, hörsel-, emotionella eller mentala problem. Men därför är det också mycket viktigt att få en tidig diagnos eftersom man då snabbt kan korrigera dessa funktionshinder. Därigenom kan man hjälpa barnet med dess inlärning på andra sätt.

Barn med en särskild inlärningssvårighet

Barn med en särskild inlärningssvårighet är barn med normal intelligens. Denna svårighet innebär egentligen bara att de har bara problem inom vissa aspekter av att lära sig grundläggande akademiska kunskaper. Dessa är dock specifika och märkbara.

Barn med normal intelligens.

För att identifiera om ett barn har en särskild inlärningssvårighet eller inte är det mycket viktigt att individuellt analysera de barn som presterar dåligt i skolan.

Det är i dessa fall viktigt att titta på deras läskunnighet och matematikfärdigheter. För om barnet har svårt med dessa ämnen är detta någonting som kan påverka deras totala presterande.

Om man inte tidigt upptäcker denna störning kan det leda till att barnet får problem på flera områden. Detta kan exempelvis vara brist på ordentlig socialisering, känslomässiga störningar, brist på motivation, depression, låg självkänsla mm.

Betydelsen av tidig diagnos

En tidig diagnos och ett snabbt ingripande är nödvändigt för att hjälpa barnet och dess familj, både i ett socialt och skolmässigt sammanhang. Som ett resultat blir det lättare att hitta den lösning som passar bäst för barnet.

Glöm inte att inom skolsammanhanget kan barnet behöva en anpassningsprocess. Därför får barn med detta tillstånd chansen att få en social ledsagare under hela processen.

Till exempel är en tidig diagnos mycket viktig i fallet med dyslexi, vilket är en mycket vanlig störning hos barn. Detta kan också påverka barnens skolprestanda i stor utsträckning, och kan vara väldigt frustrerande för barnen. För trots att de är lika intelligenta som sina klasskamrater, lyckas de inte lära sig på samma sätt.

Därför måste familjemedlemmar och skolpersonal vara uppmärksamma på de möjliga tecken som dessa barn kan uppvisa, såsom:

 • De lär sig att läsa långsamt
 • De har svårt att förstå texter
 • Att lära sig att skriva tar lång tid
 • De gör stavfel, även när de skriver av texter
 • Dessa barn kan ha svårt att lära sig främmande språk

Andra viktiga aspekter

Låt oss titta på de andra viktiga aspekterna som familjemedlemmar och skolpersonal bör vara uppmärksamma på för att identifiera dessa problem:

Tidig diagnos.
 • Kontrollera om barnet inverterar bokstäverna eller siffrorna, också när de kopierar något.
 • Var uppmärksam på stavnings- och grammatikfel när de skriver eller pratar.
 • Kontrollera om de har problem med att börja meningar med stor bokstav och avsluta dem med en punkt.
 • Titta efter om de har eventuella problem när de stavar ord.
 • Var uppmärksam på om de har svårigheter att memorera grundläggande saker, till exempel veckodagarna.
 • Kontrollera om de har några svårigheter med att hantera grundläggande matematiska beräkningar, som till exempel addition och subtraktion.
 • Analysera deras förmåga för huvudräkning.
 • Be dem räkna baklänges.
 • Var uppmärksam på huruvida de har problem med att lära sig serier och symboler, till exempel multiplikationstabellen.
 • Var uppmärksam på att se om de väljer rätt räknesätt när de ska lösa olika matematiska problem.
 • Kontrollera om de har svårigheter med att följa instruktioner.
 • Analysera deras förmåga till kortsiktigt minne.
 • Kontrollera om de har några svårigheter när de pratar om rumsuppfattning och avstånd. Se efter som de blandar ihop vänster och höger och var uppmärksam på deras musikaliska och rytmförståelse.
 • Försök ta reda på om dina barn saknar intresse för visa skolämnen, eftersom detta kan vara en orsak till deras dåliga akademiska prestationer.

En särskild inlärningssvårighet har inget att göra med intelligens

Som slutord vill vi påminna om att det är mycket viktigt att identifiera en särskild inlärningssvårighet för att förhindra att dina barn får låg självkänsla eller en negativ uppfattning om sig själva på grund av att de gör sämre ifrån sig i skolan än sina klasskamrater. Kom ihåg att dessa barn är lika intelligenta som sina kamrater, och att deras problem inte har något att göra med ovilja, lathet eller brist på ansträngning.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.